Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 225 - 22 ПВР
Смолян, 20.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г.

Постъпило е заявление (Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова, с Вх. № 476/20.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, във връзка с участие на инициативния комитет в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 

Списъкът  съдържа имената на 3 / три / лица, представен е в хартиен и електронен вариант. Същият е проверен в електронната платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информационно обслужване“ АД.

След извършената проверка не се установиха несъответствия. За   предложените в списъка лица за упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124, ал.4 от ИК и Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.), на ЦИК, поради което списъкът   следва да бъде публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолян.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) на ЦИК, РИК – Смолян 

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА списък от 3 броя упълномощени представители на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г.

 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

 

 

 

Председател: Росица Станимирова Чакърова

За секретар: Антоанета Емилова Узунова

* Публикувано на 20.11.2021 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 225 - 22 ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г.

всички решения