Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 123 - 22 НС
Смолян, 24.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх.№255/23.03.2017 г. от Коалиция „БСП – за България“ чрез Рабие Лютвиева Кьосева – председател на Областен съвет на БСП - Смолян и Милко Иванов Гавазов – председател на Общински съвет БСП – Смолян – упълномощени представители.

Постъпила е жалба с вх.№255/23.03.2017 г. от КП „БСП – за България“, чрез упълномощените представители, в която ни сезират за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 161, ал.1 от ИК и молят да бъдат предприети съответните действия в рамките на правомощията на РИК.

В жалбата са изложени следните твърдения:

„На 22.03.2017 год. е проведено заседание на Общински съвет – Мадан, което е ръководено от неговия председател Хайри Садъков. Същият е кандидат за народен представител и водач на листата на ДПС в 22 МИР. В това му качество, на основание чл.161, ал.1 от ИК, същият задължително следва да ползва отпуск за времето от регистрацията му до обявяване на резултатите от изборите.“

От фактическа страна и с оглед необходимостта от прецизност при изясняване на обстоятелствата и обективната истина, РИК-Смолян направи служебна проверка като изпрати писмо с изх. № 11/24.03.2017 год. до Председателя на Общинския съвет – Мадан, с оглед изнесените твърдения в жалбата, да посочат имало ли е заседание на Общинския съвет – Мадан и от кой е ръководено.

            С писмо изх.94/24.03.2017 год. Общински съвет – Мадан отговарят, че Хайри Реджебов Садъков – председател на Общински съвет – Мадан е използвал  осем дни платен годишен отпуск и осем дни служебен неплатен отпуск периода от 27.02.2017 год. до 21.03.2017 год. в същия период е заместван от Зам. Председателя на Общинския съвет – Росен Шемширов.

            На 22.03.2017 год.се проведе редовно заседание на Общински съвет – Мадан свикано от Росен Митков Шемширов – Зам. Председател на Общински съвет. Заседанието се ръководи от Хайри Реджебов Садъков – Председател на Общински съвет.

            От 23.03.2017 г. до 26.03.2017 год. Председателя е в неплатен служебен отпуск, като за този период се замества от Филип Атанасов Чукаров  - Зам. Председател на Общински съвет – Мадан.

 

Във основа на горе изложеното беше предложено следното решение:

 

Жалбата е подадена при наличие на правен интерес поради обстоятелството, че наведените в жалбата искания са от компетенциите на РИК, поради която същата е допустима, но разгледана по същество, жалбата е основателна поради следните съображения:

            Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК кандидат, който е държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

            Като председател на Общински съвет - Мадан Хайри Садъков местен орган по смисъла на закона.

С Решение № 28-22 НС/20.02.2017год. РИК – Смолян е регистрирала кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ – ДПС  за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Водач на листата на ПП „Движение за права и свободи“ – ДПС  в 22 – МИР е Хайри Реджебов Садъков.

Видно от горе изложеното и писмо с изх. изх.94/24.03.2017 год. Общински съвет – Мадан се установява по безспорен и категоричен начин, че Хайри Садъков на посочената дата, а именно 22.03.2017 год. в качеството си на председател на Общински съвет – Мадан и кандидат за народен представител не е бил в неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск, поради, което на 22.03.2017 год. е продължавал да изпълнява функциите си като председател на Общински съвет – Мадан, следователно е извършил нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК, като не е излязъл в отпуск за времето от регистрацията си до обявяване на резултатите от изборите. С оглед на което е осъществил обективните и субективните признаци  на визираното нарушение.

 

Въз основа на гореизложеното жалбата се явява основателна, поради което следва да бъде уважение.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК Смолян          

 

Р Е Ш И:

 

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 161 ал. 1, от ИК, извършено от Хайри Реджебов Садъков.

 

ОПРАВОМОЩАВА председателя на РИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 161, ал. 1 от ИК на Хайри Садъков.

В хода на разискванията постъпиха мнения и становища, че жалбата е неоснователна, които са подробно протоколирани в протокола на комисията.

При проведеното гласуване Районната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба.

От присъстващите в залата 11 членове на РИК „ЗА“ проекта гласуваха 5 членове на РИК : Анастасия   Караманолева-Пенева, Димитър Трендафилов, Маргарита Солакова, Атанас Ангелов, Стефка Станкова ; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 6: Димитър Марев, Малинка Кордова, Асен Минков, Лилия Капсъзова, Мариана Сивкова, Георги Кисьов.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, от Изборния кодекс РИК - Смолян

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за „Отхвърляне“ по смисъла на чл. 70, ал. 4, от Изборния кодекс на жалбата на Коалиция „БСП – за България“ чрез Рабие Лютвиева Кьосева – председател на Областен съвет на БСП - Смолян и Милко Иванов Гавазов – председател на Общински съвет БСП – Смолян – упълномощени представители.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ангел Николаев Безергянов

Секретар: Асен Ясенов Минков

* Публикувано на 24.03.2017 в 19:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

  относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

 • № 157-22 НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

 • № 156-22 НС / 26.03.2017

  относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения