Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
Смолян, 02.04.2023

ОТНОСНО: Преустановяване на гласуване със СУМГ в СИК № 221000003 на територията на община Доспат.

На  02.04.2023г. в 15:40ч. в РИК Смолян са постъпили протокол  Приложение 2 и протокол Приложение 5 съставени в  СИК 221000003 на територията на община Доспат, от които се установява, че машината  е спряла работа, тъй като не може да се отстрани повреда свързана с принтера и  са налице  предпоставките по чл.269 ИК.

 

            Във връзка с горното РИК Смолян е уведомила ЦИК, за което ЦИК е изпратила указания с вх.№ 332/02.04.23г. в които е указано РИК Смолян да вземе решение в избирателна секция № 221000003 на територията на община Доспат избирателите да гласуват само с хартиена бюлетина.

            При попълване на протокола на СИК Приложение № 82-НС-хм секционна избирателна комисия поставя чертичка в част II на всеки ред „Машинни (м)“, а т. 10 (лист 2.2) не се попълва. В края на протокола в частта „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:“ комисията записва, че съгласно чл. 269 ИК гласуването е проведено само с хартиени бюлетини.

 

            На секционната избирателна комисия не се предоставя друг вид протокол.

 

  На основание гореизложеното и  чл. 72, ал. 1, т.1 във вр. с чл.269 от  Изборния кодекс,

  РИК-Смолян

 

Р Е Ш И:

 

 1. ПРЕУСТАНОВЯВА ГЛАСУАНЕТО СЪС СУМГ в СИК № 221000003 на територията на община Доспат, поради наличие на непреодолими външни обстоятелства по смисъла на чл. 269 ИК, констатирани в протокол  Приложение 2 и Приложение 5.
 2. Взема решение за продължаване на гласуването в СИК № 221000003 на територията на община Доспат само с хартиени бюлетини за  изборите за народни представители на 02.04.2023г.

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Симеон Атанасов Велинов

* Публикувано на 02.04.2023 в 23:59 часа

Календар

Решения

 • № 148 -НС / 12.04.2023

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец април 2023 г. (01.04. – 12.04.2023 г.) от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 9-НС/13.02.2023 г. на РИК – Смолян.

 • № 147-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ в СИК № 221000003 на територията на община Доспат.

 • № 146-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба с вх. № 322/02.04.2023г. от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“

всички решения