№ 10 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 9 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия-Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 8 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на РИК, имащи право да правят изявления от името на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район– Смолян На основание 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян

№ 7 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне член на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9 изр. 2 от Изборния кодекс На основание чл. 72, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70, ал. 9, изр. 2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия -Смолян

№ 6 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян

№ 5 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Начина на обявяване и публикуване на решенията на РИК – Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. На основание чл.70, ал.4, във връзка с чл.72, ал.2 от Изборен кодекс във връзка с Решение № 1213-НС/05.08.2022 г. на ЦИК, РИК – Смолян

№ 4 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Номерация на решенията на РИК – Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. На основание чл.70, ал.4, във връзка с чл.72, ал.2 от Изборния кодекс, РИК – Смолян

№ 3 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на решение относно печата на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян На основание чл. 64 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №1219 НС/10.08.2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян,

№ 2 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на място, дни и час за провеждане на заседанията на РИК - Смолян На основание чл. 72, ал.1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Смолян

№ 1 - 22 НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян,

Календар

Решения

  • № 10 - 22 НС / 15.08.2022

    относно: Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 9 - 22 НС / 15.08.2022

    относно: Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия-Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 8 - 22 НС / 15.08.2022

    относно: Определяне на членове на РИК, имащи право да правят изявления от името на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район– Смолян На основание 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян

всички решения