Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Смолян, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 220900004, СИК № 220900012, СИК № 220900013 и СИК № 220900021 на територията на Община Девин за произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Кмета на община Девин с вх. № 164/19.09.2022 г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, относно промяна в състава  на СИК № 220900004, СИК № 220900012, СИК № 220900013 и СИК № 220900021 на територията на Община Девин.

          Към писмото е приложено:

 1. Предложение с вх. № 92-576-1#1 от 19.09.2022 г. от КП „ГЕРБ-СДС“  за община Девин.
 2. Таблица Промяна СИК, Приложение към Решение № 16-22 НС / 18.08.2022 г. на РИК-Смолян.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение № 16 -НС от 18.08.2022 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян,

Р Е Ш И:

 1. Освобождава назначените членове в състава на СИК № 220900004, СИК № 220900012, СИК № 220900013 и СИК № 220900021
 2. на територията на община Девин, съгласно Приложение № 1.
 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в приложението по т.1.
 4. Назначава новопредложените членове на СИК № 220900004, СИК № 220900012, СИК № 220900013 и СИК № 220900021 на територията на община Девин, съгласно Приложение №1.
 5. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по т.3.

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 19.09.2022 в 19:41 часа

Календар

Решения

 • № 168-НС / 14.10.2022

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец октомври 2022г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 11/18.08.2022 на РИК – Смолян.

 • № 167-НС / 03.10.2022

  относно: Нарушение на правилата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс.

 • № 166-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме Промяната“ и Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“.

всички решения