Решения

№ 194 -22 ПВР / 16.11.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК 22 - Смолян за получаване и предаване на отпечатаните хартиени бюлетини, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им при произвеждане на нов избор (втори тур) за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. Във водения от РИК 22 - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция е постъпило писмо с изх. № ПВРНС-15-25/ 16.11.2021г. на ЦИК, с което указват, че е необходимо да бъдат определени отговорните лица от РИК – Смолян за получаване на бюлетините за произвеждането на нов избор (втори тур) за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 193 - 22 ПВР / 16.11.2021

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване и на тиража за отпечатване на бюлетините при произвеждане на нов избор (втори тур) за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. за Двадесет и втори изборен район – Смолян.

Календар

Решения

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 225 - 22 ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г.

всички решения