Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 170 - 22 /НС
Смолян, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващ застъпник на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 342 от 11.11.2021г. от пълномощник на представляващия коалицията за регистрация на 1 /един/ заместващ застъпник на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.  за регистрация на заместващ застъпник. Към заявлението са приложени списък, съдържащ името и ЕГН на лицето, заявено за регистрация като заместващ застъпник на кандидатската листа, както и на лицето, което се замества, 1 брой декларация.

След извършена проверка РИК – Смолян установи, че лицето предложено в списъка отговаря на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Смолян следва да замени застъпника на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“

 Заявлението е вписано под № 01 от 15:30 часа на 11.11.2021г. в Регистъра на предложените за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС).

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 118, ал. 4 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- Смолян,

Р Е Ш И:

 

 1. РЕГИСТРИРА като застъпник на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ лицето посочено в Приложение №1.

 

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на застъпника на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ лицето посочено в Приложение №1.

 

 1. АНУЛИРА издаденото удостоверение на заменения застъпник на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“, съгласно Приложение №1.

 

 1. На регистрирания застъпник да бъде издадено удостоверение за застъпник на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

 

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Димитър Стоянов Марев

* Публикувано на 13.11.2021 в 00:00 часа

Календар

Решения

 • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

 • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

 • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

  относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения