Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 168 - 22 /НС
Смолян, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпилo e заявлениe (Приложение № 54 – ПВР/НС) от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с Вх. № 343/11.11.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез упълномощен представител Рабие Лютвиева Кьосева, за  регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

 Заявлението е вписано под № 01 от 15:30 часа на 11.11.2021г. в Регистъра на предложените за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със заявленията са предложени за регистрация общо 3 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Към заявленията са приложени:

 • Пълномощни – 2 бр.;
 • Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;
 • Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 3 бр.;

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- Смолян,

Р Е Ш И:

 

 1. РЕГИСТРИРА 3 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.
 2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 3. Регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-Смолян.

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:55 часа

Календар

Решения

 • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

 • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

 • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

  относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения