Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Смолян, 15.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №223100036 и СИК №223100041, на територията на Община Смолян за произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Кмета на община Смолян с вх. № 131/14.09.2022 г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, относно промяна в състава на  СИК №223100036 и на СИК №223100041 територията на Община Смолян.

          Към писмото са приложени:

 1. Предложение от ПП „Движение за права и свободи“ за промяна в състава на СИК №223100036 и на СИК №223100041
 2. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Смолян по одобрена форма на РИК – Смолян.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение № 16-НС от 18.08.2022 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян,

Р Е Ш И:

 1. Освобождава назначените членове в състава на СИК №223100036 и на СИК №223100041 на територията на община Смолян, съгласно Приложение № 1.
 2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочен в приложението по т.1.
 3. Назначава ново предложените членове в състава на СИК №223100036 и на СИК №223100041 на територията на община Смолян, съгласно Приложение №1.
 4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочен в приложението по т.3.

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

 

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:04 часа

Календар

Решения

 • № 168-НС / 14.10.2022

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец октомври 2022г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 11/18.08.2022 на РИК – Смолян.

 • № 167-НС / 03.10.2022

  относно: Нарушение на правилата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс.

 • № 166-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме Промяната“ и Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“.

всички решения