Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

СИК №Населено мястоАдрес
220200001с.БанитеНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА1947", УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №005
220200003с.ОряховецАДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА КМЕТСТВОТО
220200005с.ГълъбовоАДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА КМЕТСТВОТО
220500001с.БориноЧИТАЛИЩЕ "ОБНОВА 1939", УЛ. "РОДОПИ" №033, РИТУАЛНАТА ЗАЛА
220500002с.БориноУЧИЛИЩЕ "Н.Й. ВАПЦАРОВ"-СТАЯ №1, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №029
220500003с.БориноУЧИЛИЩЕ "Н.Й. ВАПЦАРОВ"-СТАЯ №4, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №029
220500005с.ЯгодинаКМЕТСТВОТО
220500006с.БуйновоКМЕТСТВОТО
220900001гр.ДевинПГЕ "А. С. ПОПОВ", УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №003
220900002гр.ДевинДГ "ЗДРАВЕЦ", ЕТ. 1, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №043
220900003гр.ДевинДГ "ЗДРАВЕЦ", ЕТ. 2, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №043
220900004гр.ДевинОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР, УЛ. "ГОРДЮ ВОЙВОДА" №049
220900005гр.ДевинДОМ НА КУЛТУРАТА, ЕТ. 2, УЛ. "ОРФЕЙ" №001
220900006гр.ДевинДОМ НА КУЛТУРАТА, РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ. "ОРФЕЙ" №001
220900007гр.ДевинДГ "ИЗВОРЧЕ", УЛ. "ГИМНАЗИАЛНА" №018
220900008гр.ДевинКЛУБ, УЛ. "Георги Димитров" №003
220900009гр.ДевинЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. "Георги Димитров" №001
220900010с.БеденКМЕТСТВОТО
220900011с.БрезеКМЕТСТВОТО
220900012с.ГрохотноКМЕТСТВОТО
220900013с.ГьовренКМЕТСТВОТО
220900014с.ТриградУЧИЛИЩЕТО
220900017с.ЛясковоЧИТАЛИЩЕТО
220900019с.СелчаЧИТАЛИЩЕТО
221000001гр.ДоспатНЧ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" №001
221000002гр.ДоспатСУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ.КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА" №2
221000003гр.ДоспатРЕСТОРАНТ "ПИЛЕТО", ПЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
221000004с.КъсакОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. КЪСАК
221000005с.БарутинНЧ "ВАСИЛ КОЛАРОВ" С. БАРУТИН
221000006с.БарутинОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" С. БАРУТИН
221000007с.ЦрънчаЧИТАЛИЩЕТО
221000008с.БръщенОУ "ЯНЕ САНДАНСКИ" С. БРЪЩЕН
221000010с.ЗмеицаНЧ "ХРИСТО БОТЕВ", С. ЗМЕИЦА
221000011с.ЗмеицаОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. ЗМЕИЦА
221000012с.ЛюбчаКМЕТСТВОТО
221100001гр.ЗлатоградБИТОВО ЗАВЕДЕНИЕ "ЧЕРЕН КОС", УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №034
221100002гр.ЗлатоградАДМИН.СГРАДА"ГОРУБСО-ЗЛАТОГРАД"АД, ПЕНС. КЛУБ,УЛ.СТ. СТАМБОЛОВ"№004
221100003гр.ЗлатоградДГ "СНЕЖАНКА", УЛ. "ХАН АСПАРУХ" №025
221100004гр.ЗлатоградКАФЕ АПЕРИТИВ РАДИ ПЕЕВ, УЛ. БЕЛОВИДОВО" №072
221100005гр.ЗлатоградСТАДИОН ЗЛАТОГРАД, УЛ. "ЕРМА" №2А
221100006гр.ЗлатоградТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, УЛ. "БЕЛОВИДОВО" №006
221100007гр.ЗлатоградКАФЕ "АВТОГАРА", УЛ. "БЪЛГАРИЯ" №007
221100008гр.ЗлатоградЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, УЛ. "СЛАВЕЙ" №001
221100009гр.ЗлатоградОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "АХРИДА" №001
221100011с.Ерма рекаМАЛКА ЗАЛА НА НЧ "ОРФЕЙ", УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №025
221100012с.Ерма рекаЗАВЕДЕНИЕ НА УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" №18
221100014с.ДоленОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №018
221100019с.СтарцевоСГРАДА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОГРЕС", УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №043
221100020с.СтарцевоСУ "СВ. КНЯЗ БОРИС І", УЛ. "ПЕЙО ЯВОРОВ" №005
221100021с.СтарцевоКАФЕ-АПЕРАТИВ "ОРИЕНТ", УЛ. "МАВРУЗИЯ" №001
221600001гр.МаданПАНСИОН КЪМ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "П. ХИЛЕНДАРСКИ" №013
221600002гр.МаданНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ-ГР. МАДАН, УЛ. "ОБЕДИНЕНИЕ" №9
221600003гр.МаданНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ-ГР. МАДАН, УЛ. "ОБЕДИНЕНИЕ" №9
221600004гр.МаданОБЩЕЖИТИЕ НА СМК-ГР. МАДАН, УЛ. "ПЕРЕЛИК" №022
221600005гр.МаданБАР-"МИНСТРОЙ", УЛ. ХРИСТО БОТЕВ" №023
221600006гр.МаданКАФЕ-АПЕРАТИВ, УЛ. "ЯВОР" №013
221600007гр.МаданУЧИЛИЩЕ "Н.Й. ВАПЦАРОВ", УЛ. ОБЕДИНЕНИЕ" №066
221600009гр.МаданДЕТСКА ГРАДИНА, УЛ. "ГЕОЛОЖКА" №001
221600018с.СредногорциЧИТАЛИЩЕ НА С. СРЕДНОГОРЦИ, УЛ. "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" №001
221600021с.ЛескаКМЕТСТВО ЛЕСКА
221600023с.БоровинаКМЕТСТВО БОРОВИНА
221600026с.ВърбинаСУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
221600027с.ВърбинаСГРАДА БИВШЕ УЧИЛИЩЕ, УЛ. "АКАЦИЯ" №0059
221600030с.Букова полянаОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. БУКОВА ПОЛЯНА
221800001гр.НеделиноСГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ", УЛ. "КРАЙРЕЧНА" №017
221800002гр.НеделиноСГРАДАТА НА УЧ. ОБЩЕЖИТИЕ "ДИЧО ПЕТРОВ", УЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №080
221800003гр.НеделиноСУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "НАПРЕДЪК" №93
221800004гр.НеделиноДГ "ПРОЛЕТ", УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №150
221800005гр.НеделиноДГ "ПРОЛЕТ", УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №150
221800006гр.НеделиноТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, УЛ. "НАПРЕДЪК" №069
221800016с.СредецУЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
222700001гр.РудоземКВ. "ВЪЗРАЖДАНЕ", БИВШЕ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ЧИТАЛИЩЕ
222700002гр.РудоземСУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-ЦЕНТРАЛЕН ВХОД, ЕТ. 1, СТАЯ 1А КЛАС
222700003гр.РудоземДОМ НА КУЛТУРАТА
222700004гр.РудоземБИВШЕ НУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"-ЦЕНТРАЛЕН ВХОД, ЕТ. 1, СТАЯ 1А КЛАС
222700005гр.РудоземБИВШЕ НУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"-ВХОД КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА,ЕТ. 1, СТАЯ 1В КЛАС
222700006гр.РудоземСУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-ВХ.КЪМ ВОЕННО ПОДЕЛЕНИЕ,ЕТ.1,СТАЯ 2А КЛАС
222700011с.ЧепинциСУ "ХРИСТО БОТЕВ", ЕТ. 1, СТАЯ 1
222700012с.ЧепинциЧИТАЛИЩЕ
222700013с.ЕлховецЧИТАЛИЩЕ
222700023с.ЕлховецМАГАЗИН-КОКАЛИЧ
223100001гр.СмолянОБЩЕЖИТИЕ, УЛ. "ВЪЗХОД" №007
223100002гр.СмолянОФИС НА ЗЕА-ПРИНТ ООД, II ЕТАЖ, УЛ. "ВЕЛИЧКО ПРОФИРОВ" №2
223100003гр.СмолянОЦ В ДВОРА НА ФИЛИАЛ"СНЕЖАНКА"КЪМ ДГ"ЗОРНИЦА",УЛ.ХРИСТО ХРИСТОВ" №031
223100005гр.СмолянОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН", УЛ. "ГЕОРГИ КИРКОВ" №010
223100006гр.СмолянОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ЕТ.1,СТАЯ 104, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №079
223100007гр.СмолянСТОЛ В ТПК "ПЪРВИ МАЙ", БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №075
223100008гр.СмолянЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1871", БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №080
223100009гр.СмолянСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №059
223100010гр.СмолянСПОРТНА ЗАЛА-І-ВИ ЕТАЖ/МАЛЪК САЛОН/, УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №022
223100011гр.СмолянСПОРТНА ЗАЛА-І-ВИ ЕТАЖ, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №022
223100012гр.СмолянИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА "ПЕТЪР СТАЙКОВ", БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №043
223100013гр.СмолянМЕЛИОРАЦИИ ООД, ЕТ. 1, СТАЯ 4, БУЛ."БЪЛГАРИЯ"№035
223100014гр.СмолянФТФ КЪМ ПУ-ПЛОВДИВ, ЕТ.1 СТАЯ 105, УЛ. "ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ" №028
223100015гр.СмолянПГИ "КАРЛ МАРКС"-ГЛАВЕН ВХОД ВДЯСНО, УЛ. "ЕЛИЦА" №001
223100016гр.СмолянОБЩИНСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР/МЛАДЕЖКИ ДОМ/,БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №005
223100017гр.СмолянОБЩИНСКА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА/ЗАПАДНА ФАСАДА/, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №012
223100018гр.СмолянСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ" №001
223100019гр.СмолянОБРЕДЕН ДОМ,(РИТУАЛНАТА ЗАЛА), БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №010
223100020гр.СмолянВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"ЗАЛА 13, УЛ. "ПЕРЕЛИК" №002
223100021гр.СмолянЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПТИ, ФОАЙЕ 1 ЕТ. (Алибеев конак), УЛ.ШИПКА №7
223100022гр.СмолянДЕТСКА ГРАДИНА "РОДОПЧАНЧЕ" УЛ. "МИТКО ПАЛАУЗОВ" №001
223100023гр.СмолянКЛУБ-КЕТЕВСКА МАХАЛА, УЛ. "ШИПКА" №022
223100024гр.СмолянОУ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТУНДЖА" №018
223100025гр.СмолянСНЕК-БАР "РОБИ", УЛ. "ИЗВОРНА" №013
223100026гр.СмолянБИВШ МАГАЗИН В ХОТЕЛ "КРИС", 1 ЕТ., УЛ. "РОДОПИ" №102
223100027гр.СмолянЧИТАЛИЩЕ "ОРФЕЕВИ ГОРИ-1870", УЛ. "ГИМНАЗИАЛНА" №001
223100028гр.СмолянБЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ/РЕСТОРАНТ/, УЛ. "К. АВРАМИКОВ" №023
223100029гр.СмолянЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ МАДЖАРОВ-1866", УЛ. МЕДНИКАРСКА" №001
223100030гр.СмолянОУ "СТОЮ ШИШКОВ" РЕСУРСЕН КАБИНЕТ №1, ЕТ.1, УЧЕНИЧЕСКИ ВХОД, УЛ. "КИРИЛ МАДЖАРОВ" №007
223100031гр.СмолянОУ "СТОЮ ШИШКОВ" РЕСУРСЕН КАБИНЕТ №3, ЕТ.1, УЧЕНИЧЕСКИ ВХОД, УЛ. "КИРИЛ МАДЖАРОВ" №007
223100032гр.СмолянСТОЛ НА СПГТС "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ", (БИВШ ВОЕНЕН КЛУБ) УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ" №005
223100033гр.СмолянСПГТС "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ",РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР, УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ" №019
223100034гр.СмолянУЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ-Ж.К. "ПЕТРОВИЦА", УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ" №025
223100035гр.СмолянЗАВЕДЕНИЕ В КВАРТАЛА, УЛ. "ЦАР СИМЕОН" №035
223100036гр.СмолянМЕХАНА "ДЕСИ", УЛ. "СТАНЕВСКА" №20
223100037гр.СмолянЦПЛР-УО "В. ДИМИТРОВ"-БИВШ СТОЛ, УЛ."ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ" №30
223100038гр.СмолянУЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ-ЖК ПЕТРОВИЦА, УЛ. " БР. ШУКЕРОВ" №25
223100039гр.СмолянПГИ "КАРЛ МАРКС" (ГЛАВЕН ВХОД В ЛЯВО), УЛ. "ЕЛИЦА" №1
223100040гр.СмолянКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №37
223100046с.МомчиловциЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1925", 1 ЕТ.,ТУР. ИНФОРМ. ЦЕНТЪР, УЛ. "ЕЛИЦА" №7
223100047с.МомчиловциКМЕТСТВОТО, УЛ. "ЕЛИЦА" №005
223100049с.ВиевоЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1957"
223100059с.ТърънКМЕТСТВОТО
223100069с.СмилянЧИТАЛИЩЕ "АСЕН ЗЛАТАРОВ-1927", УЛ. "БРЕЗА " №18
223100070с.СмилянДЕТСКА ГРАДИНА " ДЪГА"(БИВШАТА "ВЕЛА ПЕЕВА"), УЛ "9-ТИ СПТЕМВРИ" №20
223100078с.АрдаЧИТАЛИЩЕ "ИЗВОР-1920"
223100080с.МогилицаЧИТАЛИЩЕ "БЪЛГАРИЯ-1937"
223100087с.Широка лъкаЧИТАЛИЩЕ "ЕКЗАРХ СТЕФАН I-1872"-ЗАЛА, УЛ. " КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА" №26
223800001гр.ЧепелареПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ. "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" №043
223800002гр.ЧепелареСУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ"-ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, УЛ. "ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ" №004
223800003гр.ЧепелареСУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ"-ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, УЛ. "ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ" №004
223800004гр.ЧепелареСУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ"-ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, УЛ. "ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ" №004
223800005гр.ЧепелареСУ " ВАСИЛ ДЕЧЕВ"-ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, УЛ. "ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ" №004
223800006гр.ЧепелареСУ " ВАСИЛ ДЕЧЕВ"-ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, УЛ. "ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ" №004
223800007с.ПавелскоОУ "ЦАР СИМЕОН І"
223800009с.ХвойнаСГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
223800013с.ЗабърдоСГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

Календар

Решения

  • № 219-22 НС / 04.04.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 439/04.04.2021 г. в 20,05 часа от Милко Гавазов , упълномощен представител на Коалиция „ БСП за България”

  • № 218 - 22 НС / 04.04.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

  • № 217-22 НС / 04.04.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 433/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

всички решения