Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 155-НС
Смолян, 01.10.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък с упълномощени представители на КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

Постъпил е списък с вх. №329/01.10.2022 г. и час на постъпване точно в 17:11 часа, за публикуване на упълномощени представители в изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 г. от КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” (Приложение № 1 към Решение №1332-НС от 26.08.2022г.).

Списъкът съдържа 12 /дванадесет/ лица и е представен на хартиен носител и в  електронен вид на технически носител в excel формат, както го изисква горепосоченото решение на ЦИК.

Списъкът е подписан от Милко Иванов Гавазов - упълномощен представител на  КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

Поради депозирането на горепосочения списък с упълномощени представители извън изрично посочения в Решение №1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК краен срок до 17:00ч. на 01.10.2022г., Районна избирателна комисия Смолян счита, че същият не следва да бъде публикуван, тъй като не е спазено изричното изискване разписано в точка 8 от Решение №1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК, според което:

 • „Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната РИК, или на ЦИК – за представителите извън страната, в срок до 17.00 часа на 1 октомври 2022 г.“.

Наред с гореизложеното следва да бъде уточнено и това, че в края на Приложение № 1 към Решение № 1332-НС от 26.08.2022 г., Централната избирателна комисия също изрично е разписала следните изисквания към представящите списъци:

 • „Списъкът се изготвя по посочения образец на хартиен носител и на технически носител в excel формат и се предава до 17.00 ч. на 1 октомври 2022 г. в РИК – за упълномощените представители в страната, съответно в ЦИК – за представителите извън страната.

Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК/ЦИК, допълнителен втори или следващ списък. На всеки списък се поставя пореден номер.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Когато списъкът е подписан и/или подаден от упълномощено лице, се представя и съответното пълномощно.“

Наред с гореизложеното следва да бъде посочено и че според Решение № 1 – НС от 15.08.2022 на РИК Смолян, същата е определила адрес на Районната избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян , както следва: гр. Смолян, бул. „България” № 14, ет. 1, заседателна зала №115, с телефони за контакт: 0877 500 666, 0884 500 374, 0877 500 385 и e-mail: [email protected]., както и  приемното време на комисията: всеки ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

 

Във връзка с подаване на Списъка по Приложение № 1 от Решение № 1332-НС от 26.08.2022 г. извън определения краен срок - 17:00 часа на 01.10.2022г., РИК – Смолян счита се същият е недопустим за разглеждане електронния - технически носител в excel формат, поради което не следва и да бъде проверяван за несъответствия в електронната платформа на комисията.

Предвид гореизложените фактически обстоятелства и мотиви, и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с т. 8 от Решение №1332-НС от 26.08.2022г . на ЦИК, РИК – Смолян 

РЕШИ:

 

Отказва да публикува списък с 12 броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. на КП ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, в Регистъра воден от РИК-Смолян.

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 168-НС / 14.10.2022

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец октомври 2022г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 11/18.08.2022 на РИК – Смолян.

 • № 167-НС / 03.10.2022

  относно: Нарушение на правилата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс.

 • № 166-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме Промяната“ и Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“.

всички решения