Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Сефидин Лютвиев Емирски2-1-ПВР/НС/10.11.2021
Алтимир Фиданов Балев2-2-ПВР/НС/10.11.2021
Асен Андреев Йорданов2-3-ПВР/НС/10.11.2021
Николина Ангелова Костадинова2-4-ПВР/НС/10.11.2021
Даниел Евелинов Бозов2-5-ПВР/НС/10.11.2021
Станислав Евгениев Янков2-6-ПВР/НС/10.11.2021
Исмет Фикретов Сираков2-7-ПВР/НС/10.11.2021
Деян Захариев Зеров2-8-ПВР/НС/10.11.2021
Боян Христов Башев2-9-ПВР/НС/10.11.2021
Милка Василева Ламбова2-10-ПВР/НС/10.11.2021
Фатме Исеинова Маданска2-11-ПВР/НС/10.11.2021
Вежиха Бесриева Хайрилова2-12-ПВР/НС/10.11.2021
Севин Ферадова Шевелиева2-13-ПВР/НС/10.11.2021
Асан Рафетов Чаушев2-14-ПВР/НС/10.11.2021
Евелин Илианов Сариев2-15-ПВР/НС/10.11.2021
Сами Асанов Боюклиев2-16-ПВР/НС/10.11.2021
Сюлейман Мехмедов Рамадански2-17-ПВР/НС/10.11.2021
Юри Киров Бодуров2-18-ПВР/НС/10.11.2021
Ани Златкова Пачелийска2-19-ПВР/НС/10.11.2021
Стела Тоскова Пилевска2-20-ПВР/НС/10.11.2021
Теодора Пламенова Василева2-21-ПВР/НС/10.11.2021
Алдин Исметов Ходжов2-22-ПВР/НС/10.11.2021
Елза Миткова Жулева2-23-ПВР/НС/10.11.2021
Нежмет Исеинов Османов2-24-ПВР/НС/10.11.2021
Адиле Нуриева Асанкехайова2-25-ПВР/НС/10.11.2021
Севдалина Велинова Андреева2-26-ПВР/НС/10.11.2021
Росица Симова Топалова2-27-ПВР/НС/10.11.2021
Адриана Симова Топалова2-28-ПВР/НС/10.11.2021
Елка Сиволинова Кайраманова2-29-ПВР/НС/10.11.2021
Гергана Георгиева Петрова2-30-ПВР/НС/10.11.2021
Марияна Ясенова Акълиева2-31-ПВР/НС/10.11.2021
Севдалина Ставриева Татарова2-32-ПВР/НС/10.11.2021
Елена Славчева Иванова2-33-ПВР/НС/10.11.2021
Кристина Аспарухова Сакалийска2-34-ПВР/НС/10.11.2021
Красимир Милков Александров2-35-ПВР/НС/10.11.2021
Юри Любенов Хаджийски2-36-ПВР/НС/10.11.2021
Джамал Джамалов Мутишев2-37-ПВР/НС/10.11.2021
Светла Свиленова Богданова2-38-ПВР/НС/10.11.2021
Ирина Валентинова Василева2-39-ПВР/НС/10.11.2021
Венелин Младенов Дьовленски2-40-ПВР/НС/10.11.2021
Ифет Мехмедова Арденска2-41-ПВР/НС/10.11.2021
Симеон Исаев Николов2-42-ПВР/НС/10.11.2021
Светлана Стоянова Сакалийска2-43-ПВР/НС/10.11.2021
Николай Валентинов Василев2-44-ПВР/НС/10.11.2021
Ебру Назмиева Късаалиева2-45-ПВР/НС/10.11.2021
Соня Василева Куцева2-46-ПВР/НС/10.11.2021
Таня Яворова Чавдарска2-47-ПВР/НС/10.11.2021
Мария Борисова Филева2-48-ПВР/НС/10.11.2021
Валентин Йорданов Ангелов2-49-ПВР/НС/10.11.2021
Валентина Димитрова Василева2-50-ПВР/НС/10.11.2021
Раиф Махмудов Тасимов2-51-ПВР/НС/10.11.2021
Емилия Генчова Серафимова2-52-ПВР/НС/10.11.2021
Ресиме Рамаданова Сангалова2-53-ПВР/НС/10.11.2021
Каролина Руменова Кандурова2-54-ПВР/НС/10.11.2021
Семиха Феимова Османова2-55-ПВР/НС/10.11.2021
Андриана Ангелова Каменова2-56-ПВР/НС/10.11.2021
Шемси Ресимов Еминев2-57-ПВР/НС/10.11.2021
Вергиния Радева Хъшинова2-58-ПВР/НС/10.11.2021
Зейре Хасанова Халаби2-59-ПВР/НС/10.11.2021
Гюнай Шабан Раиф2-60-ПВР/НС/10.11.2021
Емилин Хайриева Мехмедова2-61-ПВР/НС/10.11.2021
Ведиха Севдалинова Хаджиева2-62-ПВР/НС/10.11.2021
Ридван Али Ахмед2-63-ПВР/НС/10.11.2021
Хайри Хасанов Зелхаров2-64-ПВР/НС/10.11.2021
Ахмед Алиев Амуджев2-65-ПВР/НС/10.11.2021
Мелиха Мохамедова Имамова2-66-ПВР/НС/10.11.2021
Нюрие Шабанова Забитева2-67-ПВР/НС/10.11.2021
Лидия Стефанова Младенова2-68-ПВР/НС/10.11.2021
Юлка Асенова Топчиева2-69-ПВР/НС/10.11.2021
Вадие Ахмедова Мрачникова2-70-ПВР/НС/10.11.2021
Ирена Бисерова Кундева-Дженимова2-71-ПВР/НС/10.11.2021
Вели Салихов Ахмедов2-72-ПВР/НС/10.11.2021
Фехрие Еминова Селимехмедова2-73-ПВР/НС/10.11.2021
Ахмед Ахмедов Делиахмедов2-74-ПВР/НС/10.11.2021
Ваня Георгиева Трифонова2-75-ПВР/НС/10.11.2021
Рамзие Салихова Кюрюлева2-76-ПВР/НС/10.11.2021
Христина Кунева Стойкова2-77-ПВР/НС/10.11.2021
Слави Матеев Зотев2-78-ПВР/НС/10.11.2021
Бедрие Хайриева Кирюлева2-79-ПВР/НС/10.11.2021
Катя Миткова Демирова2-80-ПВР/НС/10.11.2021
Тинка Емилова Таневска2-81-ПВР/НС/10.11.2021
Росица Младенова Башева2-82-ПВР/НС/10.11.2021
Мелиха Ахмедова Шекирова2-83-ПВР/НС/10.11.2021
Хайри Мехмедов Хайдушки2-84-ПВР/НС/10.11.2021
Милена Нейчева Келешева2-85-ПВР/НС/10.11.2021
Кадире Мехмедова Базеникова2-86-ПВР/НС/10.11.2021
Фатме Кадирова Койнарова2-87-ПВР/НС/10.11.2021
Емилия Асенова Гудева2-88-ПВР/НС/10.11.2021
Николай Евелинов Кичуков2-89-ПВР/НС/10.11.2021
Красимир Асенов Металов2-90-ПВР/НС/10.11.2021
Бисер Радков Гаджев2-91-ПВР/НС/10.11.2021
Венелин Валентинов Узунов2-92-ПВР/НС/10.11.2021
Чавдар Фиданчев Делчев2-93-ПВР/НС/10.11.2021
Йоана Владимирова Чолакова2-94-ПВР/НС/10.11.2021
Бинка Каменова Чакърова2-95-ПВР/НС/10.11.2021
Стефан Асенов Маринов2-96-ПВР/НС/10.11.2021
Росен Карамфилов Суров2-97-ПВР/НС/10.11.2021
Малин Емилов Суров2-98-ПВР/НС/10.11.2021
Стефан Сашов Конаров2-99-ПВР/НС/10.11.2021
Надка Боянова Стоева2-100-ПВР/НС/10.11.2021
Стефан Стойков Бояджиев2-101-ПВР/НС/10.11.2021
Бойчо Ангелов Шопов2-102-ПВР/НС/10.11.2021
Асен Димитров Вълчанов2-103-ПВР/НС/10.11.2021
Тодор Стоянов Караджов2-104-ПВР/НС/10.11.2021
Антим Руменов Палов2-105-ПВР/НС/10.11.2021
Захари Руменов Карамфилов2-106-ПВР/НС/10.11.2021
Валентин Миланов Шидеров2-107-ПВР/НС/10.11.2021
Джамал Реджеп Байрам2-108-ПВР/НС/10.11.2021
Бехидже Фейзиева Усева2-109-ПВР/НС/10.11.2021
Шефкет Феимов Шидеров2-110-ПВР/НС/10.11.2021
Лилия Здравкова Капчикова2-111-ПВР/НС/10.11.2021
Бойко Димитров Хаджиев2-112-ПВР/НС/10.11.2021
Валентина Антонова Кърчева2-113-ПВР/НС/10.11.2021
Бисер Антимов Пържанов2-114-ПВР/НС/10.11.2021
Исуф Атем Кехая2-115-ПВР/НС/10.11.2021
Николай Руменов Чолаков2-116-ПВР/НС/10.11.2021
Джамал Шукриев Шалганов2-117-ПВР/НС/10.11.2021
Людмил Фиданов Качаров2-118-ПВР/НС/10.11.2021
Джамал Хасан Ахмед2-119-ПВР/НС/10.11.2021
Ангелина Савова Долапчиева2-120-ПВР/НС/10.11.2021
Мехмед Ахмед Кехайов2-121-ПВР/НС/10.11.2021
Сашо Асенов Салапатев2-122-ПВР/НС/10.11.2021
Веселин Младенов Чаушев2-123-ПВР/НС/10.11.2021
Шукри Джамалов Алиосманов2-124-ПВР/НС/10.11.2021
Мален Манов Абаджиев2-125-ПВР/НС/10.11.2021
Атанас Атанасов Бисеров2-126-ПВР/НС/10.11.2021
Гинка Хариева Иванова2-127-ПВР/НС/10.11.2021
Николай Руженов Въргов2-128-ПВР/НС/10.11.2021
Анулиран2-129-ПВР/НС/10.11.2021
Иво Федев Караасенов2-130-ПВР/НС/10.11.2021
Снежана Сергеева Атанасова2-131-ПВР/НС/10.11.2021
Калоян Здравков Кърлев2-132-ПВР/НС/10.11.2021
Глория Кирчева Канурова2-133-ПВР/НС/10.11.2021
Кирчо Милев Колев2-134-ПВР/НС/10.11.2021
Ясен Недков Дикмов2-135-ПВР/НС/10.11.2021
Антоан Ясенов Ликов2-136-ПВР/НС/10.11.2021
Зарко Недков Башев2-137-ПВР/НС/10.11.2021
Фаня Якимова Георгиева2-138-ПВР/НС/10.11.2021
Стефан Здравков Терекиев2-139-ПВР/НС/10.11.2021
Антон Данаилов Атанасов2-140-ПВР/НС/10.11.2021
Десислава Веселинова Мемова2-141-ПВР/НС/10.11.2021
Красимира Бисерова Илиева2-142-ПВР/НС/10.11.2021
Анулиран2-143-ПВР/НС/10.11.2021
Анулиран2-144-ПВР/НС/11.11.2021
Цветелина Димитрова Шидерова2-145-ПВР/НС/11.11.2021
Надежда Миткова Чиева2-146-ПВР/НС/11.11.2021
Севда Севдалинова Чонгова2-147-ПВР/НС/11.11.2021
Илияна Миткова Парова2-148-ПВР/НС/11.11.2021
Елмира Наскова Манчева2-149-ПВР/НС/11.11.2021
Фейме Мехмедова Бакърджиева2-150-ПВР/НС/11.11.2021
Алекси Иванов Келешев2-151-ПВР/НС/11.11.2021
Медиха Фехриева Кропова2-152-ПВР/НС/11.11.2021
Исмет Юсенов Шекиров2-153-ПВР/НС/11.11.2021
Мехмедемин Исуфов Кокаров2-154-ПВР/НС/11.11.2021
Румен Недков Башов2-155-ПВР/НС/11.11.2021
Ангелина Асенова Генишева2-156-ПВР/НС/11.11.2021
Сийка Недкова Метлокова2-157-ПВР/НС/11.11.2021
Славчо Карамфилов Хаджиев2-158-ПВР/НС/11.11.2021
Росица Динкова Топалска2-159-ПВР/НС/11.11.2021
Севда Минкова Хайтова2-160-ПВР/НС/11.11.2021
Минка Веселинова Любомирова2-161-ПВР/НС/11.11.2021
Цанко Весков Узунов2-162-ПВР/НС/11.11.2021
Катя Христова Ангелова2-163-ПВР/НС/11.11.2021
Таня Емилова Петрова2-164-ПВР/НС/11.11.2021
Георги Стоянов Атанасов2-165-ПВР/НС/11.11.2021
Велко Славчев Кисьов2-166-ПВР/НС/11.11.2021
Николина Асенова Метрашева2-167-ПВР/НС/11.11.2021
Игнат Златанов Зидаров2-168-ПВР/НС/11.11.2021
Свилен Руменов Кърмаджиев2-169-ПВР/НС/11.11.2021
Красимир Митков Атанасов2-170-ПВР/НС/11.11.2021
Румен Веселинов Стоянов2-171-ПВР/НС/11.11.2021
Лиляна Димитрова Янева2-172-ПВР/НС/11.11.2021
Елвис Митков Петров2-173-ПВР/НС/11.11.2021
Васил Благоев Терзиев2-174-ПВР/НС/11.11.2021
Добри Здравков Личев2-175-ПВР/НС/11.11.2021
Николинка Младенова Дамянова2-176-ПВР/НС/11.11.2021
Сашка Станкова Чолакова2-177-ПВР/НС/11.11.2021
Валентин Иванов Найденов2-178-ПВР/НС/11.11.2021
Димитър Младенов Бунарев2-179-ПВР/НС/11.11.2021
Кадир Исеинов Джуков2-180-ПВР/НС/11.11.2021
Любомир Иванов Ханджиев2-181-ПВР/НС/11.11.2021
Ива Красимирова Сарджова2-182-ПВР/НС/11.11.2021
Анастасия Василева Бенева2-183-ПВР/НС/11.11.2021
Димитрина Пламенова Виткова2-184-ПВР/НС/11.11.2021
Гюлезар Сашева Ковачева2-185-ПВР/НС/11.11.2021
Банко Банков Зангаров2-186-ПВР/НС/11.11.2021
Веселин Събинов Керозов2-187-ПВР/НС/11.11.2021
Юрий Стоянов Кондилов2-188-ПВР/НС/11.11.2021
Борислава Райнова Караминова2-189-ПВР/НС/11.11.2021
Десислава Събева Странджалиева2-190-ПВР/НС/11.11.2021
Слави Илинов Дуев2-191-ПВР/НС/11.11.2021
Русалина Симеонова Иванова2-192-ПВР/НС/11.11.2021
Стефан Банков Терзийски2-193-ПВР/НС/11.11.2021
Марин Гълъбов Величков2-194-ПВР/НС/11.11.2021
Борис Костадинов Пундев2-195-ПВР/НС/11.11.2021
Албена Гошева Форцова2-196-ПВР/НС/11.11.2021
Димитър Петров Качаков2-197-ПВР/НС/11.11.2021
Николай Карамфилов Пашов2-198-ПВР/НС/12.11.2021
Вахди Фехмиев Акхасанов2-199-ПВР/НС/12.11.2021
Хасан Хайриев Чиев2-200-ПВР/НС/12.11.2021
Хайри Неджмиев Имамов2-201-ПВР/НС/12.11.2021

Календар

Решения

  • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения