Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 15 - 22 46НС
Смолян, 28.05.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и т.4 ИК и в изпълнение на Решение № 124-НС/26.05.2021г. на ЦИК за произвеждането на изборите за Народно събрание на 11.06.2021год., Районната избирателна комисия Смолян:

 

РЕШИ:

 

 1. Определя общия брой на членовете на СИК, включително председател, заместник-председател, секретар и членове, съобразно броя на избирателите в съответните секции, находящи се на територията на изборен район на РИК 22 - Смолян, както следва:

- за секция с избиратели до 500 включително – 7/седем/ членове;

- за секция с над 500 избиратели – 9/девет/ членове;

2.Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на изборен район на РИК 22 – Смолян по общини, както следва:

 • Община Баните – 121;
 • Община Борино – 55;
 • Община Девин– 180;
 • Община Доспат – 104;
 • Община Златоград – 169;
 • Община Мадан – 257;
 • Община Неделино – 166;
 • Община Рудозем – 187;
 • Община Смолян – 696;
 • Община Чепеларе – 124;

Общият брой на всички членовете на секционните избирателни комисии на територията  на изборен район на РИК 22-Смолян - 2059  /две хиляди петдесет и девет/.

3.Определя единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на изборен район на РИК 22-Смолян, както следва:

 

3.1. Община Баните:

Номер на СИК

Брой членове

СИК 220200001

9

СИК 220200002

7

СИК 220200003

7

СИК 220200004

7

СИК 220200005

7

СИК 220200006

7

СИК 220200007

7

СИК 220200008

7

СИК 220200009

7

СИК 220200010

7

СИК 220200011

7

СИК 220200012

7

СИК 220200013

7

СИК 220200014

7

СИК 220200015

7

СИК 220200016

7

СИК 220200017

7

Общо за Община Баните:

16 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

1 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

3.2. Община Борино:

 

Номер на СИК

Брой членове

СИК 220500001

9

СИК 220500002

9

СИК 220500003

9

СИК 220500004

7

СИК 220500005

7

СИК 220500006

7

СИК 220500007

7

Общо за Община Борино:

4 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

3 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

3.3. Община Девин:

 

Номер на СИК

Брой членове

СИК 220900001

9

СИК 220900002

9

СИК 220900003

9

СИК 220900004

9

СИК 220900005

7

СИК 220900006

9

СИК 220900007

9

СИК 220900008

9

СИК 220900009

9

СИК 220900010

7

СИК 220900011

7

СИК 220900012

9

СИК 220900013

9

СИК 220900014

9

СИК 220900015

7

СИК 220900016

7

СИК 220900017

9

СИК 220900018

7

СИК 220900019

9

СИК 220900020

7

СИК 220900021

7

СИК 220900022

7

Общо за Община Девин:

9 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

13 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

3.4. Община Доспат:

 

Номер на СИК

Брой членове

СИК 221000001

9

СИК 221000002

9

СИК 221000003

9

СИК 221000004

9

СИК 221000005

9

СИК 221000006

9

СИК 221000007

7

СИК 221000008

9

СИК 221000009

7

СИК 221000010

9

СИК 221000011

9

СИК 221000012

9

Общо за Община Доспат:

2 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

10 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

3.5. Община Златоград:

 

Номер на СИК

Брой членове

СИК 221100001

9

СИК 221100002

7

СИК 221100003

7

СИК 221100004

9

СИК 221100005

9

СИК 221100006

9

СИК 221100007

9

СИК 221100008

9

СИК 221100009

9

СИК 221100010

7

СИК 221100011

7

СИК 221100012

7

СИК 221100013

7

СИК 221100014

9

СИК 221100015

7

СИК 221100016

7

СИК 221100017

7

СИК 221100018

7

СИК 221100019

9

СИК 221100020

9

СИК 221100021

9

Общо за Община Златоград:

10 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

11 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

3.6. Община Мадан:

 

Номер на СИК

Брой членове

СИК 221600001

9

СИК 221600002

9

СИК 221600003

9

СИК 221600004

7

СИК 221600005

7

СИК 221600006

9

СИК 221600007

9

СИК 221600008

7

СИК 221600009

7

СИК 221600010

7

СИК 221600011

7

СИК 221600012

7

СИК 221600013

7

СИК 221600014

7

СИК 221600015

7

СИК 221600016

7

СИК 221600017

7

СИК 221600018

9

СИК 221600019

7

СИК 221600020

7

СИК 221600021

7

СИК 221600022

7

СИК 221600023

7

СИК 221600024

7

СИК 221600025

7

СИК 221600026

7

СИК 221600027

7

СИК 221600028

7

СИК 221600029

7

СИК 221600030

7

СИК 221600031

7

СИК 221600032

7

СИК 221600033

7

СИК 221600034

7

СИК 221600035

7

Общо за Община Мадан:

29 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

6 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

3.7. Община Неделино:

Номер на СИК

Брой членове

СИК 221800001

9

СИК 221800002

9

СИК 221800003

9

СИК 221800004

9

СИК 221800005

9

СИК 221800006

9

СИК 221800007

7

СИК 221800008

7

СИК 221800009

7

СИК 221800010

7

СИК 221800011

7

СИК 221800012

7

СИК 221800013

7

СИК 221800014

7

СИК 221800015

7

СИК 221800016

7

СИК 221800017

7

СИК 221800018

7

СИК 221800019

7

СИК 221800020

7

СИК 221800021

7

СИК 221800022

7

Общо за Община Неделино:

16 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

6 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

3.7. 3.8.Община Рудозем:

 

Номер на СИК

Брой членове

СИК 222700001

9

СИК 222700002

9

СИК 222700003

7

СИК 222700004

7

СИК 222700005

7

СИК 222700006

9

СИК 222700007

7

СИК 222700008

7

СИК 222700009

7

СИК 222700010

7

СИК 222700011

9

СИК 222700012

9

СИК 222700013

9

СИК 222700014

7

СИК 222700015

7

СИК 222700016

7

СИК 222700017

7

СИК 222700018

7

СИК 222700019

7

СИК 222700020

7

СИК 222700021

7

СИК 222700022

7

СИК 222700023

7

СИК 222700024

7

СИК 222700025

7

Общо за Община Рудозем:

19 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

6 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

3.9.Община Смолян:

 

Номер на СИК

Брой членове

СИК 223100001

9

СИК 223100002

9

СИК 223100003

9

СИК 223100004

7

СИК 223100005

9

СИК 223100006

9

СИК 223100007

7

СИК 223100008

9

СИК 223100009

9

СИК 223100010

9

СИК 223100011

9

СИК 223100012

9

СИК 223100013

9

СИК 223100014

9

СИК 223100015

9

СИК 223100016

9

СИК 223100017

9

СИК 223100018

9

СИК 223100019

9

СИК 223100020

9

СИК 223100021

9

СИК 223100022

9

СИК 223100023

9

СИК 223100024

9

СИК 223100025

9

СИК 223100026

9

СИК 223100027

9

СИК 223100028

9

СИК 223100029

9

СИК 223100030

9

СИК 223100031

9

СИК 223100032

9

СИК 223100033

9

СИК 223100034

9

СИК 223100035

9

СИК 223100036

7

СИК 223100037

9

СИК 223100038

7

СИК 223100039

9

СИК 223100040

9

СИК 223100041

7

СИК 223100042

7

СИК 223100043

7

СИК 223100044

7

СИК 223100045

7

СИК 223100046

9

СИК 223100047

7

СИК 223100048

7

СИК 223100049

7

СИК 223100050

7

СИК 223100051

7

СИК 223100052

7

СИК 223100053

7

СИК 223100054

7

СИК 223100055

7

СИК 223100056

7

СИК 223100057

7

СИК 223100058

7

СИК 223100059

9

СИК 223100060

7

СИК 223100061

7

СИК 223100062

7

СИК 223100063

7

СИК 223100064

7

СИК 223100065

7

СИК 223100066

7

СИК 223100067

7

СИК 223100068

7

СИК 223100069

9

СИК 223100070

9

СИК 223100071

7

СИК 223100072

7

СИК 223100073

7

СИК 223100074

7

СИК 223100075

7

СИК 223100076

7

СИК 223100077

7

СИК 223100078

7

СИК 223100079

7

СИК 223100080

7

СИК 223100081

7

СИК 223100082

7

СИК 223100083

7

СИК 223100084

7

СИК 223100085

7

СИК 223100086

7

СИК 223100087

7

СИК 223100088

7

Общо за Община Смолян:

48 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

40 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

3.10. Община Чепеларе:

Номер на СИК

Брой членове

СИК 223800001

9

СИК 223800002

9

СИК 223800003

9

СИК 223800004

9

СИК 223800005

9

СИК 223800006

9

СИК 223800007

7

СИК 223800008

7

СИК 223800009

7

СИК 223800010

7

СИК 223800011

7

СИК 223800012

7

СИК 223800013

7

СИК 223800014

7

СИК 223800015

7

СИК 223800016

7

Общо за Община Чепеларе:

10 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);

6 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)

 

 1. Определя състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на на изборен район на РИК 22 - Смолян, както следва:

 

4.1. Община Баните

 

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

31

16

15

ПП ИТН

21

11

10

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18

9

9

ПП ДПС

17

6

11

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

17

6

11

КП ИСМВ

17

3

14

Общо

121

51

70

 

4.2. Община Борино

 

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

15

7

8

ПП ИТН

10

4

6

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

9

4

5

ПП ДПС

7

3

4

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

7

2

5

КП ИСМВ

7

1

6

Общо

55

21

34

 

4.3. Община Девин

 

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

50

21

29

ПП ИТН

34

14

20

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

29

12

17

ПП ДПС

23

8

15

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

22

7

15

КП ИСМВ

22

4

18

Общо

180

66

114

 

4.4. Община Доспат

 

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

30

11

19

ПП ИТН

20

8

12

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

17

6

11

ПП ДПС

13

5

8

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

12

4

8

КП ИСМВ

12

2

10

Общо

104

36

68

 

4.5. Община Златоград

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

47

20

27

ПП ИТН

32

13

19

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

27

11

16

ПП ДПС

21

8

13

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

21

7

14

КП ИСМВ

21

4

17

Общо

169

63

106

 

4.6. Община Мадан

 

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

67

33

34

ПП ИТН

46

22

24

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

39

19

20

ПП ДПС

35

13

22

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

35

12

23

КП ИСМВ

35

6

29

Общо

257

105

152

 

4.7. Община Неделино

  

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

44

21

23

ПП ИТН

30

14

16

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

26

12

14

ПП ДПС

22

8

14

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

22

7

15

КП ИСМВ

22

4

18

Общо

166

66

100

 

 4.8. Община Рудозем

  Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

50

23

27

ПП ИТН

34

16

18

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

28

14

14

ПП ДПС

25

9

16

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

25

9

16

КП ИСМВ

25

4

21

Общо

187

75

112

 

 

 

4.9. Община Смолян

  Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

191

83

108

ПП ИТН

130

56

74

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

109

47

62

ПП ДПС

90

33

57

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

88

30

58

КП ИСМВ

88

15

73

Общо

696

264

432

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Община Чепеларе

  

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

34

15

19

ПП ИТН

23

10

13

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

19

9

10

ПП ДПС

16

6

10

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

16

5

11

КП ИСМВ

16

3

13

Общо

124

48

76

 

4.11. Общо за изборен район на РИК 22 - Смолян

 

 

 

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

559

250

309

ПП ИТН

380

168

212

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

321

143

178

ПП ДПС

269

99

170

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

265

89

176

КП ИСМВ

265

46

219

Общо

2059

795

1264

 

 

 

 1. При консултациите, провеждани в общините за разпределение на местата в СИК, следва стриктно да се спазва Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на ПСИК)
 2. 6. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

          Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

 

 

Председател: Николай Захариев Шехов

Зам. председател: Златко Славчев Карамучев

* Публикувано на 28.05.2021 в 20:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

 • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

 • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения