Заседания

Заседание от дата 27.10.2021 от 12:00 часа.

Решения

№ 76 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на график за провеждане на разяснителна кампания от РИК Смолян на територията на Област Смолян, във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 75 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Мадан, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 74 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 73 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Рудозем, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 72 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Заявление с вх.№ 149/26.10.2021г. на РИК 22 – Смолян за заличаване на кандидат за народен представител

№ 71 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Постъпили в РИК - Смолян материали от извършена проверка от РУ на МВР – Девин за вземане на отношение по компетентност.

№ 70 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №221600020 на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 69 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №222700015, СИК №222700018 и СИК №222700021 на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 68 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221800001, СИК №221800004, СИК №221800009, СИК №221800010, СИК №221800017 и СИК №221800021 на територията на Община Неделино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 102-ЕП / 26.05.2019

    относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

  • № 101-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

  • № 100-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения