Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 70 -22 НС
Смолян, 14.03.2017

ОТНОСНО: Формиране, утвърждаване и назначаване на ПСИК в община Мадан

С вх. № 131/14.03.2017г в РИК-Смолян е постъпила Заповед №102/10.03.2017 г. на кмета на община Мадан за образуване подвижна секционно избирателна комисия, във връзка с подадени изискуем от закона брой заявления за образуване на подвижна избирателна секция, както и с вх.№128/13.03.2016 г. от  кмета на Община Мадан е постъпила пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91, ал.8, ал.9 от ИК, РИК- Смолян, счита, че са изпълнение изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК .

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4, т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, и чл. 92, ал. 5 от ИК, Решение №56-22НС/ 02.03.2017 г. на РИК-Смолян и изпълнение на Решение № 4184/01.02.2017г. на ЦИК, РИК –Смолян

 

Р Е Ш И:

      

 1. Формира и утвърждава ПСИК на територията на Община Мадан при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г., с номер: № 221600037 с териториален обхват на територията на община Мадан.
 1. Определя състав от пет броя членове за ПСИК в Община Мадан съгласно наше решение №56-22 НС от 02.03.2017 г..
 2. Назначава състава на подвижната секционна избирателни комисия в Община Мадан, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение, и им издава удостоверения

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ангел Николаев Безергянов

Секретар: Асен Ясенов Минков

* Публикувано на 14.03.2017 в 10:40 часа

Календар

Решения

 • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

  относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

 • № 157-22 НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

 • № 156-22 НС / 26.03.2017

  относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения