Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Смолян, 12.09.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на график на РИК Смолян за провеждане на кампания за демонстрационно гласуване със СУЕМГ с инсталирана демо версия на бюлетина за гласуване на територията на Област Смолян, във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Писмо с вх.№ 117 от 08.09.2022г. на РИК Смолян изпратено от  Централната избирателна комисия,

Районна избирателна комисия Смолян

 

Р Е Ш И:

 1. Утвърждава график на РИК Смолян за провеждане на кампания за демонстрационно гласуване със СУЕМГ с инсталирана демо версия на бюлетина за гласуване на територията на Област Смолян, във връзка с произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г., представляващ Приложение №1 към настоящото решение.
 2. Решението ведно с Приложение №1, да се изпрати на кметовете на всички общини на територията на Област Смолян за информация.
 3. Утвърденият в т.1 график да бъде публикуван и на страницата на  РИК Смолян, раздел „Съобщения“.

 

Съгласно чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 12.09.2022 в 20:21 часа

Календар

Решения

 • № 168-НС / 14.10.2022

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец октомври 2022г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 11/18.08.2022 на РИК – Смолян.

 • № 167-НС / 03.10.2022

  относно: Нарушение на правилата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс.

 • № 166-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме Промяната“ и Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“.

всички решения