№ 158 - 22 НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

№ 157-22 НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

№ 156-22 НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 155-22 НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Служебно заличаване на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

№ 154-22 НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Жалба с вх.№306/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

№ 153-22 НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Заличаване на застъпник на кандидатската листа на коалиция „ БСП за България“

№ 152-22 НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Служебни промени в състaва на СИК на територията на община Смолян, Девин, Мадан и Доспат за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 151-22 НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Служебно заличаване на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

№ 150-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Промяна в състaва на СИК на територията на община Смолян за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 149-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Определяне на еднократно възнаграждение на специалистите назначени на граждански договори към РИК 22 - Смолян.

№ 148-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Промени в състaвите на СИК на територията на община Смолян и община Чепеларе за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 147-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Заличаване на застъпник на кандидатската листа на ПП „ДПС”

№ 146-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 144-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Промени в състaва на СИК 220900010 на територията на община Девин за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 143-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Жалба с вх.№286/25.03.2017 г. от ПП „ГЕРБ” чрез Емил Златков Пържанов в качеството му на упълномощен представител.

№ 142-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 141-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

№ 140-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Промени в състaвите на СИК на територията на община Смолян, община Неделино и община Девин за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 139-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Изменение на Решение №95 – 22 НС/21.03.2017 г. на РИК – Смолян за промяна на определения член РИК за предаване на изборните книжа на СИК на територията на Община Смолян.

№ 138-22 НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Допълнение към Оперативния план на РИК –Смолян във връзка с постъпило писмо Изх.№НС-15-290/24.03.2017 г. на ЦИК – София .

Календар

Решения

  • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

    относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

  • № 157-22 НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

  • № 156-22 НС / 26.03.2017

    относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения