Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 71 -22 НС
Смолян, 14.03.2017

ОТНОСНО: Упълномощаване на двама членове на РИК - Смолян за приемане бюлетините за района и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им.

Постъпило е писмо с вх.№НС-15-118/11.03.2017 г. , с което е приложен график с дата и час на предаване и транспортиране на хартиени бюлетини по избирателни райони във връзка с провеждането на предстоящите избори за народни представители на 26.03.2017 г. въз основа на което Районна избирателна комисия – гр.Смолян реши да упълномощи двама на членове от различни политически партии и коалиции за приемане на хартиените бюлетините за 22 МИР - Смолянски и да осъществява контрол при транспортирането и доставката им.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК и писмо № НС-15-118/11.03.2017 г., и в изпълнение на Решение №4278-НС/11.02.2017 г. на ЦИК, РИК- Смолян

 

Р Е Ш И:

  1. Упълномощава Анастасия Манолева Караманолева- Пенева с ЕГН ********** от  ПП „БСП За България“ и Димитър Карамфилов Трендафилов с ЕГН ********** от Коалиция „АБВ-Движение 21” да приемат бюлетините за района и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център, като осъществят и контрол при транспортирането и доставката.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ангел Николаев Безергянов

Секретар: Асен Ясенов Минков

* Публикувано на 14.03.2017 в 10:41 часа

Календар

Решения

  • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

    относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

  • № 157-22 НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

  • № 156-22 НС / 26.03.2017

    относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения