Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 157-22 НС
Смолян, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

Постъпила е жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощника Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян, в която се твърди, че „Г-н Недялко Славов, кандидат от листата на ПП „ГЕРБ”, бивш областен управител нарушава забраните в Изборния кодекс:

1 . В деня на изборите – 26 март 2017 г. превозва избирате ли с автомобил до избирателни секции, при което се извършва предизборна агитация. От приложения снимков материал, се вижда, че г-н Недялко Славов призовава да гласуват, като има осигурен транспорт. Това също е поведение на нарушение на закона, тъй като има характеристика на изборна агитация.

 1. Съобщението, чиято снимка прилагаме е от неговата лична фейсбук страница в деня на изборите – 26 март 2017 г.

Моли РИК да вземе незабавни мерки за отстраняване на нарушенията”.

 На първо място РИК - Смолян взе в предвид следното: жалбата е подадена при наличие на правен интерес от пълномощника на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г. с РЕШЕНИЕ №4261-НС/08.02.2017 на ЦИК, поради което същата е допустима, но разгледана по същество, същата е неоснователна поради следните съображения:

 РИК – Смолян направи проверка на личната фейсбук страница на г-н Недялко Славов, като установи, че на нея не присъства такъв пост с текстов призив за организиран превоз на хора с автомобил до избирателните секции. Също така към представения снимков материал не присъства текст, който по някакъв начин да представлява и да има призив за подкрепа за определена партия, коалиция или инициативен комитет, който да има по някакъв начин да има характер на изборна агитация.

 Въз основа на гореизложеното жалбата се явява недоказана и неоснователна, поради, което следва да бъде оставена без уважение РИК - Смолян намира, че липсват безспорни доказателства за извършено на нарушение.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК Смолян

           

Р Е Ш И:

 

 1. Оставя без уважение жалба с вх.№308/ 26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян в качество ме на упълномощен представител, като неоснователна.

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

Председател: Ангел Николаев Безергянов

Секретар: Асен Ясенов Минков

* Публикувано на 26.03.2017 в 20:15 часа

Календар

Решения

 • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

  относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

 • № 157-22 НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

 • № 156-22 НС / 26.03.2017

  относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения