04.11.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 05.11.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

04.11.2021

Съобщение

На основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с постъпила информация от общините на територията на 22 МИР - Смолянски, РИК - Смолян  информира избирателите, че във всяка от общините са определени избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021г. в това число и за възможностите да се правят заявки за помощ, както следва: 

 

 


ОБЩИНА

СЕКЦИИ №

ТЕЛЕФОН

Заявки за помощ се приемат от съответната община

 

1.

Смолян

№223100019-Обреден дом (ритуална зала), бул. „България“ №10

0301/67640

От 08.11.2021г. - 12.11.2021г., от 08:30 до17:00 ч.,и в изборния ден 14.11.2021г.( при евентуален нов избор на 21.11.2021г.) , от 07:00 - до 20:00 ч.

 

№223100024- кв. Райково, Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, ул. Тунджа“ №18

0886/178940

 

№223100029- кв. Устово, Читалище „Кирил Маджаров-1866“, ул. Медникарска“ №1

0879/903564

 

№223100046- с. Момчиловци, Читалище ,,Светлина-1925" , I-ви етаж, Туристически информационен център, ул. ,,Елица" №7

0885/660145

 

№223100069- с. Смилян, Читалище ,,Асен Златаров -1927",ул. ,,Бреза" №18

0882/070914

 

2.

Златоград

№221100008- ул. „Славей“ №1, Център за социална рехабилитация и интеграция

03071/25-53, 25-51, 45-77 и 42-21

от 08:00ч. 14.11.2021г. -до 19:00ч. 14.11.2021

 

0889/534019

 

0897/000762

 

0897/000764

 

3.

Неделино

№221800006 - ул. „Напредък“ № 69 Туристически информационен Център

03072/92-92 , 0893561220

От 08.11.2021 08:00ч. до 17:00ч.

 

4.

Мадан

№221600001-сграда на пансион към СУ „ Отец Паисий“, ул. Паисий Хилендарски №13

0308/9-82-20, 0894/449038, 0897/487078

от 08.11.2021г., от 08:00ч.  - до 17:00ч.

 

 

 

 

5.

Рудозем

№222700003- бул. „България“ №13

0893/313355 , 0897/095151, 0877/364429

от 09:00ч. 13.11.2021г. -до края на изборния ден

 

6.

Борино

№220500003-СОУ „Н. Й. Вапцаров“-4-та стая, Ул. „Христо Ботев“ №29, ет.1

0886/052484, 0886/900447, 03042/26-04

от 07:00ч. - до 20:00ч. на 14.11.2021

 

7.

Чепеларе

№223800001-ул. „Васил Дечев“ №43-Пенсионерски клуб

03051/8146 03051/8116 0886/200340

и на адрес:гр.Чепеларе, ул.“Беломорска“ № 44 Б

Сградата на Община Чепеларе

В рамките на Изборния ден

 
 
 

8.

Девин

№220900006 - Дом на културата - Ритуална зала, ул. Орфей №1

03041/2174

от 09:00ч. до 17:00 ч. на от 09:00ч. до 17:00 ч. на 13.11.2021г.

от 07:00ч. до 19:00 ч. на 14.11.2021г.

 

0879221588

 

9.

Доспат

№221000001- ул. „Първи май“ №1 , НЧ „Иван Вазов“

03045/2310 , 0895/532700

От 08.11.2021г. –  (08:00ч. до 17:00ч.) до края на изборния ден

 

10.

Баните

№220200002- с. Баните, ул. „Иван Вазов“ №10,  СУ „Христо Ботев“, партер

03025/2220

В рамките на Изборния ден

 

№222000011 – с. Давидково, ул. ,,Европа" №100, Административна сграда на Кметство Давидково

 
 
 
           

 

 

01.11.2021

Съобщение

Във връзка с Решение № 62 - 22 ПВР/НС / 19.10.2021 г.  и писмо с вх. №194/29.10.2021г. на Централна избирателна комисия РИК – Смолян публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване в  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. за Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

26.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 27.10.2021 г. от 12.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

 
19.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 20.10.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

15.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян напомня на избирателите, чиито постоянни и настоящи адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г включително.

 • искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис

или

 • чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

10.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 11.10.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

07.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 12.10.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

06.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва извънредно заседание на 06.10.2021 г. от 12.50 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

01.10.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 30 септември 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на:

Предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат

01.10.2021

Съобщение

РИК – Смолян уведомява заинтересованите лица, че през почивните дни ще се приемат книжа и документи от 09:00 часа до 17:00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян.

Влизането в сградата през почивните дни ще се осъществява от южната страна на административната сграда на Областната администрация (от бул. България).

За справки и информация на посочените телфони на електронната страница на РИК-22 Смолян.

01.10.2021

Образец на форма за предоставяне на данни от кметовете на общини с оглед промяна съставите на СИК

Образец на форма за предоставяне на данни от кметовете на общини в 22 МИР – Смолянски до Районна избирателна комисия – Смолян с оглед промяна в съставите на СИК, приет с РЕШЕНИЕ № 17 - 22 ПВР/НС Смолян, 30.09.2021.

01.10.2021

Образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК от кметовете на общини

Образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК от кметовете на общини в Двадесет и втори избирателен район – Смолян до Районна избирателна комисия - Смолян, след проведените консултации с политическите партии и коалиции, приет с РЕШЕНИЕ № 16 - 22 ПВР/НС Смолян, 30.09.2021.

29.09.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК 22 СМОЛЯН

Началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 27 септември 2021 г., 12:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 04 октомври 2021 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 04 октомври 2021 г.

Регистрацията се извършва съгласно Решение № 571-НС/21.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС:

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

28.09.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 30.09.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

27.09.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 28.09.2021 г. от 18.00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 228 - 22 ПВР/НС / 03.12.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници.

 • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

  относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

 • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

  относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения