Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 228 - 22 ПВР/НС
Смолян, 03.12.2021

ОТНОСНО: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

Във водения от РИК Смолян деловоден дневник са постъпили следните документи:

 1. Отчет за извършена работа от Елена Хаджипеткова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№501 от 03.12.2021г.
 2. Отчет за извършена работа от Евдокия Волевска – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№508 от 03.12.2021г.
 3. Отчет за извършена работа от Стефка Станкова – специалист – експерт към РИК Смолян, заведен с вх.№507 от 03.12.2021г.
 4. Отчет за извършена работа от Таня Кьорова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№502 от 03.12.2021г.
 5. Отчет за извършена работа от Стефания Сивкова – специалист – експерт към РИК Смолян, заведен с вх.№506 от 03.12.2021г.
 6. Отчет за извършена работа от Мария Барганова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№509 от 03.12.2021г.
 7. Отчет за извършена работа от Тодор Тодоров – специалист – експерт към РИК Смолян, заведен с вх.№505 от 03.12.2021г.
 8. Отчет за извършена работа от Теодора Вълчецова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№503 от 03.12.2021г.
 9. Отчет за извършена работа от Йорданка Згурова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№504 от 03.12.2021г.

 

РИК Смолян обсъди представените отчети, като прецени че същите са пълни, точни и отговарящи на действително възложените и осъществени дейности.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.29, във вр. с чл.63 от ИК, Решение № 542-ПВР-НС/16.09.2021г. на ЦИК, Решение № 7/27.09.2021 на РИК - Смолян поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян, Решение № 173-22-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на РИК – Смолян, т. 8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК,и писмо вх.№ 134/19.10.2021г. на ЦИК, с което са дадени указания относно сключване на гражданските договори с назначените сътрудници, отчитане и заплащане на извършената работа, РИК - Смолян:

 

Р Е Ш И:

 1. Приема работата на назначените към РИК Смолян, специалист – експерти и специалист-технически сътрудници за месец декември 2021г., въз основа на представените индивидуални отчети за извършена работа.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Областния управител на Област Смолян за изплащане на възнагражденията на назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници за декември 2021г., на основание настоящото решение и сключените граждански договори между Областна администрация - Смолян и всяко едно от назначените лица.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 03.12.2021 в 14:22 часа

Календар

Решения

 • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

 • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

 • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

  относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения