25.03.2017

Съобщение

Справка за броя на имащите право да гласуват в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Област   Район №

Община

Брой на имащите право да гласуват

 
 
 

Смолян 22

Баните

4193

 

Борино

3408

 

Девин

11405

 

Доспат

7998

 

Златоград

11193

 

Мадан

10921

 

Неделино

6092

 

Рудозем

8833

 

Смолян

35876

 

Чепеларе

6409

 

 

област Смолян

106 328

 

 

21.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 21.03.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

20.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 20.03.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

18.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 20.03.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

17.03.2017

Съобщение

Списък за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г.,  Районната избирателна комисия - Смолян желае да уведоми, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените секции , съобразно приложената таблица, като могат да дадат заявки за съдействие при транспортиране на посочените за всяка община телефони. 

 

ОБЩИНА

СЕКЦИИ №

ТЕЛЕФОН

1.

БАНИТЕ

№220200002 с. Баните -  ул."Васил Левски"-№ 6-Клуб на пенсионера

03025/ 2220

№220200011 с. Давидково - ул."Европа"-№100 - Административна сграда на кметството

2.

БОРИНО

№220500003 – с.Борино - СУ,,Н.И.Вапцаров“, стая №4 в село Борино, ул. „Христо Ботев“ №29; 

03042/2604

0886052484 0886900447

3.

ДЕВИН

№220900006 – гр.Девин – Ритуалната зала „Дома на културата“, ул. „Орфей“№1 

03041/2174 0879221588

4.

ДОСПАТ

№ 221000001 - гр. Доспат, ул. ,,Първи Май“ №1 сградата на НЧ ,,Иван Вазов“

03045/2310 0895532700

5.

ЗЛАТОГРАД

 

№ 221100008 – гр. Златоград, ул.,,Славей“ №7А ЦСРИ 

 

03071/2551, 2553, 4577, 4221

0889534019 0897000762 0897000764

6. 

МАДАН 

№ 221600001 – гр. Мадан, сграда но пансион към СУ ,,Отец Паисий“

0308/98220

№ 221600036 – гр. Мадан, МБАЛ " Проф. д-р Константин Чилов"

7.

НЕДЕЛИНО

№221800006 – гр.Неделино, ул.“Напредък“ №69, сграда на ТИЦ

0894449286

0892278311

8.

РУДОЗЕМ

№222700003 – гр. Рудозем, бул. ,,България“ №13

0893313355

0306/99141

9.

СМОЛЯН

№223100016 – Общински информационен център (Младежки дом), бул. ,,България,,№5;

0301/67640

0886178940 0885050258

№223100025 - кв.Райково – Фирмен магазин на ,,Родопска тъкан,, ул. ,,Наталия,, №2;

№223100029 – кв.Устово – Читалище ,,Кирил Маджаров -1866“ ,ул. „Медникарска“ №1;

10.

ЧЕПЕЛАРЕ

№213800001 - гр.Чепеларе, ул.,,Васил Дечев“№43, Пенсионерски клуб

03051/8116

0886200340

 

17.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 17.03.2017 г. от 12.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

15.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 16.03.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

15.03.2017

Съобщение

 

Списък за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г.,  Районната избирателна комисия - Смолян желае да уведоми, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените секции , съобразно приложената таблица, като могат да дадат заявки за съдействие при транспортиране на посочените за всяка община телефони. 

 

ОБЩИНА

СЕКЦИИ №

ТЕЛЕФОН

1.

БАНИТЕ

№220200002 с. Баните -  ул."Васил Левски"-№ 6-Клуб на пенсионера

03025/ 2220

№220200011 с. Давидково - ул."Европа"-№100 - Административна сграда на кметството

2.

БОРИНО

№220500003 – с.Борино - СУ,,Н.И.Вапцаров“, стая №4 в село Борино, ул. „Христо Ботев“ №29; 

03042/2604

0886052484 0886900447

3.

ДЕВИН

№220900006 – гр.Девин – Ритуалната зала „Дома на културата“, ул. „Орфей“№1 

03041/2174 0879221600

4.

ДОСПАТ

№ 221000001 - гр. Доспат, ул. ,,Първи Май“ №1 сградата на НЧ ,,Иван Вазов“

03045/2310 0895532700

5.

ЗЛАТОГРАД

 

№ 221100008 – гр. Златоград, ул.,,Славей“ №7А ЦСРИ 

 

03071/2551, 2553, 4577, 4221

0889534019 0897000762 0897000764

6. 

МАДАН 

№ 221600001 – гр. Мадан, сграда на пансион към СУ ,,Отец Паисий“

0308/98220

№ 221600036 – гр. Мадан, МБАЛ " Проф. д-р Константин Чилов"

7.

НЕДЕЛИНО

№221800006 – гр.Неделино, ул.“Напредък“ №69, сграда на ТИЦ

0894449286

0892278311

8.

РУДОЗЕМ

№222700003 – гр. Рудозем, бул. ,,България“ №13

0893313355

0306/99141

9.

СМОЛЯН

№223100016 – Общински информационен център (Младежки дом), бул. ,,България,,№5;

0301/67640

0886178940 0885050258

№223100025 - кв.Райково – Фирмен магазин на ,,Родопска тъкан,, ул. ,,Наталия,, №2;

№223100029 – кв.Устово – Читалище ,,Кирил Маджаров -1866“ ,ул. „Медникарска“ №1;

10.

ЧЕПЕЛАРЕ

№213800001 - гр.Чепеларе, ул.,,Васил Дечев“№43, Пенсионерски клуб

03051/8116

0886200340

 

15.03.2017

Съобщение

График и членове на РИК-Смолян за провеждане на обучение на СИК/ПСИК по общини както следва:

 

Община, в която ще се проведе обучението.

 

 

Членове на РИК – Смолян, които ще провеждат обучението.

 

Дата, място и час на провеждане на обученията.

 

 

ОБЩИНА СМОЛЯН

 

 

Ангел Николаев Безергянов

Мариана Георгиева Сивкова

Асен Ясенов Минков

Зоя Емилова Бенкова

 

17.03.2017 г.

10:00ч. – обучение на секциите от селата;

14:00 – обучение на секциите в гр.Смолян

Сесийна зала в община Смолян.

 

 

 

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

Атанас Димитров Ангелов

 

 

 

 

20.03.2017 г.

10:00ч.

Зала в сградата на община Девин.

 

 

 

ОБЩИНА БОРИНО

 

 

Стефка Дафова Станкова 

Димитър Стоянов Марев

 

 

 

22.03.2017 г.

13:30ч.

Зала в сградата на община Борино.

 

 

 

ОБЩИНА ДОСПАТ

 

  

Димитър Стоянов Марев

 

Стефка Дафова Станкова

 

22.03.2017 г.

10:00ч.

Сграда на читалище „Иван Вазов“ в гр.Доспат.

 

 

 

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

 

 

 Лилия Атанасова Капсъзова

 

Маргарита Георгиева Солакова

 

 

 

16.03.2017 г.

16:00ч.

Зала на община Чепеларе.

 

 

 

ОБЩИНА БАНИТЕ

 

 

 Маргарита Георгиева Солакова

Лилия Атанасова Капсъзова

 

16.03 .2017 г.

13:00ч.

Заседателна зала на община Баните.

 

 

ОБЩИНА МАДАН

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева

 Георги Тодоров Кисьов

 

20.03.2017 г.

10:00ч.

Сграда на читалище „Иван Вазов“ в гр.Мадан.

 

 

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

 

 

 

 

 

Георги Тодоров Кисьов

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева

 

 

20.03.2017 г.

13:00ч.

Дом на културата в гр.Рудозем.

 

 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

 

 

 

Малинка Минчева Кордова

Димитър Карамфилов Трендафилов

 

22.03.2017 г.

13:00ч.

Сграда на читалище "Светлина" в гр.Неделино.

 

 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

  

Димитър Карамфилов Трендафилов

Малинка Минчева Кордова

 

22.03.2017 г.

17:00ч.

В сградата на читалище „Просвета“ в гр.Златоград.

 

09.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 13.03.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

09.03.2017

Публикуване на одобрения предпечатен образец на бюлетината за 22 МИР - Смолянски

Във връзка с Решение №60-22НС на РИК-Смолян, с което е одобрен предпечатния образец на бюлетината за гласуване за изборите за народни представители насрочени за 26 март 2017 г., и в изпълнение на т.7 от Решение №4278-НС от 11 февруари 2017 г. и писмо с изх.№ НС-15-180/08.03.2017 г. на ЦИК, публикуваме одобрения предпечетен образец на бюлетината за 22 МИР- Смолянски.

 

09.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 09.03.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

06.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 07.03.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

02.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 06.03.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

01.03.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 02.03.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

24.02.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 27.02.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

22.02.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 23.02.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

20.02.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 21.02.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

17.02.2017

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 20.02.2017 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

Календар

Решения

  • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

    относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

  • № 157-22 НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

  • № 156-22 НС / 26.03.2017

    относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения