Заседания

Заседание от дата 27.10.2021 от 12:00 часа.

Решения

№ 76 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на график за провеждане на разяснителна кампания от РИК Смолян на територията на Област Смолян, във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 75 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Мадан, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 74 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 73 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Рудозем, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 72 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Заявление с вх.№ 149/26.10.2021г. на РИК 22 – Смолян за заличаване на кандидат за народен представител

№ 71 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Постъпили в РИК - Смолян материали от извършена проверка от РУ на МВР – Девин за вземане на отношение по компетентност.

№ 70 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №221600020 на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 69 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №222700015, СИК №222700018 и СИК №222700021 на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 68 - 22 ПВР/НС / 27.10.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221800001, СИК №221800004, СИК №221800009, СИК №221800010, СИК №221800017 и СИК №221800021 на територията на Община Неделино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения