Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Димитър Николов Стайков6-30-ПВР/НС/12.11.2021
Николета Анчева Кадишева6-21-ПВР/НС/12.11.2021
Станислав Андреев Райчев6-22-ПВР/НС/12.11.2021
Антон Иванов Шишков6-23-ПВР/НС/12.11.2021
Павлин Кирилов Станчев6-24-ПВР/НС/12.11.2021
Мария Христева Флорова6-25-ПВР/НС/12.11.2021
Моника Анелиева Чакърова6-26-ПВР/НС/12.11.2021
Биляна Величкова Недева6-27-ПВР/НС/12.11.2021
Сийка Асенова Попова6-28-ПВР/НС/12.11.2021
Мария Димитрова Терзиева6-29-ПВР/НС/12.11.2021
Стела Стефанова Бозова6-20-ПВР/НС/12.11.2021
Даниел Красимиров Боянов6-31-ПВР/НС/12.11.2021
Анулиран6-32-ПВР/НС/12.11.2021
Райна Димитрова Велева6-33-ПВР/НС/12.11.2021
Анулиран6-34-ПВР/НС/12.11.2021
Ясен Якимов Димитров6-35-ПВР/НС/12.11.2021
Снежана Красимирова Ангелова6-36-ПВР/НС/12.11.2021
Айлин Тасимова Терзиева6-37-ПВР/НС/12.11.2021
Стефан Бориславов Хаджов6-38-ПВР/НС/12.11.2021
Чавдар Костадинов Палагачев6-39-ПВР/НС/12.11.2021
Стефан Бойков Стефанов6-11-ПВР/НС/12.11.2021
Костадин Ангелов Делев6-2-ПВР/НС/12.11.2021
Иво Здравков Петров6-3-ПВР/НС/12.11.2021
Слави Стоянов Вълчев6-4-ПВР/НС/12.11.2021
Ружка Петрова Стефанова6-5-ПВР/НС/12.11.2021
Денис Назифов Абилов6-6-ПВР/НС/12.11.2021
Мехмед Сезгинов Мехмедов6-7-ПВР/НС/12.11.2021
Танер Сезгинов Мехмедов6-8-ПВР/НС/12.11.2021
Робърт Стефанов Стефанов6-9-ПВР/НС/12.11.2021
Костадин Здравков Юлджиев6-10-ПВР/НС/12.11.2021
Албена Стефанова Радева6-1-ПВР/НС/12.11.2021
Августин Георгиев Чафадаров6-12-ПВР/НС/12.11.2021
Тихомир Емилов Димитров6-13-ПВР/НС/12.11.2021
Мария Николаева Згурова6-14-ПВР/НС/12.11.2021
Анулиран6-15-ПВР/НС/12.11.2021
Румен Атанасов Шайков6-16-ПВР/НС/12.11.2021
Павлин Самуилов Стоилов6-17-ПВР/НС/12.11.2021
Атанас Руменов Шайков6-18-ПВР/НС/12.11.2021
Станимир Велков Топчиев6-19-ПВР/НС/12.11.2021

Календар

Решения

  • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения