Заседания

Заседание от дата 15.08.2022 от 10:30 часа.

Решения

№ 10 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 9 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия-Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 8 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на РИК, имащи право да правят изявления от името на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район– Смолян На основание 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян

№ 7 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне член на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9 изр. 2 от Изборния кодекс На основание чл. 72, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70, ал. 9, изр. 2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия -Смолян

№ 6 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян

№ 5 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Начина на обявяване и публикуване на решенията на РИК – Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. На основание чл.70, ал.4, във връзка с чл.72, ал.2 от Изборен кодекс във връзка с Решение № 1213-НС/05.08.2022 г. на ЦИК, РИК – Смолян

№ 4 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Номерация на решенията на РИК – Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. На основание чл.70, ал.4, във връзка с чл.72, ал.2 от Изборния кодекс, РИК – Смолян

№ 3 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на решение относно печата на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян На основание чл. 64 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №1219 НС/10.08.2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян,

№ 2 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на място, дни и час за провеждане на заседанията на РИК - Смолян На основание чл. 72, ал.1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Смолян

№ 1 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян,

Календар

Решения

  • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения