Архив избори:
27.09.2022

ВИДЕОКЛИПОВЕ и МАТЕРИАЛИ за членове на Секционни Избирателни Комисии

До членовете на СИК на територията на Област Смолян, 

В настоящото съобщение прилагаме бързи връзки с към видеообучителни клипове и примерни образци на протоколи, както следва: 

1. ВИДЕОКЛИПОВЕ

1.1. ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН - 1 октомври 2022 - натисни тук

1.2. ИЗБОРЕН ДЕН - 2 октомври 2022

СИК за гласуване с хартиени бюлетини - натисни тук

СИК за гласуване със СУЕМГ (машинно гласуване) - натисни тук

1.3. УСТАНОВЯВАНЕ НА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО И ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОКТОКОЛА НА СИК 

СИК за гласуване с хартиени бюлетини - натисни тук

СИК за гласуване със СУЕМГ (машинно гласуване) - натисни тук

!!! ПРИ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ОТПЕЧАТВАТ 3 (три) ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ ФИНАЛНИЯ ПРОТОКОЛ ОТ МАШИНАТА, КОИТО СЕ ПОДПИСВАТ И ПОДПЕЧАТВАТ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ и КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ В РИК - СМОЛЯН.

!!! ЗАБРАНЕНО Е ПОЛАГАНЕТО на ПОДПИСИ И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ВСЯКА СТРАНИЦА ОТ ПРОТОКОЛА НА СИК - вижте тук как не трябва да се прави

!!!  Как се отразяват правилно липсата на преференции за даден кандидат - вижте тук

 

1.4. ДЕЙСТВИЯ НА СИК СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА

СИК за гласуване с хартиени бюлетини - натисни тук

СИК за гласуване със СУЕМГ (машинно гласуване) - натисни тук

2. ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ПРОТОКОЛИ

2.1. ПРОТОКОЛ на СИК - Приложение № 81-х натисни тук за изтегляне

2.2. ПРОТОКОЛ на СИК - Приложение № 82-м натисни тук за изтегляне

2.3. ПРОТОКОЛ на СИК - Приложение № 83-хм натисни тук за изтегляне

2.4. ПРОТОКОЛ на СИК - Приложение № 84-кр натисни тук за изтегляне

2.5. ПРОТОКОЛ на СИК - Приложение № 84-кр (вариант 2) натисни тук за изтегляне

3. ОБРАЗЦИ на други ПРИЛОЖЕНИЯ от изборните книжа

Чернова на Приложение № 9 за контролно преброяване на разписки при гласуване със СУЕМГ натисни тук за изтегляне

4. Методически указания за СИК

при гласуване с хартиена бюлетина - изтеглете тук

при гласуване със СУЕМГ (машина) - изтеглете тук

 

23.09.2022

Съобщение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК - МИР –Смолян     

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 24.09.2022 г. (събота)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 24.09.2022 (събота) в 19:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 397 069 613 036
Passcode: iHsSSB

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев - Обучител

Тел.: + 359 889 797 697

Ел. поща: [email protected]

 

2.

Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК - МИР –Смолян     

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.09.2022 г. (понеделник)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 26.09.2022 (понеделник) в 19:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 372 411 947
Passcode: ySyS3Q

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев - Обучител

Тел.: + 359 889 797 697

Ел. поща: [email protected]

02.10.2022

Съобщение

С П Р А В К А 
за избирателната активност по общини в област Смолян
Избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]
                       
Област   Район № Община Брой избиратели (01.10.2022 г.) Бр. секции До 07,30 ч. Избирателна активност                              48 НС-2022 Избирателна активност                              48 НС-2022 До 20,30 ч. 
общо Инф. за бр. секции: час 11,00  час 16,00  Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити брой гласували % брой гласували % приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 22 Баните 3411 17 17 0 383 11,23        
Борино 3150 9 9 0 408 12,95        
Девин 10412 24 24 0 1126 10,81        
Доспат 7541 13 13 0 947 12,56        
Златоград 10439 21 21 0 1209 11,58        
Мадан 10287 36 36 0 1840 17,89        
Неделино 5306 22 22 0 558 10,52        
Рудозем 8354 25 25 0 1259 15,07        
Смолян 33244 89 89 0 2822 8,49        
Чепеларе 5777 16 16 0 757 13,10        
  ОБЩО 97 921 272 272 0 11 309 11,55 0   0 0
02.10.2022

Съобщение

С П Р А В К А 
за избирателната активност по общини в област Смолян
Избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]
                       
Област   Район № Община Брой избиратели (01.10.2022 г.) Бр. секции До 07,30 ч. Избирателна активност                              48 НС-2022 Избирателна активност                              48 НС-2022 До 20,30 ч. 
общо Инф. за бр. секции: час 11,00  час 16,00  Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити брой гласували % брой гласували % приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 22 Баните 3411 17 17 0 383 11,23 1013 29,70    
Борино 3150 9 9 0 408 12,95 1210 38,41    
Девин 10412 24 24 0 1126 10,81 2508 24,09    
Доспат 7541 13 13 0 947 12,56 2 298 30,47    
Златоград 10439 21 21 0 1209 11,58 2721 26,07    
Мадан 10287 36 36 0 1840 17,89 4143 40,27    
Неделино 5306 22 22 0 558 10,52 1187 22,37    
Рудозем 8354 25 25 0 1259 15,07 2864 34,28    
Смолян 33244 89 89 0 2822 8,49 8627 25,95    
Чепеларе 5777 16 16 0 757 13,10 1576 27,28    
  ОБЩО 97 921 272 272 0 11 309 11,55 28 147 28,74 0 0
02.10.2022

Съобщение

С П Р А В К А 
за избирателната активност по общини в област Смолян
Избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]
                       
Област   Район № Община Брой избиратели (01.10.2022 г.) Бр. секции До 07,30 ч. Избирателна активност                              48 НС-2022 Избирателна активност                              48 НС-2022 До 20,30 ч. 
общо Инф. за бр. секции: час 11,00  час 16,00  Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити брой гласували % брой гласували % приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 22 Баните 3411 17 17 0 383 11,23 1013 29,70 17 0
Борино 3150 9 9 0 408 12,95 1210 38,41 9 0
Девин 10412 24 24 0 1126 10,81 2508 24,09 24 0
Доспат 7541 13 13 0 947 12,56 2 298 30,47 13 0
Златоград 10439 21 21 0 1209 11,58 2721 26,07 21 0
Мадан 10287 36 36 0 1840 17,89 4143 40,27 36 0
Неделино 5306 22 22 0 558 10,52 1187 22,37 22 0
Рудозем 8354 25 25 0 1259 15,07 2864 34,28 25 0
Смолян 33244 89 89 0 2822 8,49 8627 25,95 89 0
Чепеларе 5777 16 16 0 757 13,10 1576 27,28 16 0
26.09.2022

РИК СМОЛЯН УВЕДОМЯВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН, ЧЕ:

1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да имат свои упълномощени представители.

2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) в страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район;

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

3. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

 Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

4. Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.

5. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

6. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица и се подпечатват с печата на партията (на коалицията – ако има такъв). Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

7. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя Списък на своите представители (Приложение № 1) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 2). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

8. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната РИК, или на ЦИК – за представителите извън страната, в срок до 17.00 часа на 1 октомври 2022 г.

9. След извършване на проверка по т. 4, 18 и 19 районната избирателна комисия, съответно Централната избирателна комисия, приема решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на РИК, съответно ЦИК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК/ЦИК са дадени в Приложение № 2 към решението.

10. Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК, съответно в ЦИК – за секциите извън страната, допълнителен втори и следващ списък на своите упълномощени представители при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда на т. 7 и 8.

11. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В РИК, съответно в ЦИК – за представителите извън страната, се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. РИК, съответно ЦИК, незабавно извършва промените в публичния списък на представителите по т. 9. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

Приложение № 1 

Приложение № 2

23.09.2022

Съобщение

На основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с постъпила информация от общините на територията на 22 МИР - Смолян, РИК - Смолян  информира избирателите, че във всяка от общините са определени избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 г. в това число и за възможностите да се правят заявки за помощ, както следва: 

 

 


ОБЩИНА

СЕКЦИИ №

ТЕЛЕФОН

Заявки за помощ се приемат от съответната община

1.

Баните

№220200002 - с. Баните, ул. „Иван Вазов“ №10,  СУ „Христо Ботев“, партер

№220200011 - с. Давидково, ул. ,,Европа" №100, Административна сграда на Кметство Давидково

03025/2220

В рамките на Изборния ден!

2.

Борино

№220500003 - СОУ „Н. Й. Вапцаров“-4-та стая, Ул. „Христо Ботев“ №29, ет.1

0886/052484 0886/900447

03042/26-04

от 07:00 ч. - до 20:00 ч. на 02.10.2022 г.

3.

Девин

№220900006 - Дом на културата - Ритуална зала, ул. Орфей №1

03041/2174

0879/221588

от 08:00ч. до 17:00 ч. на 01.10.2022 г. и

от 07:00 ч. до 19:00 ч. на 02.10.2022 г.

4.

Доспат

№221000001 - ул. „Първи май“ №1 , НЧ „Иван Вазов“

03045/2310 , 0895/532700

От 23.09.2022 г. – (08:00ч. до 17:00ч.) до края на изборния ден.

5.

Златоград

№221100008 - ул. „Славей“ №1, Център за социална рехабилитация и интеграция

03071/25-53, 25-51, 45-77 и 42-21

0889/534019

0897/000762

0897/000764

от 08:00 ч. до 19:00 ч. на 02.10.2022 г.

6.

Мадан

№221600001 - сграда на пансион към СУ „ Отец Паисий“, ул. Паисий Хилендарски №13

0895/466649,

0308/9-82-20, 0897/487078

от 27.09.2022 г. от 08:00 ч. - до 17:00 ч.

7.

Неделино

№221800006 - ул. „Напредък“ № 69 Туристически информационен Център

 0893/561220

В рамките на изборния ден!

8.

Рудозем

№222700003- бул. „България“ №13

0893/313355 , 0897/095151, 0877/364429

от 09:00ч. на 01.10.2022 г. - до края на изборния ден.

9.

Смолян

№223100019 - Обреден дом (ритуална зала), бул. „България“ №10

№223100024 - кв. Райково, Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, ул. Тунджа“ №18

№223100029 - кв. Устово, Читалище „Кирил Маджаров-1866“, ул. Медникарска“ №1

№223100046 - с. Момчиловци, Читалище ,,Светлина-1925" , I-ви етаж, Туристически информационен център, ул. ,,Елица" №7

№223100069 - с. Смилян, Читалище ,,Асен Златаров -1927",ул. ,,Бреза" №18

0301/67640 - за гр. Смолян

0886/178940 - за гр. Смолян

0879/903564 - за гр. Смолян

0885/660145 - за с.Момчиловци

0882/070914 - за с.Смилян

От 26.09.2022 г. до 30.09.2022 г., от 08:30 до 17:00 ч.,

а в изборния ден 02.10.2022 г., от 07:00 - до 19:00 ч.

10.

Чепеларе

№223800001- ул. „Васил Дечев“ №43-Пенсионерски клуб

03051/8146 03051/8116 0886/200340

и на адрес:гр.Чепеларе, ул.“Беломорска“ № 44 Б -Сградата на Община Чепеларе

В рамките на Изборния ден

 

 

 

 

 

 

20.09.2022

Съобщение

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

 1. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

1.1  Застъпниците се регистрират в Районна избирателна комисия – Смолян чрез:

Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 01.10.2022 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на следните изисквания:

 • Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 • Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 • Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция
 • Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район

  1.2  Заместващи застъпници 

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 1.1, чрез предложение по образец  (Приложение № 44-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 01.10.2022 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

13.09.2022

Съобщение

Разяснителна кампания

 • Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

.

 

 

 • Гласуване по настоящ адрес

 

 • Гласуване на избиратели с увреждания

 

 • Гласуване с машина

 
05.09.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия Смолян уведомява избирателите, че до 17.09.2022 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 
Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:
- писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;
- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ - https://regna.grao.bg/
05.09.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия Смолян уведомява избирателите, че до 17.09.2022 г. (включително), избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

19.08.2022

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

РИК СМОЛЯН уведомява, че  заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни предтавители на 02 октомври 2022 г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00. в сградата на Областна администрация Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 14, ет. 1, заседателна зала №115

Крайният срок за регистрация на инициативни комитети в РИК Смолян е 22.08.2022г. до 17:00 часа.

19.08.2022

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

РИК СМОЛЯН уведомява, че заявления за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022г.,  се приемат всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., в сградата на Областна администрация Смолян на адрес:  гр. Смолян, бул. „България” № 14, ет. 1, заседателна зала №115

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 30.08.2022 г.

Изискванията към кандидатите и подробности за процедурата са разписани в решение 1229-НС/11.08.2022 г. https://www.cik.bg/bg/decisions/1229/2022-08-11

още съобщения

Календар

Решения

 • № 168-НС / 14.10.2022

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец октомври 2022г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 11/18.08.2022 на РИК – Смолян.

 • № 167-НС / 03.10.2022

  относно: Нарушение на правилата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс.

 • № 166-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме Промяната“ и Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“.

всички решения