Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 139 - 22 ПВР/НС
Смолян, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 14.11.2021 г.

Постъпило е заявление (Приложение № 54 – ПВР/НС) от Анна Заркова -  съпредседател и представител на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова, чрез пълномощник Павлина Гаджева, заведено с вх. № 305/10.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция за регистрация на застъпници на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 14.11.2021 г.

Заявлението е вписано под № 4 от 15:50 часа на 10.11.2021г. в Регистъра на предложените за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС), с него са предложени за регистрация общо 195 броя застъпници на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Към заявленията са приложени:

 • Пълномощни – 1 бр.;
 • Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;
 • Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 195 бр.;

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- Смолян,

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 195 броя застъпници на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

 1. След влизане в сила на настоящото решение, регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-Смолян.

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

За секретар: Антоанета Емилова Узунова

* Публикувано на 11.11.2021 в 21:59 часа

Календар

Решения

 • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

 • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

 • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

  относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения