Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 227 - 22 ПВР/НС
Смолян, 30.11.2021

ОТНОСНО: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

Във водения от РИК Смолян деловоден дневник са постъпили следните документи:

 1. Отчет за извършена работа от Елена Хаджипеткова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№490 от 30.11.2021г.
 2. Отчет за извършена работа от Евдокия Волевска – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№494 от 30.11.2021г.
 3. Отчет за извършена работа от Стефка Станкова – специалист – експерт към РИК Смолян, заведен с вх.№491 от 30.11.2021г.
 4. Отчет за извършена работа от Таня Кьорова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№495 от 30.11.2021г.
 5. Отчет за извършена работа от Стефания Сивкова – специалист – експерт към РИК Смолян, заведен с вх.№492 от 30.11.2021г.
 6. Отчет за извършена работа от Мария Барганова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№493 от 30.11.2021г.
 7. Отчет за извършена работа от Тодор Тодоров – специалист – експерт към РИК Смолян, заведен с вх.№489 от 30.11.2021г.
 8. Отчет за извършена работа от Теодора Вълчецова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№487 от 30.11.2021г.
 9. Отчет за извършена работа от Йорданка Згурова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№488 от 30.11.2021г.

 

 

РИК Смолян обсъди представените отчети, като прецени че същите са пълни, точни и отговарящи на действително възложените и осъществени дейности.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.29, във вр. с чл.63 от ИК, Решение № 542-ПВР-НС/16.09.2021г. на ЦИК, Решение № 7/27.09.2021 на РИК - Смолян поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян, Решение № 173-22-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на РИК – Смолян, Решение № 177-22-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на РИК- Смолян, Решение № 218-22-ПВР от 19.11.2021 г. на РИК- Смолян, т. 8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК,и писмо вх.№ 134/19.10.2021г. на ЦИК, с което са дадени указания относно сключване на гражданските договори с назначените сътрудници, отчитане и заплащане на извършената работа, РИК - Смолян:

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приема работата на назначените към РИК Смолян, специалист – експерти и специалист-технически сътрудници за месец ноември 2021г., въз основа на представените индивидуални отчети за извършена работа.
 2. Приема допълнително възложената и изпълнена работа на специалист – експерти и специалист-технически сътрудници осъществена в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г., въз основа на представените индивидуални отчети за извършена работа и съгласно опреративния план приет с Решение № 149-22-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на РИК- Смолян и Решение № 217-22-ПВР от 19.11.2021 г. на РИК- Смолян.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Областния управител на Област Смолян за изплащане на възнагражденията на назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници за ноември 2021г., на основание настоящото решение и сключените граждански договори между Областна администрация - Смолян и всяко едно от назначените лица.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 30.11.2021 в 20:09 часа

Календар

Решения

 • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

 • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

 • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

  относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения