Заседания

Заседание от дата 19.10.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 62 - 22 ПВР/НС / 19.10.2021

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване и на тиража за отпечатване на бюлетините при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. за Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

№ 61 - 22 ПВР/НС / 19.10.2021

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване и на тиража за отпечатване на бюлетините при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. за Двадесет и втори изборен район – Смолян.

№ 60 - 22 ПВР/НС / 19.10.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Девин, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 59 - 22 ПВР/НС / 19.10.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Чепеларе, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г

№ 58 - 22 ПВР/НС / 19.10.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Мадан, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 57 - 22 ПВР/НС / 19.10.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Смолян, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 56 - 22 ПВР/НС / 19.10.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Рудозем, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения