Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 27-22 НС
Смолян, 27.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в община Доспат, за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Доспат с вх. № 70/27.02.21 г., което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка.

Към предложението са предоставени:

а) Списък на резервните членове със същото съдържание;

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 45-то Народно събрание;

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

е) Протоколи от консултациите на 22.02.2021 г.;

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите. 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 2062-НС от 16 февруари 2021 г. от ЦИК, както и не са нарушени забраните представители на една партия или коалиция от партии да нямат мнозинство в една и съща СИК, както и председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия да не бъдат от една и съща партия или коалиция.

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 8 и ал. 11 от ИК и Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г.на ЦИК,  РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава за членове на СИК в община Доспат, предложени от кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
 2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение №2.
 3. Издава удостоверения на членовете на СИК в община Доспат.

 

 

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Златко Славчев Карамучев

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 27.02.2021 в 19:47 часа

Календар

Решения

 • № 219-22 НС / 04.04.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 439/04.04.2021 г. в 20,05 часа от Милко Гавазов , упълномощен представител на Коалиция „ БСП за България”

 • № 218 - 22 НС / 04.04.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

 • № 217-22 НС / 04.04.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 433/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

всички решения