Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
Смолян, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване членове на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Борино за произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

С писма от Кмета на община Борино, заведени с Вх. №  138/15.09.2022г. и Вх. №  176/20.09.2022г.  съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация в РИК-Смолян, са постъпили необходимите документи, свързани с назначаването на членове на ПСИК, в това число: Заповед за образуване на ПСИК; Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; Писмени предложения на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК.

Съгласно Заповед № 164 от 15.09.2022 г, на кмета на община Борино са образувани 2 /два/ броя секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Борино с № 220500008 и № 220500009.

Съобразно представените документи и извършени консултации, РИК- Смолян, счита, че са изпълнени изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, т.4 и т.6 и чл.90, ал.1, от Изборния кодекс и Решение №1399-НС от 08.09.2022г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия Смолян

РЕШИ: 

 1. Назначава за членове на ПСИК   № 220500008 и  № 220500009      в община Борино, предложени от кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
 2. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 220500008 и  № 220500009       в община Борино, посочени в Приложение №1.

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 21.09.2022 в 19:55 часа

Календар

Решения

 • № 168-НС / 14.10.2022

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец октомври 2022г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 11/18.08.2022 на РИК – Смолян.

 • № 167-НС / 03.10.2022

  относно: Нарушение на правилата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс.

 • № 166-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме Промяната“ и Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“.

всички решения