Заседания

Заседание от дата 18.08.2022 от 18:00 часа.

Решения

№ 16 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни от кметовете на общини в 22 МИР – Смолян до Районна избирателна комисия – Смолян с оглед промяна в съставите на СИК.

№ 15 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК от кметовете на общини в Двадесет и втори избирателен район – Смолян до Районна избирателна комисия - Смолян, след проведените консултации с политическите партии и коалиции.

№ 14 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък на членове, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място съгласно Решение № 1200 – НС от 02.08.2022г. на ЦИК.

№ 13 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на РИК-Смолян по общини.

№ 12 - НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Създаване на работни групи към РИК - Смолян за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 11 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : : Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалист - експерти и специалист - технически сътрудници за подпомагане работата на РИК Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения