Заседания

Заседание от дата 08.11.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 108 - 22 ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Изплащане на възнаграждения на специалистите към РИК – Смолян за месец Септември и Октомври, във връзка с писмо изх.№ РД-01-20-1888/01.11.2021г. на Областен управител на Област Смолян.

№ 107 - 22 ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №223100027, СИК №223100038, СИК №223100039, СИК №223100065, СИК №223100074 и СИК №223100076 на територията на община Смолян за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 106 - 22 ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ”ВМРО -БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 105 - 22 ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на членове на подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Борино за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 104 - 22 ПВР/НС / 08.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 225 - 22 ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г.

всички решения