Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 218 - 22 НС
Смолян, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

В РИК 22 - Смолян е постъпила жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, в качеството му на упълномощен представител на ПП „ВМРО -  Българско национално движение”. Жалбоподателят твърди, че пред секция №222700011 в с. Чепинци, на територията на общ. Смолян, се установява присъствието на лицето Рита Пехливанова - кандидат за депутат на ДПС и Радолав Топалски – общински съветник в общ. Рудзоем, избран от листата на ДПС. В жалбата се твърди, че спомнатите по-горе лица посрещат пристигащите за гласуване лица и разговарят с тях.

 

            Към жалбата липсват приложени доказателства, от които да се направи категоричен извод, че посочените лица Рита Пехливанова и Радолав Топалски са извършили твърдяното от жалбопдателя действие.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, РИК – Смолян

 

 

                                                                          Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО -  Българско национално движение”

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Златко Славчев Карамучев

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 04.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 219-22 НС / 04.04.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 439/04.04.2021 г. в 20,05 часа от Милко Гавазов , упълномощен представител на Коалиция „ БСП за България”

  • № 218 - 22 НС / 04.04.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

  • № 217-22 НС / 04.04.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 433/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

всички решения