Заседания

Заседание от дата 06.10.2021 от 12:50 часа.

Решения

№ 22 - 22 ПВР/НС / 06.10.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 7 – 22 ПВР/НС от 27.09.2021г. на РИК Смолян за определяне броя, функциите и персоналния състав на специалист - експерти и специалист - технически сътрудници за подпомагане работата на РИК Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 21 - 22 ПВР/НС / 06.10.2021

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 15 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021. на РИК – Смолян за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 20 - 22 ПВР/НС / 06.10.2021

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 14 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021. на РИК – Смолян Формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР - Смолян при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 102-ЕП / 26.05.2019

    относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

  • № 101-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

  • № 100-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения