Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 148 -НС
Смолян, 12.04.2023

ОТНОСНО: Приемане на отчети за извършена работа за месец април 2023 г. (01.04. – 12.04.2023 г.) от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 9-НС/13.02.2023 г. на РИК – Смолян.

Във водения от РИК Смолян деловоден дневник са постъпили следните документи:

 1. Отчет за извършена работа от Стефания Сивкова – специалист – експерт към РИК Смолян, заведен с вх.№ 341 от 12.04.2023 г.
 2. Отчет за извършена работа от Ренета Стефанова – специалист – експерт към РИК Смолян, заведен с вх.№ 342 от 12.04.2023 г.
 3. Отчет за извършена работа от Стефка Станкова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№ 343 от 12.04.2023 г.
 4. Отчет за извършена работа от Елена Хаджипеткова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№ 344 от 12.04.2023 г.
 5. Отчет за извършена работа от Геновева Николова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, вх.№ 346 от 12.04.2023 г.
 6. Отчет за извършена работа от Рада Кузманова – специалист – технически сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№ 345 от 12.04.2023 г.

 

РИК - Смолян обсъди представените отчети.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.29, във вр. с чл.63 от ИК, Решение № 1586-НС/02.02.2023 г. на ЦИК, Решение № 9-НС/13.02.2023 г. на РИК - Смолян и Решение № 17-НС от 16.02.2023 г. на РИК – Смолян, РИК - Смолян:

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приема работата на назначените към РИК-Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници за месец април 2023 г. (01.04. – 12.04.2023 г.), въз основа на представените индивидуални отчети за извършена работа.

 

 1. Настоящото решение незабавно да бъде изпратено на Областния управител на Област Смолян за изплащане на възнагражденията на назначените към РИК-Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници за месец април 2023 г. (01.04. – 12.04.2023 г.), на основание настоящото решение и сключените граждански договори между Областна администрация и всяко едно от назначените лица.

Председател: Росица Станимирова Чакърова

Секретар: Симеон Атанасов Велинов

* Публикувано на 12.04.2023 в 13:33 часа

Календар

Решения

 • № 148 -НС / 12.04.2023

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец април 2023 г. (01.04. – 12.04.2023 г.) от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 9-НС/13.02.2023 г. на РИК – Смолян.

 • № 147-НС / 02.04.2023

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ в СИК № 221000003 на територията на община Доспат.

 • № 146-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба с вх. № 322/02.04.2023г. от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“

всички решения