Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 146-НС
Смолян, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 322/02.04.2023г. от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“

В Районна избирателна комисия – Смолян е постъпила жалба с вх. 322/02.04.2023г. от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, чрез Михал Григоров Камбарев, в която са изложени твърдения за евентуално извършени неправомерни действия от лицата Елин Радев и Славейко Сельошев. Със сигнала се иска да се предприемат действия по установяването на нарушителите и за преустановяване на нарушенията.

От изложеното в жалбата по отношение на деянието посоченото по-горе, следва настоящата жалба да се препрати по компетентност на Районна прокуратура – Смолян за извършване на предварителна проверка за евентуално извършено престъпление по чл. 196б  от НК и при наличие на достатъчно данни да се образува наказателно производство срещу дееца.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, РИК-Смолян

Р Е Ш И:

Препраща по компетентност на Районна прокуратура – Смолян жалба с вх. 322/02.04.2023г. от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“,

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Симеон Атанасов Велинов

* Публикувано на 02.04.2023 в 15:59 часа

Календар

Решения

  • № 148 -НС / 12.04.2023

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец април 2023 г. (01.04. – 12.04.2023 г.) от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 9-НС/13.02.2023 г. на РИК – Смолян.

  • № 147-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ в СИК № 221000003 на територията на община Доспат.

  • № 146-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 322/02.04.2023г. от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“

всички решения