Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 64 - 22НС
Смолян, 13.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№120/12.03.2017 г. от Живко Росенов Чепишев от град Девин, ул. „Ал. Костов”№10.

Постъпил е сигнал с вх.№120/12.03.2017 г. от Живко Росенов Чепишев, в който моли да се извърши незабавна проверка дали има данни за извършено нарушения на изборния кодекс при провеждане на предизборна кампания за народни представители в Смолянски избирателен район.

В сигнала г-н Чепишев е изложил е следните твърдения:

- “На 11.03.2017 г. в село Брезе, община Девин в заведението на Румяна Чавдарова е проведена предизборна среща с представители на партия /ГЕРБ/ Карсимир Даскалов – Кмет на община Девен /ГЕРБ/, Руси Чаушев /ГЕРБ/ председател на общински съвет – Девин, Венета Тодорова /ГЕРБ/ общински съветник, Велизар Шанов /ГЕРБ/ общински съветник и държавен служител в ДПФ –Смолян, Веселин Порязов /ГЕРБ/ – зам.директор на СОУ „Христо Ботев” – Девин , Румен Чавдаров /ГЕРБ/ – кмет на село Брезе и кандидата за народен представител от ГЕРБ – Петър Карагегов.”

- “Хората от село Брезе които са диабетици са канени под предлог, че им се раздават помощи от Съюза на диабетиците. Тази среща не е била с такава цел, а е била предизборна агитация на ГЕРБ. Недопустимо е на предизборна агитация да се раздават витамини за диабетици /вж.приложението/ и да се внушава на хората, че това са помощи от ГЕРБ и да се възползват от тяхното здравословно състояние, че те трябва да гласуват за ГЕРБ. Обстоятелството, че лицето Венета Тодорова /ГЕРБ/ е председател на сдружението на диабетиците в община Девин и не може да се злоупотребява в това и качество, тъй като има болни хора от други партии и коалиции. Заедно с тези витамини са им раздавани едновременно и агитационни материали /химикали, брошури, запалки с инициали с номер на ГЕРБ за гласуване. Хората се възмущават от този начин на поведение спрямо тях, като им се внушава, че трябва да гласуват за тях с оглед тяхната зависимост от болестта.”

- “Жителите на село Брезе с друга политическа ориентация се възмущават защо горе посочените лица на ръководни длъжности и държавни служители не са в служебен отпуск, а използват служебното си положение да агитират за определена политическа партия.”

- “Питам: И тези действия на тези лица от определена политическа партия, не е ли форма за купуване на гласове на болни хора от диабет?”

 

Наред с гореизложеното г-н Чепишев е приложил и снимков материал, който според него е от раздаваните витамини, ведно с агитационните материали.

 

РИК - Смолян взе в предвид следното: сигнала е подадена при наличие на правен интерес поради обстоятелството, че наведените в сигнала искания са от компетенциите на РИК, поради което същия е допустим, но разгледан по същество, сигнала е неоснователен поради следните съображения:

 

На първо място и с оглед необходимостта от прецизност при изясняване на обстоятелствата и обективната истина и поради това, че сигнала е постъпил по електронната поща, РИК-Смолян изпрати писмо с наш.Изх.№7/13.03.2017 г. и проведе телефонен разговор, с който бе поискано от г-н Чепишев да представи оригинал на доказателството приложено към сигнала, както и евентуално, според наведеното в сигнала да представи писмена покана, от която да е видно, че ПП „ГЕРБ” кани болни от диабет в село Брезе на предизборна среща.

В срока за произнасяне по жалби и сигнали, разписан в чл.72, ал.1, т.17 от ИК, подателят на сигнала въпреки проведения телефонен разговор и изпратеното по електронната поща писмо не представя изисканите доказателства в оригинал.

Наред с гореизложеното РИК – Смолян извърши следните възможни действия, с който направи проверка по случая:

С цел да направи пълна и всестранна проверка на дата 12.03.2017 г. председатeля на РИК-Смолян проведе телефон разговор с г-жа Венета Тодорова - общински съветник и председател на сдружението на диабетиците в община Девин, като тя потвърди, че е имало такава регулярна/планирана среща с болни от диабет в село Брезе, но на нея не са присъствали цитираните в сигнала лица с цел политическа агитация, а конкретно тя е присъствала в качеството си на Председател на сдружението на диабетиците в община Девин. Наред с това г-жа Тодорова изясни, че тази среща е била планувана във времето и тези витамини са били предоставени от националното сдружение на всички болни от диабет в селото, които не са били събрани по политически признак, като наред с това на срещата е бил изготвен и поименен предавателно-приемателен протокол за предадените витамини.

На следващо място РИК – Смолян се снабди служебно с въпросната листовка с лого: „Да Живееш с Диабет” Аз мога!, от която е видно, че брошурата е предназначена единствено и само за обучение на пациентите, както и на опаковката на въпросните витамини никъде не се вижда и чете „явен призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори”. Във тази връзка беше проведен и телефонен разговор с г-н Кирил Илиев – регионален Председател на съюза на диабетиците в област Смолян, който потвърди думите на г-жа Венета Тодорова, относно начина на разпространяването на въпросните витамини.

Освен гореизложеното при проведените разговори с гореописаните две лица от фактическа страна се установи, че в този период в село Брезе протича и предизборната кампания за предстоящите избори за народни представители, като в същия ден дата 12 и 13.03.2017 г. на предизборна обиколка и среща с хората от селото са били и по-горе цитираните лица в сигнала, поради това, че в селото е имало само едно работещо заведение въпросните лица, след като вече е била приключила среща на съюза на диабетиците са използвали същото помещение. Тоест те са се срещнали в същото заведение със симпатизанти и привърженици на цитираната политическа партия, където са били раздени предизборни материали, като наред с това от проведените разговори става ясно, че двете събития са напълно различни по предмет, цели и време на провеждане.

Към сигнала не са представени и доказателства за това кой, как и в какво качество е осъществявал предизборна агитация по смисъла на Изборния кодекс във въпросната последваща среща, и по-точно относно наведените в сигнала твърдения в тази посока, поради което, РИК – Смолян не констатира нарушения на разпоредбата на чл.161 от ИК, с оглед и на обстоятелството, че 11.03.2017г. /събота/ е бил почивен ден.

 

Наред с гореизложеното РИК-Смолян не констатира нарушения на Изборния кодекс. Във тази връзка след прецизиране на база събраните писмени и гласни доказателства по сигнала същите се явяват недоказани.

 

Въз основа на гореизложеното сигнала се явява недоказан и неоснователен, поради което следва да бъде оставен без уважение. РИК- Смолян намира, че липсват и не са установени безспорни доказателства за извършени нарушения на Изборния кодекс.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК Смолян

           

 

Р Е Ш И:

 

 1. Оставя без уважение сигнал с вх.№120/12.03.2017 г. от Живко Росенов Чепишев от град Девин, като неоснователен в основната си част и поради това, че не са открити и констатирани нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс при провеждането на предизборната кампания.

 

 1. Съобразно мотивите описани по-горе не констатира нарушение на разпоредбата на чл.161, ал.1 от ИК.

 

 1. Указва на Живко Росенов Чепишев, в случай че има извършено деяние съставляващо престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, следва да сезира компетентните органи.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Ангел Николаев Безергянов

Секретар: Асен Ясенов Минков

* Публикувано на 13.03.2017 в 13:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

  относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

 • № 157-22 НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

 • № 156-22 НС / 26.03.2017

  относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения