Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

ИК за Румен Радев и Илияна Йотова

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Мария Анастасова Величкова4-1-ПВР/НС/11.11.2021
Сияна Иванова Янчева4-2-ПВР/НС/11.11.2021
Здравко Асенов Самичков4-3-ПВР/НС/11.11.2021
Лиляна Николова Драгинова4-4-ПВР/НС/11.11.2021
Златка Георгиева Баткова4-5-ПВР/НС/11.11.2021
Фехрие Салихова Муткова4-6-ПВР/НС/11.11.2021
Величка Асенова Чернева4-7-ПВР/НС/11.11.2021
Руска Тодорова Малкочева4-8-ПВР/НС/11.11.2021
Юлия Василева Савова- Кокудева4-9-ПВР/НС/11.11.2021
Александър Вълчев Русинов4-10-ПВР/НС/11.11.2021
Нина Маринова Куцова4-11-ПВР/НС/11.11.2021
Карамфил Гълъбов Куцов4-12-ПВР/НС/11.11.2021
Силвия Антонова Малинова4-13-ПВР/НС/11.11.2021
Иван Анастасов Иванов4-14-ПВР/НС/11.11.2021
Тодор Анастасов Иванов4-15-ПВР/НС/11.11.2021
Таня Димитрова Канурова4-16-ПВР/НС/11.11.2021
Христо Руменов Пехливанов4-17-ПВР/НС/11.11.2021
Велин Илиев Тодоров4-18-ПВР/НС/11.11.2021
Роза Илиева Тодорова4-19-ПВР/НС/11.11.2021
Ана Миткова Балджиева4-20-ПВР/НС/11.11.2021
Елка Харитонова Караджова4-21-ПВР/НС/11.11.2021
Емил Асенов Кардашлъков4-22-ПВР/НС/11.11.2021
Ана Миткова Кариева4-23-ПВР/НС/11.11.2021
Калин Бисеров Романов4-24-ПВР/НС/11.11.2021
Севдалин Васков Хаджиев4-25-ПВР/НС/11.11.2021
Минка Йорданова Кичукова4-26-ПВР/НС/11.11.2021
Здравка Филипова Топалова4-27-ПВР/НС/11.11.2021
Ирина Руменова Шехова4-28-ПВР/НС/11.11.2021
Митко Асенов Асенов4-29-ПВР/НС/11.11.2021
Величко Юриев Иванов4-30-ПВР/НС/11.11.2021
Алина Карамфилова Вунцова4-31-ПВР/НС/11.11.2021
Албена Карамфилова Младина4-32-ПВР/НС/11.11.2021
Теменужка Иванова Делииванова4-33-ПВР/НС/11.11.2021
Вероника Христова Делева4-34-ПВР/НС/11.11.2021
Иван Стефанов Димитров4-35-ПВР/НС/11.11.2021
Теменужка Славчева Делева4-36-ПВР/НС/11.11.2021
Христина Асенова Джикелова4-37-ПВР/НС/11.11.2021
Румяна Миткова Тошева4-38-ПВР/НС/11.11.2021
Хубен Милков Топузов4-39-ПВР/НС/11.11.2021
Мария Андонова Дурева4-40-ПВР/НС/11.11.2021
Радослава Костадинова Петрова4-41-ПВР/НС/11.11.2021
Емилия Емилова Кашокова4-42-ПВР/НС/11.11.2021
Детелина Стефанова Ащомова4-43-ПВР/НС/11.11.2021
Мартин Данчев Настанлиев4-44-ПВР/НС/11.11.2021
Величка Андонова Илиева4-45-ПВР/НС/11.11.2021
Елеонора Максимова Чернева4-46-ПВР/НС/11.11.2021
Илия Николов Мавродиев4-47-ПВР/НС/11.11.2021
Христина Томова Никова4-48-ПВР/НС/11.11.2021
Мария Райчева Никова4-49-ПВР/НС/11.11.2021
Теменужка Асенова Асенова4-50-ПВР/НС/11.11.2021
Мая Росенова Маринова4-51-ПВР/НС/11.11.2021
Елка Бориславова Тарашева4-52-ПВР/НС/11.11.2021
Минка Александрова Стефанова4-53-ПВР/НС/11.11.2021
Карамфила Руменова Христова4-54-ПВР/НС/11.11.2021
Мартин Руменов Руменов4-55-ПВР/НС/11.11.2021
Севдалин Митков Байрактаров4-56-ПВР/НС/11.11.2021
Венета Юриева Даскалова4-57-ПВР/НС/11.11.2021
Иван Костадинов Бодуров4-58-ПВР/НС/11.11.2021
Маруда Спасова Жайгарова4-59-ПВР/НС/11.11.2021
Гьокхан Музафер Чавдарлъ4-60-ПВР/НС/11.11.2021
Фиданка Емилова Капова4-61-ПВР/НС/11.11.2021
Айше Сюлейман Чаушева4-62-ПВР/НС/11.11.2021
Венцислава Филипова Цанкова4-63-ПВР/НС/11.11.2021
Исай Исаев Савов4-64-ПВР/НС/11.11.2021
Светла Вергилова Кехайова4-65-ПВР/НС/11.11.2021
Кемал Салихов Кочаков4-66-ПВР/НС/11.11.2021
Велин Иванов Авкатев4-67-ПВР/НС/11.11.2021
Медиха Енверова Авкатева4-68-ПВР/НС/11.11.2021
Васил Каменов Шотов4-69-ПВР/НС/11.11.2021
Бисер Алипиев Долапчиев4-70-ПВР/НС/11.11.2021
Джамал Кемилов Саитов4-71-ПВР/НС/11.11.2021
Валери Радежов Савов4-72-ПВР/НС/11.11.2021
Павел Росенов Иванов4-73-ПВР/НС/11.11.2021
Пламен Руменов Станоев4-74-ПВР/НС/11.11.2021
Съби Калинов Шотаров4-75-ПВР/НС/11.11.2021
Личо Веселинов Кехайов4-76-ПВР/НС/11.11.2021
Живка Анастасова Кисьова4-77-ПВР/НС/11.11.2021
Венелин Славов Юруков4-78-ПВР/НС/11.11.2021
Нели Ангелова Бодурова4-79-ПВР/НС/11.11.2021
Илиян Асенов Каров4-80-ПВР/НС/11.11.2021
Софка Свиленова Каралилова4-81-ПВР/НС/11.11.2021
Емилия Георгиева Николова-Джурова4-82-ПВР/НС/11.11.2021
Владимир Иванов Крушков4-83-ПВР/НС/11.11.2021
Румяна Страхилова Иванова4-84-ПВР/НС/11.11.2021
Данчо Стефанов Митев4-85-ПВР/НС/11.11.2021
Люба Аспарухова Стамболова4-86-ПВР/НС/11.11.2021
Анета Велинова Ашкова4-87-ПВР/НС/11.11.2021
Златка Любенова Чаушева4-88-ПВР/НС/11.11.2021
Христо Иванов Иванов4-89-ПВР/НС/11.11.2021
Тома Атанасов Илчевски4-90-ПВР/НС/11.11.2021
Пламен Станимиров Малковски4-91-ПВР/НС/11.11.2021
Юри Владимиров Хаджийски4-92-ПВР/НС/11.11.2021
Христо Симеонов Присадов4-93-ПВР/НС/11.11.2021
Красимир Неофитов Александров4-94-ПВР/НС/11.11.2021
Ася Антимова Чаушева4-95-ПВР/НС/11.11.2021
Росен Асенов Сакаджиев4-96-ПВР/НС/11.11.2021
Фидан Елханов Кехайов4-97-ПВР/НС/11.11.2021
Георги Николов Кехайов4-98-ПВР/НС/11.11.2021
Георги Стефанов Златарев4-99-ПВР/НС/11.11.2021
Кирил Асенов Кирилов4-100-ПВР/НС/11.11.2021
Румяна Банкова Такова4-101-ПВР/НС/11.11.2021
Димитър Иванов Славов4-102-ПВР/НС/11.11.2021
Георги Илиев Илиев4-103-ПВР/НС/11.11.2021
Захаринка Енева Караиванова4-104-ПВР/НС/11.11.2021
Георги Димитров Учиков4-105-ПВР/НС/11.11.2021
Павлина Атанасова Гаджева4-106-ПВР/НС/11.11.2021
Рада Атанасова Гаджева4-107-ПВР/НС/11.11.2021
Красимира Тодорова Балчева4-108-ПВР/НС/11.11.2021
Евелина Иванова Чукарова4-109-ПВР/НС/11.11.2021
Марияна Стефанова Рунчева4-110-ПВР/НС/11.11.2021
Катя Бисерова Байрактарова4-111-ПВР/НС/11.11.2021
Пламена Здравкова Ковачева4-112-ПВР/НС/11.11.2021
Калина Петкова Пановска4-113-ПВР/НС/11.11.2021
Златко Йорданов Йорданов4-114-ПВР/НС/11.11.2021
Димитринка Атанасова Ангелова4-115-ПВР/НС/11.11.2021
Ченко Иванов Матейчин4-116-ПВР/НС/11.11.2021
Тошко Маринов Кехайов4-117-ПВР/НС/11.11.2021
Зейди Хамдиев Демиров4-118-ПВР/НС/11.11.2021
Василка Александрова Русинова4-119-ПВР/НС/11.11.2021
Делка Ангелова Ковачева4-120-ПВР/НС/11.11.2021
Теодора Емилова Шаранкова4-121-ПВР/НС/11.11.2021
Веселин Каменов Узунов4-122-ПВР/НС/11.11.2021
Садика Мехмедова Шошева4-123-ПВР/НС/11.11.2021
Магдалена Асенова Тодорова4-124-ПВР/НС/11.11.2021
Фатме Шукриева Кюрюлева4-125-ПВР/НС/11.11.2021
Красимир Асенов Дилов4-126-ПВР/НС/11.11.2021
Николай Стоянов Петков4-127-ПВР/НС/11.11.2021
Павел Ангелов Харлов4-128-ПВР/НС/11.11.2021
Янка Ангелова Иванова4-129-ПВР/НС/11.11.2021
Светла Стоянова Карабова4-130-ПВР/НС/11.11.2021
Емине Мехмедова Заимова4-131-ПВР/НС/11.11.2021
Фатме Алиева Машкова4-132-ПВР/НС/11.11.2021
Шинка Вълчева Янкова4-133-ПВР/НС/11.11.2021
Зейря Ахмедова Кикова4-134-ПВР/НС/11.11.2021
Димитър Василев Антонов4-135-ПВР/НС/11.11.2021
Николай Менков Гърбелов4-136-ПВР/НС/11.11.2021
Любомир Емилов Голев4-137-ПВР/НС/11.11.2021
Георги Цветков Димитров4-138-ПВР/НС/11.11.2021
Анелия Ванчева Стойчева4-139-ПВР/НС/11.11.2021
Енчо Илчев Коруев4-140-ПВР/НС/11.11.2021
Жанка Стефанова Башева4-141-ПВР/НС/11.11.2021
Валентин Руменов Аладжов4-142-ПВР/НС/11.11.2021
Димчо Димитров Георгиев4-143-ПВР/НС/11.11.2021
Руслан Андреев Иванов4-144-ПВР/НС/11.11.2021
Румяна Миткова Хаджиева4-145-ПВР/НС/11.11.2021
Росица Иванова Маргаритова4-146-ПВР/НС/11.11.2021
Камен Банков Колачев4-147-ПВР/НС/11.11.2021
Румен Ангелов Безергянов4-148-ПВР/НС/11.11.2021
Асен Бойчев Парунов4-149-ПВР/НС/11.11.2021
Анелия Асенова Шокова4-150-ПВР/НС/11.11.2021
РАЙЧО ЕМИЛОВ ЯНЧЕВ4-151-ПВР/НС/11.11.2021
Лидия Симеонова Златева4-152-ПВР/НС/11.11.2021
Боян Асенов Башев4-153-ПВР/НС/11.11.2021
Евгения Кирилова Бояджиева4-154-ПВР/НС/11.11.2021
Хабибе Ферхадова Кундева4-155-ПВР/НС/11.11.2021
Силвия Савова Кехайова4-156-ПВР/НС/11.11.2021
Мери Димитрова Шукерова4-157-ПВР/НС/11.11.2021
Захаринка Асенова Джуванова4-158-ПВР/НС/11.11.2021
Веселин Николаев Младенов4-159-ПВР/НС/11.11.2021
Григор Михалев Камбарев4-160-ПВР/НС/11.11.2021
Андрей Николов Чакъров4-161-ПВР/НС/11.11.2021
Шевкет Салимехмедов Карлийски4-162-ПВР/НС/11.11.2021
Афизе Салимехмедова Карлийска4-163-ПВР/НС/11.11.2021
Захаринка Асенова Веселинова4-164-ПВР/НС/11.11.2021
Селиха Хамдиева Кондакчиева4-165-ПВР/НС/11.11.2021
Костадинка Николова Костадинова4-166-ПВР/НС/11.11.2021
Анчо Асенов Пехливанов4-167-ПВР/НС/11.11.2021
Кинче Карамфилова Качарова4-168-ПВР/НС/11.11.2021
Биляна Мохамедова Билянова4-169-ПВР/НС/11.11.2021
Владимир Стефанов Стефанов4-170-ПВР/НС/11.11.2021
Джанет Данкова Роговска4-171-ПВР/НС/11.11.2021
Ибрахим Пламенов Юруков4-172-ПВР/НС/11.11.2021
Венета Велинова Билянова4-173-ПВР/НС/11.11.2021
Бедрие Сабриева Гаджалова4-174-ПВР/НС/11.11.2021
Незиха Ахмедова Якубашева4-175-ПВР/НС/11.11.2021
Велихана Вахдиева Кехайова4-176-ПВР/НС/11.11.2021
Даниел Деянов Царев4-177-ПВР/НС/11.11.2021
Лидия Симеонова Деянова4-178-ПВР/НС/11.11.2021
Даниел Асенов Боляров4-179-ПВР/НС/11.11.2021
Мариана Димитрова Радичева4-180-ПВР/НС/11.11.2021
Калоян Асенов Караджов4-181-ПВР/НС/11.11.2021
Митко Здравков Генчев4-182-ПВР/НС/11.11.2021
Здравко Митков Борисов4-183-ПВР/НС/11.11.2021
Ружо Тодоров Ковачев4-184-ПВР/НС/11.11.2021
Сашо Димитров Гълъбов4-185-ПВР/НС/11.11.2021
Кристина Младенова Генчева4-186-ПВР/НС/11.11.2021
Севдалин Атанасов Марангозов4-187-ПВР/НС/11.11.2021
Стоян Любенов Козуев4-188-ПВР/НС/11.11.2021
Михаил Василев Петров4-189-ПВР/НС/11.11.2021
Златка Асенова Младенова4-190-ПВР/НС/11.11.2021
Красимир Стоянов Караиванов4-191-ПВР/НС/11.11.2021
Валери Емилов Хаджиев4-192-ПВР/НС/11.11.2021
Здравко Атанасов Сираков4-193-ПВР/НС/11.11.2021
Асен Евгениев Тодоров4-194-ПВР/НС/11.11.2021

Календар

Решения

  • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения