Заседания

Заседание от дата 04.11.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 101 - 22 ПВР/НС / 04.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №221800015 на територията на община Неделино за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 100 - 22 ПВР/НС / 04.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Баните, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 99 - 22 ПВР/НС / 04.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №220900005, СИК №220900014, СИК №220900018, СИК №220900019 и СИК №220900022 на територията на община Девин за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 98 - 22 ПВР/НС / 04.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №223100014, СИК №223100029, СИК №223100031, СИК №223100033, СИК №223100039, СИК №223100040, СИК №223100041, СИК №223100051, СИК №223100074, СИК №223100076 и СИК №223100085 и на територията на община Смолян за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 97 - 22 ПВР/НС / 04.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №220200001, СИК №220200003 и СИК №220200012 на територията на община Баните за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 96 - 22 ПВР/НС / 04.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на член на РИК 22 Смолян, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс при провеждането на заседание на РИК 22 – Смолян на 04.11.2021г..

Календар

Решения

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 225 - 22 ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г.

всички решения