Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Магдалена Георгиева Прингова1-142-НС/10.11.2021
Захаринка Младенова Бешенджиева1-143-НС/10.11.2021
Елка Александрова Младенова1-144-НС/10.11.2021
Илчо Руменов Кършелийски1-145-НС/10.11.2021
Румяна Илчева Чакалова1-146-НС/10.11.2021
Гина Стефанова Василева1-147-НС/10.11.2021
Елена Димитрова Маринова1-148-НС/10.11.2021
Милена Росенова Пинчева1-149-НС/10.11.2021
Илияна Николаева Райчева1-150-НС/10.11.2021
Улвие Мюмюн Кьосе1-151-НС/10.11.2021
Радка Русянова Вълчева1-152-НС/10.11.2021
Божидар Райчев Добриков1-153-НС/10.11.2021
Здравка Спасова Добрикова1-154-НС/10.11.2021
Анулиран1-155-НС/10.11.2021
Радка Кузманова Вълнева1-156-НС/10.11.2021
Фернандес Митков Митев1-157-НС/10.11.2021
Мерием Фахри Мустафа1-158-НС/10.11.2021
Венелин Смилянов Калфов1-159-НС/10.11.2021
Сийка Георгиева Симеонова-Христова1-160-НС/10.11.2021
Гюлшен Мюмюн Мустафа1-161-НС/10.11.2021
Венцислава Бисерова Чилова1-162-НС/10.11.2021
Васил Николов Узунов1-163-НС/10.11.2021
Росица Стефанова Гугинска1-164-НС/10.11.2021
Славка Георгиева Тунева1-165-НС/10.11.2021
Дорка Стефанова Димова1-166-НС/10.11.2021
Живка Павлева Костадинова1-167-НС/10.11.2021
Сашо Янков Караджов1-168-НС/10.11.2021
Райна Василева Димитрова1-169-НС/10.11.2021
Руска Дельова Шкодрова1-170-НС/10.11.2021
Александър Димитров Милев1-171-НС/10.11.2021
Минка Людмилова Илиева1-172-НС/10.11.2021
Виктория Емилова Милевска1-173-НС/10.11.2021
Радко Давидов Аянски1-174-НС/10.11.2021
Карамфилка Росенова Медова1-175-НС/10.11.2021
Наско Райчев Чаушев1-176-НС/10.11.2021
Недко Асенов Баков1-177-НС/10.11.2021
Ахмед Кадиров Крушков1-178-НС/10.11.2021
Карамфил Карамфилов Куртинов1-179-НС/10.11.2021
Емил Чавдаров Грошев1-180-НС/10.11.2021
Димитър Стефанов Владимиров1-181-НС/10.11.2021
Емине Мехмедова Чаушева1-182-НС/10.11.2021
Йозлем Лютвиев Кьосев1-183-НС/10.11.2021
Захари Ясенов Батинов1-184-НС/10.11.2021
Милка Данаилова Семерджиева1-185-НС/10.11.2021
Бистра Замфирова Димитрова1-186-НС/10.11.2021
Ася Альошева Балийска1-187-НС/10.11.2021
Величка Николова Бояджиева1-188-НС/10.11.2021
Бисер Раденков Велинов1-189-НС/10.11.2021
Зефир Захариев Юруков1-190-НС/10.11.2021
Камелия Росенова Сариева1-191-НС/10.11.2021
Митко Асенов Башев1-192-НС/10.11.2021
Севда Славова Инджова1-193-НС/10.11.2021
Васил Тодоров Чакъров1-194-НС/10.11.2021
Танчо Захариев Пачелиев1-195-НС/10.11.2021
Стоян Ясенов Каладжиев1-196-НС/10.11.2021
Ивайло Вихъров Ананиев1-197-НС/10.11.2021
Севда Миткова Шкодрова1-198-НС/10.11.2021
Максим Маринов Раков1-199-НС/10.11.2021
Сийка Малинова Кременарова1-200-НС/10.11.2021
Недко Енчов Топалов1-201-НС/10.11.2021
Митко Минчев Чочев1-202-НС/10.11.2021
Георги Ангелов Пейков1-203-НС/10.11.2021
Костадин Тодоров Пичуров1-204-НС/10.11.2021
Бистра Руженова Садкиевска1-205-НС/10.11.2021
Мария Благоева Белева1-206-НС/10.11.2021
Искра Стефанова Каменова1-207-НС/10.11.2021
Медиха Смаилова Кикьова1-208-НС/10.11.2021
Денка Стефанова Мерчева1-209-НС/10.11.2021
Анулиран1-1-НС/10.11.2021
Бисерка Манолова Жайгарова1-2-НС/10.11.2021
Даниела Ангелова Иванова1-3-НС/10.11.2021
Йорданка Василева Бочукова1-4-НС/10.11.2021
Радослав Ясенов Ангелов1-5-НС/10.11.2021
Савка Петрова Панайотова1-6-НС/10.11.2021
Цветка Димитрова Такова1-7-НС/10.11.2021
Юлка Асенова Чолакова1-8-НС/10.11.2021
Надежда Николова Дичева1-9-НС/10.11.2021
Атанаска Василева Паунова1-10-НС/10.11.2021
Славка Иванова Ирикова1-11-НС/10.11.2021
Екатерина Манолева Петрова1-12-НС/10.11.2021
Петрана Иванова Калинова1-13-НС/10.11.2021
Пепа Йорданова Такова1-14-НС/10.11.2021
Сабина Емилова Кичукова1-15-НС/10.11.2021
Розалия Емилова Хаджиева1-16-НС/10.11.2021
Станка Петрова Русинова1-17-НС/10.11.2021
Нели Ангелова Дочева1-18-НС/10.11.2021
Цонка Николова Пищалова1-19-НС/10.11.2021
Мария Георгиева Такова1-20-НС/10.11.2021
Рилка Александрова Капчикова1-21-НС/10.11.2021
Снежанка Иванова Пиндева1-22-НС/10.11.2021
Дафинка Стефанова Ангелова1-23-НС/10.11.2021
Лора Симеонова Славчева1-24-НС/10.11.2021
Мария Стоянова Кирова1-25-НС/10.11.2021
Антоанета Методиева Исова1-26-НС/10.11.2021
Ирена Демирова Юрукова1-27-НС/10.11.2021
Людмила Първанова Роговска1-28-НС/10.11.2021
Гълъбина Стоянова Рахнева1-29-НС/10.11.2021
Величка Димитрова Илиева1-30-НС/10.11.2021
Светослав Петров Тодоров1-31-НС/10.11.2021
Румен Трендафилов Киров1-32-НС/10.11.2021
Юри Асенов Чаушев1-33-НС/10.11.2021
Захари Светославов Тодоров1-34-НС/10.11.2021
Махмуд Ахмедов Шанов1-35-НС/10.11.2021
Атанас Николов Атанасов1-36-НС/10.11.2021
Димитър Калинов Димитров1-37-НС/10.11.2021
Малин Ставрев Ивайлов1-38-НС/10.11.2021
Саша Александрова Пенчева1-39-НС/10.11.2021
Маргарита Георгиева Консулова1-40-НС/10.11.2021
Емил Ангелов Ясенов1-41-НС/10.11.2021
Бисер Ангелов Джуров1-42-НС/10.11.2021
Ана Асенова Малковска1-43-НС/10.11.2021
Младен Асенов Чаушев1-44-НС/10.11.2021
Софка Петрова Шанова1-45-НС/10.11.2021
Росен Севдалинов Иванов1-46-НС/10.11.2021
Анулиран1-47-НС/10.11.2021
Даниел Венелинов Авкатев1-48-НС/10.11.2021
Павел Димитров Мачолов1-49-НС/10.11.2021
Мартин Алексеев Емилов1-50-НС/10.11.2021
Илия Здравков Маровски1-51-НС/10.11.2021
Емилия Трайчева Узунова1-52-НС/10.11.2021
Нина Иванова Стоянова1-53-НС/10.11.2021
Асан Шукриев Алиосманов1-54-НС/10.11.2021
Ерик Валериев Савов1-55-НС/10.11.2021
Запрян Младенов Терзиев1-56-НС/10.11.2021
Иво Стоянов Делибашев1-57-НС/10.11.2021
Радослав Велинов Зелев1-58-НС/10.11.2021
Емилия Боянова Добрева1-59-НС/10.11.2021
Здравко Митков Добрев1-60-НС/10.11.2021
Филип Антимов Кундев1-61-НС/10.11.2021
Цвятко Славов Хаджиев1-62-НС/10.11.2021
Димитър Минков Милев1-63-НС/10.11.2021
Виолета Фиданова Милева1-64-НС/10.11.2021
Росица Замфирова Минчева1-65-НС/10.11.2021
Мико Руменов Бендеров1-66-НС/10.11.2021
Русана Андреева Стойчева1-67-НС/10.11.2021
Данка Костадинова Чакърова1-68-НС/10.11.2021
Красимир Христов Хаджиев1-69-НС/10.11.2021
Стилияна Асенова Бобачева1-70-НС/10.11.2021
Милко Захриев Салачков1-71-НС/10.11.2021
Иванка Стоилова Ганчева1-72-НС/10.11.2021
Иван Костадинов Гъргалянов1-73-НС/10.11.2021
Христина Павлова Михайлова1-74-НС/10.11.2021
Мария Павлова Михайлова1-75-НС/10.11.2021
Руслана Танева Костадинова1-76-НС/10.11.2021
Виолета Бисерова Карамфилова1-77-НС/10.11.2021
Екатерина Згурова Николова1-78-НС/10.11.2021
Руска Манолова Чилингирова1-79-НС/10.11.2021
Райна Георгиева Станчева1-80-НС/10.11.2021
Надежда Захариева Сиракова1-81-НС/10.11.2021
Антон Тодоров Шукеров1-82-НС/10.11.2021
Румяна Добрева Пашова1-83-НС/10.11.2021
Хасан Ахмедов Кехайов1-84-НС/10.11.2021
Христо Димитров Йорданов1-85-НС/10.11.2021
Митко Атанасов Петров1-86-НС/10.11.2021
Любен Христов Ботев1-87-НС/10.11.2021
Руси Борисов Санев1-88-НС/10.11.2021
Митко Асенов Илиев1-89-НС/10.11.2021
Митко Младенов Русанов1-90-НС/10.11.2021
Стойко Иванов Стоянов1-91-НС/10.11.2021
Васил Велизаров Хаджиев1-92-НС/10.11.2021
Ангел Асенов Ясенов1-93-НС/10.11.2021
Стоян Серафимов Гълъбов1-94-НС/10.11.2021
Светла Василева Терзиева1-95-НС/10.11.2021
Стефан Бойков Мушков1-96-НС/10.11.2021
Бойко Атанасов Келешев1-97-НС/10.11.2021
Асен Василев Илиев1-98-НС/10.11.2021
Карамфил Асенов Соколов1-99-НС/10.11.2021
Альоша Демиров Берберов1-100-НС/10.11.2021
Стиляна Людмилова Хаджиева1-101-НС/10.11.2021
Бисер Атанасов Каменски1-102-НС/10.11.2021
Сашо Борисов Чавдаров1-103-НС/10.11.2021
Ива Лариева Хаджиева-Емирски1-104-НС/10.11.2021
Веселин Седянков Йорданов1-105-НС/10.11.2021
Христо Митков Чавдаров1-106-НС/10.11.2021
Капка Димитрова Хъшинова1-107-НС/10.11.2021
Борис Кубратов Ботев1-108-НС/10.11.2021
Иглика Давидова Черкезова1-109-НС/10.11.2021
Веселин Здравков Нардов1-110-НС/10.11.2021
Виолета Райчева Кючукова1-111-НС/10.11.2021
ВАЛЕНТИН ВЕНКОВ ПАВЛОВ1-112-НС/10.11.2021
Делчо Лефтеров Караилиев1-113-НС/10.11.2021
Зоя Тодорова Георгиева1-114-НС/10.11.2021
Даринка Асенова Димитрова1-115-НС/10.11.2021
Фиданка Симова Чукарова1-116-НС/10.11.2021
Милко Асенов Гигелов1-117-НС/10.11.2021
Теменужка Миленова Серафимова1-118-НС/10.11.2021
Илина Веселинова Димитрова1-119-НС/10.11.2021
Антоан Сашев Димитров1-120-НС/10.11.2021
Веждан Силвестров Кертов1-121-НС/10.11.2021
Веска Атанасова Лападжова1-122-НС/10.11.2021
Наталия Иванова Хаджиева1-123-НС/10.11.2021
Здравко Милков Чолаков1-124-НС/10.11.2021
Минка Миткова Хаджиева1-125-НС/10.11.2021
Красимир Илиев Пинев1-126-НС/10.11.2021
Катя Ясенова Башева1-127-НС/10.11.2021
Бистра Минчева Кисьова1-128-НС/10.11.2021
Бисер Кирилов Атанасов1-129-НС/10.11.2021
Илияна Светлозарова Гюнелиева1-130-НС/10.11.2021
Янко Маринов Василев1-131-НС/10.11.2021
Екатерина Минчева Петронова1-132-НС/10.11.2021
Бисер Райчев Мъхов1-133-НС/10.11.2021
Фанка Илиева Асенова1-134-НС/10.11.2021
Хари Емилов Торманов1-135-НС/10.11.2021
Милко Събев Шехов1-136-НС/10.11.2021
Сийка Тодорова Василева1-137-НС/10.11.2021
Даниел Костадинов Травлев1-138-НС/10.11.2021
Димитър Руменов Белев1-139-НС/10.11.2021
Момчил Николаев Иванов1-140-НС/10.11.2021
Веселин Николаев Иванов1-141-НС/10.11.2021
Наргис Енверова Якъбова1-210-НС/12.11.2021
Сузан Фахри Мустафа1-211-НС/12.11.2021
Албена Зефирова Харитева1-212-НС/12.11.2021
Розие Исметева Шекирова1-213-НС/12.11.2021

Календар

Решения

  • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения