Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 153 - 22 /НС
Смолян, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления (Приложение № 54 – ПВР/НС) и (Приложение № 55 – ПВР/НС)  от коалиция „ГЕРБ - СДС“  с Вх. № 362/12.11.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез упълномощен представител Николай Тодоров Мелемов, за  регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

 Заявленията са вписани под № 05 от 11:30 часа на 12.11.2021г. в Регистъра на предложените за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със заявленията са предложени за регистрация общо 33 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на коалиция „ГЕРБ - СДС“ за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Към заявленията са приложени:

 • Пълномощни – 2 бр.;
 • Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;
 • Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 33 бр.

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- Смолян,

Р Е Ш И:

 

 1. РЕГИСТРИРА 33 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на коалиция „ГЕРБ - СДС“ в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.
 2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 3. На регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-Смолян.

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:23 часа

Календар

Решения

 • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

 • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

 • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

  относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения