Архив избори:
20.11.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 20.11.2021 г. от 17.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян.

 
19.11.2021

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 617-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. Централната избирателна комисия указва да се публикува предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите.

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

18.11.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 19.11.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян.

17.11.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 17.11.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

14.11.2021

Съобщение

Област   Район № Община Бр. секции   До 07,30 ч. До 20,30 ч. 
общо Брой избиратели по информация от общини към 13.11.2021г. Инф. за бр. секции: Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 22 Баните 18 3518 18 0 18 0
Борино 11 3204 11 0 11 0
Девин 26 10558 26 0 26 0
Доспат 13 7556 13 0 13 0
Златоград 22 10558 22 0 22 0
Мадан 36 10367 36 0 36 0
Неделино 22 5400 22 0 22 0
Рудозем 27 8456 27 0 27 0
Смолян 92 33579 92 0 92 0
Чепеларе 16 5928 16 0 16 0
  ОБЩО 283 99 124 283 0 283 0
13.11.2021

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

 1. Печатът на СИК не се поставя в чувалите. Същият се слага в запечатан плик и се предава на общината заедно с другите изборни книжа.

 

 1. Пакетите с надпис „НЕ ИЗПОЛЗВАНИ БЮЛЕТИНИ ПВР на СИК №…. , „НЕ ИЗПОЛЗВАНИ БЮЛЕТИНИ НС на СИК №….“ , не се поставят в чувалите, а се опаковат отделно и се предават на общината с приемо-предавателен протокол, преди предаване на резултатите в РИК.

 

 1. Избиратели, които гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, предават на СИК оригинала на удостоверението. СИК копира удостоверението, в което се вписва датата на изборите и текстът „ГЛАСУВАЛ“ , полагат се подписите на двама членове на СИК и се подпечатва с печатът на СИК.

 

 1. В секциите с машинно гласуване избирателят реализира правото си на глас , чрез едно посещение в избирателната секция в изборния ден, получавайки един път карта за гласуване.

В случай, че избирателят е гласувал само в един вид избор и машината е разпечатала контролна разписка, избирателят няма право повече да гласува и не може да му се предоставя друга смарт карта независимо от неговото желание.

В този случай избирателят трябва да сгъне контролната разписка, да я пусне в кутията за контролни разписки и да върне смарт картата на комисията. След това се подписва в избирателния списък в графата за ВИДА ИЗБОР, в който е гласувал и едва тогава СИК връща личната му карта.

09.11.2021

Съобщение

07.11.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 07.11.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

07.11.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 08.11.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

01.11.2021

Съобщение

Във връзка с Решение № 62 - 22 ПВР/НС / 19.10.2021 г.  и писмо с вх. №194/29.10.2021г. на Централна избирателна комисия РИК – Смолян публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване в  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. за Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

21.11.2021

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ
за избирателната активност по общини в област Смолян
Нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.
                   
Област   Район № Община Брой избиратели по информация от общини към 20.11.2021 г. Бр. секции До 07,30 ч. Избирателна активност - нов избор ПВР-2021    До 20,30 ч. 
общо Инф. за бр. секции: Брой гласували към 16,00 часа   % Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 22 Баните 3515 18 18 0 1254 35,68    
Борино 3193 11 11 0 1047 32,79    
Девин 10568 26 26 0 2527 23,91    
Доспат 7550 13 13 0 2312 30,62    
Златоград 10556 22 22 0 3027 28,68    
Мадан 10454 36 36 0 3385 32,38    
Неделино 5405 22 22 0 1342 24,83    
Рудозем 8450 27 27 0 2518 29,80    
Смолян 33582 92 92 0 9461 28,17    
Чепеларе 5920 16 16 0 1850 31,25    
  ОБЩО 99 193 283 283 0 28 723 28,96 0 0
21.11.2021

Съобщение

                 
ИНФОРМАЦИЯ
за избирателната активност по общини в област Смолян
Нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.
                 
Област   Район № Община Брой избиратели по информация от общини към 20.11.2021 г. Бр. секции Избирателна активност - нов избор ПВР-2021    До 20,30 ч. 
общо Брой гласували към 11,00 часа   % Брой гласували към 16,00 часа   Инф. за бр. секции:
приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 22 Баните 3515 18 553 15,73      
Борино 3193 11 399 12,50      
Девин 10568 26 1029 9,74      
Доспат 7550 13 887 11,75      
Златоград 10556 22 1464 13,87      
Мадан 10454 36 1335 12,77      
Неделино 5405 22 652 12,06      
Рудозем 8450 27 937 11,09      
Смолян 33582 92 3065 9,13      
Чепеларе 5920 16 814 13,75      
  ОБЩО 99 193 283 11 135 11,23 0 0 0
                 
*Допълнителна информация за причини и проблеми и тяхното отстраняване се подава отделно в текстов вид.
19.11.2021

Съобщение

Когато избирател, снабден с удостоверение за гласуване на друго място, е предоставил удостоверението си на секционна избирателна комисия (СИК) в секцията, в която е гласувал, но СИК не е предоставила копие на удостоверението , избирателят може да се снабди с ново  удостоверение от общинска администрация по постоянен адрес с надпис „дубликат“.

 • Дубликатът на удостоверението се прилага към избирателния списък на секцията, в която избирателят е гласувал.
 • За целта кметовете на общините да осигурят дежурство на 20 ноември 2021г. до 18.00 ч.

Когато избирател, снабден с удостоверение за гласуване на друго място , не е получил копие от СИК и не се е снабдил с ново удостоверение с надпис „дубликат“, може да гласува по постоянен адрес, като в графа „Забележки“ се отразява, че не е представено копие от УГМД. В този случай избирателите ще бъдат проверени за гласуване в нарушение по реда на Решение № 961 – ПВР/ НС от 17.11.2021г.

14.11.2021

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ  
за избирателната активност по общини в област Смолян  
Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.  
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]  
                 
Област   Район № Община Бр. секции   До 07,30 ч. Избирателна активност към 11,00 часа     
общо Брой избиратели по информация от общини към 13.11.2021г. Инф. за бр. секции: брой гласували ПВР-2021 брой гласували НС-2021 %
открити *неоткрити
Смолян 22 Баните 18 3518 18 0 588 588 16,71
Борино 11 3204 11 0 528 528 16,48
Девин 26 10558 26 0 1092 1107 10,48
Доспат 13 7556 13 0 974 969 12,82
Златоград 22 10558 22 0 1183 1193 11,30
Мадан 36 10367 36 0 1596 1607 15,50
Неделино 22 5400 22 0 525 525 9,72
Рудозем 27 8456 27 0 1508 1495 17,68
Смолян 92 33579 92 0 2795 2792 8,31
Чепеларе 16 5928 16 0 810 811 13,68
  ОБЩО 283 99 124 283 0 11 599 11 615 11,72
                 
*Допълнителна информация за причини и проблеми и тяхното отстраняване се подава отделно в текстов вид.  
                 
14.11.2021

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ  
за избирателната активност по общини в област Смолян  
Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.  
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]  
                 
Област   Район № Община Бр. секции   До 07,30 ч. Избирателна активност към 16,00 часа     
общо Брой избиратели по информация от общини към 13.11.2021г. Инф. за бр. секции: брой гласували ПВР-2021 брой гласували НС-2021 %
открити *неоткрити
Смолян 22 Баните 18 3518 18 0 1266 1266 35,99
Борино 11 3204 11 0 1326 1280 39,95
Девин 26 10558 26 0 2812 2788 26,41
Доспат 13 7556 13 0 2552 2552 33,77
Златоград 22 10558 22 0 3128 3071 29,09
Мадан 36 10367 36 0 4042 3947 38,07
Неделино 22 5400 22 0 1607 1584 29,33
Рудозем 27 8456 27 0 3136 3131 37,03
Смолян 92 33579 92 0 9452 9328 27,78
Чепеларе 16 5928 16 0 1846 1807 30,48
  ОБЩО 283 99 124 283 0 31 167 30 754 31,44
09.11.2021

Съобщение

Уважаеми членове на СИК,

Моля да ни извините за забявянето, но към началния момент на насроченото обучение все още няма приети Методически указания за секциите, в които ще се проведе машинно гласуване.

Наложи се да се организира видеозаснемане на обучителни материали, които все още се подготвят за качване на интернет страницата. 

В рамките на работния ден ще бъдат публикувани видео материалите за всеки от модулите. 

 

 

06.11.2021

Съобщение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за МИР 22 -Смолян

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 07.11.2021 г. (неделя)

Час: 13:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Обучител: Иван Педаков

 

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 07.11.2021 (неделя) в 13:00 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за МИР 22 -Смолян

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 07.11.2021 г. (неделя)

Час: 17:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Обучител: Николай Буков

 

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 07.11.2021 (неделя) в 17:00 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за МИР 22 -Смолян

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 09.11.2021 г. (вторник)

Час: 12:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Обучител: Николай Буков

 

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 09.11.2021 (вторник) в 12:00 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

06.11.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 07.11.2021 г. от 12.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

05.11.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 09.11.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

04.11.2021

Съобщение

РИК 22 -Смолян ще проведе неприсъствено обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Област Смолян на 07.11.2021г. от 14:00 часа чрез онлайн излъчване на обучението от интернет страницата на РИК-Смолян. Записът на обучението ще бъде достъпен за преглеждане на допълнително посочен интернет адрес от 08.11.2021г.

04.11.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 05.11.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

04.11.2021

Съобщение

На основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с постъпила информация от общините на територията на 22 МИР - Смолянски, РИК - Смолян  информира избирателите, че във всяка от общините са определени избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021г. в това число и за възможностите да се правят заявки за помощ, както следва: 

 

 


ОБЩИНА

СЕКЦИИ №

ТЕЛЕФОН

Заявки за помощ се приемат от съответната община

 

1.

Смолян

№223100019-Обреден дом (ритуална зала), бул. „България“ №10

0301/67640

От 08.11.2021г. - 12.11.2021г., от 08:30 до17:00 ч.,и в изборния ден 14.11.2021г.( при евентуален нов избор на 21.11.2021г.) , от 07:00 - до 20:00 ч.

 

№223100024- кв. Райково, Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, ул. Тунджа“ №18

0886/178940

 

№223100029- кв. Устово, Читалище „Кирил Маджаров-1866“, ул. Медникарска“ №1

0879/903564

 

№223100046- с. Момчиловци, Читалище ,,Светлина-1925" , I-ви етаж, Туристически информационен център, ул. ,,Елица" №7

0885/660145

 

№223100069- с. Смилян, Читалище ,,Асен Златаров -1927",ул. ,,Бреза" №18

0882/070914

 

2.

Златоград

№221100008- ул. „Славей“ №1, Център за социална рехабилитация и интеграция

03071/25-53, 25-51, 45-77 и 42-21

от 08:00ч. 14.11.2021г. -до 19:00ч. 14.11.2021

 

0889/534019

 

0897/000762

 

0897/000764

 

3.

Неделино

№221800006 - ул. „Напредък“ № 69 Туристически информационен Център

03072/92-92 , 0893561220

От 08.11.2021 08:00ч. до 17:00ч.

 

4.

Мадан

№221600001-сграда на пансион към СУ „ Отец Паисий“, ул. Паисий Хилендарски №13

0308/9-82-20, 0894/449038, 0897/487078

от 08.11.2021г., от 08:00ч.  - до 17:00ч.

 

 

 

 

5.

Рудозем

№222700003- бул. „България“ №13

0893/313355 , 0897/095151, 0877/364429

от 09:00ч. 13.11.2021г. -до края на изборния ден

 

6.

Борино

№220500003-СОУ „Н. Й. Вапцаров“-4-та стая, Ул. „Христо Ботев“ №29, ет.1

0886/052484, 0886/900447, 03042/26-04

от 07:00ч. - до 20:00ч. на 14.11.2021

 

7.

Чепеларе

№223800001-ул. „Васил Дечев“ №43-Пенсионерски клуб

03051/8146 03051/8116 0886/200340

и на адрес:гр.Чепеларе, ул.“Беломорска“ № 44 Б

Сградата на Община Чепеларе

В рамките на Изборния ден

 
 
 

8.

Девин

№220900006 - Дом на културата - Ритуална зала, ул. Орфей №1

03041/2174

от 09:00ч. до 17:00 ч. на от 09:00ч. до 17:00 ч. на 13.11.2021г.

от 07:00ч. до 19:00 ч. на 14.11.2021г.

 

0879221588

 

9.

Доспат

№221000001- ул. „Първи май“ №1 , НЧ „Иван Вазов“

03045/2310 , 0895/532700

От 08.11.2021г. –  (08:00ч. до 17:00ч.) до края на изборния ден

 

10.

Баните

№220200002- с. Баните, ул. „Иван Вазов“ №10,  СУ „Христо Ботев“, партер

03025/2220

В рамките на Изборния ден

 

№222000011 – с. Давидково, ул. ,,Европа" №100, Административна сграда на Кметство Давидково

 
 
 
           

 

 

26.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 27.10.2021 г. от 12.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

 
19.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 20.10.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

15.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян напомня на избирателите, чиито постоянни и настоящи адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г включително.

 • искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис

или

 • чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

10.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 11.10.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

07.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 12.10.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

06.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 06.10.2021 г. от 12.50 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

01.10.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 30 септември 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на:

Предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат

01.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян уведомява заинтересованите лица, че през почивните дни ще се приемат книжа и документи от 09:00 часа до 17:00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян.

Влизането в сградата през почивните дни ще се осъществява от южната страна на административната сграда на Областната администрация (от бул. България).

За справки и информация на посочените телфони на електронната страница на РИК-22 Смолян.

01.10.2021

Образец на форма за предоставяне на данни от кметовете на общини с оглед промяна съставите на СИК

Образец на форма за предоставяне на данни от кметовете на общини в 22 МИР – Смолянски до Районна избирателна комисия – Смолян с оглед промяна в съставите на СИК, приет с РЕШЕНИЕ № 17 - 22 ПВР/НС Смолян, 30.09.2021.

01.10.2021

Образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК от кметовете на общини

Образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК от кметовете на общини в Двадесет и втори избирателен район – Смолян до Районна избирателна комисия - Смолян, след проведените консултации с политическите партии и коалиции, приет с РЕШЕНИЕ № 16 - 22 ПВР/НС Смолян, 30.09.2021.

29.09.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК 22 СМОЛЯН

Началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 27 септември 2021 г., 12:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 04 октомври 2021 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 04 октомври 2021 г.

Регистрацията се извършва съгласно Решение № 571-НС/21.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС:

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

28.09.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 30.09.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

27.09.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 28.09.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

още съобщения

Календар

Решения

 • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

 • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

 • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

  относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения