Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 87-22 НС
Смолян, 22.03.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на Подвижни СИК на територията на община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С вх. № 176/20.03.2021г., вх. №179/20.03.2021 г. и № 187/22.03.2021г., в РИК-Смолян са постъпили необходимите документи, свързани с образуването на подвижна секция за Община Доспат, както и назначаването на нейните членове, в това число: Заповед за образуване на ПСИК; Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; Писмени предложения на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК.

Съгласно Заповед № К-229 от 20.03.2021 г. на кмета на община Доспат е  образувана 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на община Доспат за избиратели с трайни увреждания, във връзка с  подадения изискуем от закона брой заявления за образуване на подвижна избирателна секция, проведените консултации за определяне състава на ПСИК.

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, счита, че са изпълнени изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, и чл. 92, ал. 5 от ИК, Решение №18-22НС от 25 февруари 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение на  Решение №2117-НС от 22 февруари 2021г. на Централната избирателна комисия, РИК –Смолян

 

РЕШИ:

 

 1. Формира и утвърждава един брой Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Доспат при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021г., с номер: № 221000013, с адрес: гр. Доспат, ул.”Кап. Петко Войвода” № 3, стая № 108 – в сградата на Община Доспат и териториален обхват – всички населени места в община Доспат.
 2. Определя състав от пет броя членове за ПСИК № 221000013 в Община Доспат съгласно наше решение №18-22 НС от 25.02.2021 г.
 3. Назначава за членове на ПСИК № 221000013 в община Доспат, предложени от кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
 4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 221000013 в община Доспат посочени в Приложение №1.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Златко Славчев Карамучев

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 22.03.2021 в 19:13 часа

Календар

Решения

 • № 219-22 НС / 04.04.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 439/04.04.2021 г. в 20,05 часа от Милко Гавазов , упълномощен представител на Коалиция „ БСП за България”

 • № 218 - 22 НС / 04.04.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

 • № 217-22 НС / 04.04.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 433/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

всички решения