Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 158 - 22 НС
Смолян, 26.03.2017

ОТНОСНО: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 ИК, РИК Смолян

 

          Р Е Ш И:

 

      1. Да бъде анулирана приемно-предавателна разписка №22014023 и издадена нова коректна съответстваща на секционен протокол №4220347 – /Приложение №87-НС-х/ от изборните книжа.

 

  1. 2. Копие от решението да бъде предадено на ръководителя на информационния пункт, разположен във зала 215 в сградата на Областна управа – гр.Смолян.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

 

Председател: Ангел Николаев Безергянов

Секретар: Асен Ясенов Минков

* Публикувано на 27.03.2017 в 07:04 часа

Календар

Решения

  • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

    относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

  • № 157-22 НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

  • № 156-22 НС / 26.03.2017

    относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения