№ 79 – EП/НС / 20.05.2024

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в Двадесет и втори изборен район – Смолян при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 78 – EП/НС / 20.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 221000001 и СИК № 221000002 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 77 – EП/НС / 20.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 223100017; 223100019; 223100031; №223100033; 223100034; 223100035; 223100036; 223100039; 223100040; 223100044; 223100052; 223100053; № 223100056; 223100057; 223100058; 223100059; 223100062; 223100063; 223100064; № 223100067; 223100074; 223100075; 223100076; 223100078; 223100081; 223100084; 223100086 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 76 – EП/НС / 16.05.2024

ОТНОСНО : Одобряване на графичните файлове с образец на бюлетините за гласуване и на тиража за отпечатване на бюлетините при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. за Двадесет и втори изборен район – Смолян

№ 75 – EП/НС / 16.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 223100056 и СИК № 223100006 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 74 – EП/НС / 16.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 220900019 на територията на Община Девин, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 73 – EП/НС / 16.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 222700020 и СИК № 222700022 на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 72 – EП/НС / 16.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 220200009, СИК № 220200010, СИК № 220200012 и СИК № 220200015 на територията на Община Баните, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 71 – EП/НС / 16.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 221000011 и СИК № 221000004 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 70 – EП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Баните, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 69 – EП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК 22 - Смолян за получаване и предаване на отпечатаните хартиени бюлетини, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 68 – EП/НС / 09.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Девин, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 67 – EП/НС / 09.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Златоград, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 66 – EП/НС / 09.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Неделино, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 65 – EП/НС / 09.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Доспат, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 64 – EП/НС / 09.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Чепеларе, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 63 – EП/НС / 09.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Мадан, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 62 – EП/НС / 09.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Смолян, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 61 – EП/НС / 09.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Борино, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 60 – EП/НС / 09.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Рудозем, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Календар

Решения

  • № 79 – EП/НС / 20.05.2024

    относно: Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в Двадесет и втори изборен район – Смолян при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 78 – EП/НС / 20.05.2024

    относно: Промяна в състава на СИК № 221000001 и СИК № 221000002 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 77 – EП/НС / 20.05.2024

    относно: Промяна в състава на СИК № 223100017; 223100019; 223100031; №223100033; 223100034; 223100035; 223100036; 223100039; 223100040; 223100044; 223100052; 223100053; № 223100056; 223100057; 223100058; 223100059; 223100062; 223100063; 223100064; № 223100067; 223100074; 223100075; 223100076; 223100078; 223100081; 223100084; 223100086 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения