Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Смолян, 15.09.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Борино, за произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Във водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, е постъпило Писмо от Кмета на община Борино заведено с вх. № 138 от 15.09.2022г., с което Кметът на общината уведомява РИК Смолян, че в Община Борино са постъпили 32 броя  Заявления  - Приложение №67 – НС от изборните книжа, от избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, на основание чл.37 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 и чл.90, ал.1, от Изборния кодекс и Решение №1399-НС от 08.09.2022г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия Смолян

 

Р Е Ш И:

 1. Определя два броя подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Борино, въз основа на броя подадени заявления в общината.
 2. Решението да се изпрати на Кмета на община Борино за образуване на подвижните секционни избирателни комисии, за определяне адреса на същите, провеждане на консултации и определяне състава на комисиите в съответствие с Решение № 67–НС от 08.09.2022г. на РИК Смолян.

 

 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 15.09.2022 в 19:08 часа

Календар

Решения

 • № 168-НС / 14.10.2022

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец октомври 2022г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 11/18.08.2022 на РИК – Смолян.

 • № 167-НС / 03.10.2022

  относно: Нарушение на правилата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс.

 • № 166-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме Промяната“ и Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“.

всички решения