Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Обединение ДОСТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Фейме Ахмедова Каменска1-1-НС/17.03.2017
Фейме Раифова Хасанова1-2-НС/17.03.2017
Денис Шефкетов Мезлишев1-3-НС/17.03.2017
Ресим Кадиров Фелетиев1-4-НС/17.03.2017
Севди Мехмедов Местанов1-5-НС/17.03.2017
Емине Сабриева Яшарова1-6-НС/17.03.2017
Хасан Фейзиев Исаков1-7-НС/17.03.2017
Зейре Руфадова Османова1-8-НС/17.03.2017
Сами Велинов Соколов1-9-НС/17.03.2017
Мохамед Вели Караахмед1-10-НС/17.03.2017
Хайри Раифов Ахмединов1-11-НС/17.03.2017
Веска Велкова Смилкова1-12-НС/17.03.2017
Йоан Карамфилов Парев1-13-НС/17.03.2017
Ерик Илиев Босилов1-14-НС/17.03.2017
Динка Хубенова Кабакова1-15-НС/17.03.2017
Салих Алиев Чаушев1-16-НС/17.03.2017
Валентин Хубенов Пиларов1-17-НС/17.03.2017
Рифад Красимиров Топузлиев1-18-НС/17.03.2017
Рамзи Хайриев Мадански1-19-НС/17.03.2017
Лидия Велизарова Чеушева1-20-НС/17.03.2017
Себиха Хайриева Адемова1-21-НС/17.03.2017
Здравко Антонов Керкелов1-22-НС/17.03.2017
Станислав Станимиров Дъбов1-23-НС/17.03.2017
Мюмюн Реджепов Пилевски1-24-НС/17.03.2017
Севдие Асанова Ахмединова1-25-НС/17.03.2017
Семи Миминов Гаджалов1-26-НС/17.03.2017
Сениха Вахдиева Метевска1-27-НС/17.03.2017
Радослав Хубенов Добрев1-28-НС/17.03.2017
Валентин Делянов Ситов1-29-НС/17.03.2017
Десислава Лилкова Ситова1-30-НС/17.03.2017
Силвия Ефтимова Чолакова1-31-НС/17.03.2017
Аки Ахмедов Кехайов1-32-НС/17.03.2017
Евгения Евгениева Айвазова1-33-НС/17.03.2017
Румен Мирославов Айвазов1-34-НС/17.03.2017
Евгений Руменов Айвазов1-35-НС/17.03.2017
Евгени Давидов Вълнев1-36-НС/17.03.2017
Мирослав Пламенов Айвазов1-37-НС/17.03.2017
Камен Радков Балтов1-38-НС/17.03.2017
Елвира Атанасова Шонтова1-39-НС/17.03.2017
Изер Феимов Ферадов1-40-НС/17.03.2017
Али Шукриев Памов1-41-НС/17.03.2017
Шукри Джемалов Памов1-42-НС/17.03.2017
Милко Радованов Михайлов1-43-НС/17.03.2017
Зилвера Кемалова Балталиева1-44-НС/17.03.2017
Реджеп Джамалов Балталиев1-45-НС/17.03.2017
Красимира Дамянова Тоталова1-46-НС/17.03.2017
Миглена Милкова Михайлова1-47-НС/17.03.2017
Илко Радованов Михайлов1-48-НС/17.03.2017
Александра Евгениева Айвазова1-49-НС/17.03.2017
Шукри Юсуфов Балджиев1-50-НС/17.03.2017
Ваклин Каменов Шалганов1-51-НС/17.03.2017
Росица Мирославова Айвазова1-52-НС/17.03.2017
Бюрхан Джамал Куртулду1-53-НС/17.03.2017
Стефан Николаев Колев1-54-НС/17.03.2017
Фейзе Неджими Алибаш1-55-НС/17.03.2017
Зюлкиф Мехмед Куртулду1-56-НС/17.03.2017
Марияна Мирославова Красенова1-57-НС/17.03.2017
Здравко Райчев Николов1-58-НС/17.03.2017
Леда Асенова Терекиева1-59-НС/17.03.2017
Пламен Веселинов Калеканов1-60-НС/17.03.2017
Стефан Сашев Кадиев1-61-НС/17.03.2017
Росица Альошова Дилянова1-62-НС/17.03.2017
Методи Ясенов Дюлгеров1-63-НС/17.03.2017
Пенка Здравкова Звярова1-64-НС/17.03.2017
Стефан Иванов Звяров1-65-НС/17.03.2017
Светла Миткова Бояджиева1-66-НС/17.03.2017
Захаринка Радкова Кедикова1-67-НС/17.03.2017
Деница Величкова Беширова1-68-НС/17.03.2017
Абас Хюсеинов Халваджиев1-69-НС/17.03.2017
Асен Асенов Йорданов1-70-НС/17.03.2017
Ева Асенова Ковачева1-71-НС/17.03.2017
Красимир Митков Атанасов1-72-НС/17.03.2017
Иван Николов Петров1-73-НС/17.03.2017
Цвятко Иванов Пеев1-74-НС/17.03.2017
Славчо Борисов Георгиев1-75-НС/17.03.2017
Павел Емилов Карабов1-76-НС/17.03.2017
Стефан Митков Тъжанов1-77-НС/17.03.2017
Милко Райчев Манолов1-78-НС/17.03.2017
Радан Филипов Велков1-79-НС/17.03.2017
Людмил Альошев Алов1-80-НС/17.03.2017
Румяна Сергеева Чакърова1-81-НС/17.03.2017
Антон Светославов Чакъров1-82-НС/17.03.2017
Айдън Тефиков Хаджиргостемов1-83-НС/17.03.2017
Миглена Асенова Лачева1-84-НС/17.03.2017
Светла Миткова Юрукова1-85-НС/17.03.2017
Румяна Емилова Ясенова1-86-НС/17.03.2017
Калина Николова Татарова1-87-НС/17.03.2017
Бинка Северинова Коруева1-88-НС/17.03.2017
Емил Асенов Апостолов1-89-НС/17.03.2017
Владимир Митков Чавдаров1-90-НС/17.03.2017
Февзи Джемал Чешли1-91-НС/17.03.2017
Осман Алиев Мутишев1-92-НС/17.03.2017
Петър Валериев Велчев1-93-НС/17.03.2017
Емилия Соколова Гогушева1-94-НС/17.03.2017
Сергей Юриев Велчев1-95-НС/17.03.2017
Евелина Емилова Иванова1-96-НС/17.03.2017
Севда Йорданова Опова1-97-НС/17.03.2017
Стефан Младенов Доруталиев1-98-НС/17.03.2017
Съветка Каменова Калканова1-99-НС/17.03.2017
Венета Велинова Меркова1-100-НС/17.03.2017
Емил Ангелов Милев1-101-НС/17.03.2017
Лета Ангелова Башова1-102-НС/17.03.2017
Живко Цветанов Пашов1-103-НС/17.03.2017
Диана Желева Терзиева1-104-НС/17.03.2017
Детелина Анчева Андреева1-105-НС/17.03.2017
Минчо Каменов Караасенов1-106-НС/17.03.2017
Бистра Емилова Маринова1-107-НС/17.03.2017
Иглика Бисерова Синапова1-108-НС/17.03.2017
Павлина Емилова Хаджиева1-109-НС/17.03.2017
Минчо Малинов Глушков1-110-НС/17.03.2017
Фемия Любенова Радушева1-111-НС/17.03.2017
Бойко Младенов Кожухаров1-112-НС/17.03.2017
Недка Тодорова Гуйгова1-113-НС/17.03.2017
Рашко Хубенов Вуров1-114-НС/17.03.2017
Красимир Иванов Сарджов1-115-НС/17.03.2017
Златка Давкова Зангарова1-116-НС/17.03.2017
Светла Илиянова Царева1-117-НС/17.03.2017
Роксана Валентинова Тодорова1-118-НС/17.03.2017
Юлинка Олегова Байрактарова1-119-НС/17.03.2017
Татяна Алексиева Касабова1-120-НС/17.03.2017
Здравко Димитров Глухов1-121-НС/17.03.2017
Севдалина Илиева Дрехемова1-122-НС/17.03.2017
Жеко Миков Димов1-123-НС/17.03.2017
Йордан Младенов Горялов1-124-НС/17.03.2017
Ирена Димитрова Сариева1-125-НС/17.03.2017
Снежа Банкова Андреева1-126-НС/17.03.2017
Вероника Банкова Вурова1-127-НС/17.03.2017
Бисер Симов Кехайов1-128-НС/17.03.2017
Карамфилка Зефирова Манева1-129-НС/17.03.2017
Росица Стоянова Лелчева1-130-НС/17.03.2017
Румяна Славчева Заимова1-131-НС/17.03.2017
Бисер Ясенов Семедски1-132-НС/17.03.2017
Детелина Малинова Кехайова1-133-НС/17.03.2017
Невелина Цветкова Рафаилова1-134-НС/17.03.2017
Мариана Асенова Илиева1-135-НС/17.03.2017
Светла Асенова Генчева1-136-НС/17.03.2017
Надежда Рашкова Димитрова1-137-НС/17.03.2017
Любомир Симеонов Чавдаров1-138-НС/17.03.2017
Славчо Митков Огнянов1-139-НС/17.03.2017
Ася Емилова Чокова1-140-НС/17.03.2017
Асен Свиленов Котупов1-141-НС/17.03.2017
Карамфилка Емилова Бундова1-142-НС/17.03.2017
Зина Симова Анчева1-143-НС/17.03.2017
Александър Сергеев Антонов1-144-НС/17.03.2017
Огнян Руменов Гаджев1-145-НС/17.03.2017
Атанаска Христова Соколова1-146-НС/17.03.2017
Латинка Асенова Александрова1-147-НС/17.03.2017
Мехмед Салих Бачоч1-148-НС/17.03.2017
Елизар Събинов Инжакаров1-149-НС/17.03.2017
Филип Минчев Бекяров1-150-НС/17.03.2017
Юлия Демирова Лилкова1-151-НС/17.03.2017
Вежен Алтимиров Кисьов1-152-НС/17.03.2017
Симеон Илиев Топузов1-153-НС/17.03.2017
Албена Каменова Андреева1-154-НС/17.03.2017
Красимир Недков Кехайов1-155-НС/17.03.2017
Бояна Емилова Чаушева1-156-НС/17.03.2017
Наджи Хасан Али1-157-НС/17.03.2017
Филка Евгениева Петкова1-158-НС/17.03.2017
Тасим Джемил Мустафа1-159-НС/17.03.2017
Росица Димитрова Владимирова1-160-НС/17.03.2017
Рафика Сабриева Глухова1-161-НС/17.03.2017
Галин Ахмедов Налбантов1-162-НС/17.03.2017
Каймет Байрямова Хаджиева1-163-НС/17.03.2017
Златка Илиева Радева1-164-НС/17.03.2017
Сребрина Силкова Славова1-165-НС/17.03.2017
Диана Ваклинова Любенова1-166-НС/17.03.2017
Румен Венков Ковачев1-167-НС/17.03.2017
Садика Ахмедеминова Бозова1-168-НС/17.03.2017
Христо Йосифов Чаушев1-169-НС/17.03.2017
Соня Алескандрова Котлийска1-170-НС/17.03.2017
Сашо Емилов Минчев1-171-НС/17.03.2017
Албена Канева Георгиева1-172-НС/17.03.2017
Роза Миткова Коджебашева1-173-НС/17.03.2017
Цветана Маринова Емилова1-174-НС/17.03.2017
Теменужка Асенова Чакърова1-175-НС/17.03.2017
Емин Илиев Рофатов1-176-НС/17.03.2017
Румен Сашев Радев1-177-НС/17.03.2017
Десислава Райчева Самуилова1-178-НС/17.03.2017
Мехмед Мухаремов Баджеклиев1-179-НС/17.03.2017
Веселин Ефремов Сираков1-180-НС/17.03.2017
Раиф Хасанов Мохамедов1-181-НС/17.03.2017
Лиляна Емилова Апостолова1-182-НС/17.03.2017
Исмет Юсенов Шекиров1-183-НС/17.03.2017
Селим Салихов Феимов1-184-НС/17.03.2017
Стефан Росенов Беделев1-185-НС/17.03.2017
Румен Васков Капуров1-186-НС/17.03.2017
Роза Росенова Невенова1-187-НС/17.03.2017
Радосвета Веселинова Кейванова1-188-НС/17.03.2017
Емил Трендафилов Димитров1-189-НС/17.03.2017
Звезда Емилова Бобачева1-190-НС/17.03.2017
Салих Саличков Аличков1-191-НС/17.03.2017
Нези Шекиров Байрямов1-192-НС/17.03.2017
Румяна Величкова Кьоровска1-193-НС/17.03.2017
Сребра Красимирова Колаклиева1-194-НС/17.03.2017
Асан Шекиров Байрямов1-195-НС/17.03.2017
Симо Асенов Жеков1-196-НС/17.03.2017
Бойко Николов Адалов1-197-НС/17.03.2017
Минка Микова Колчакова1-198-НС/17.03.2017
Рукия Мехмедова Османова1-199-НС/17.03.2017
Бистра Асенова Хаджиева1-200-НС/17.03.2017
Розета Стефанова Сахатчиева1-201-НС/17.03.2017
Руска Русева Башова1-202-НС/17.03.2017
Салих Юсеинов Чаркаджиев1-203-НС/17.03.2017
Лютви Алиев Ахметчев1-204-НС/17.03.2017
Емилия Емилова Кьоровска1-205-НС/17.03.2017
Митко Славов Генишев1-206-НС/17.03.2017
Румяна Невенова Джинджиева1-207-НС/17.03.2017
Дарина Асенова Чолакова1-208-НС/17.03.2017
Албена Чавдарова Хаджиева1-209-НС/17.03.2017
Елена Георгиева Балабанова1-210-НС/17.03.2017
Рамадан Рамадан Алиосдман1-211-НС/17.03.2017
Реджеп Османов Делемехмедов1-212-НС/17.03.2017
Венцислав Демиров Хаджиев1-213-НС/17.03.2017
Елза Игнатова Барбунелова1-214-НС/17.03.2017
Златка Асенова Якубова1-215-НС/17.03.2017
Ивайло Илиев Бозинаров1-216-НС/17.03.2017
Замфир Славеев Селянов1-217-НС/17.03.2017
Любен Асенов Юнчев1-218-НС/17.03.2017
Джамал Ракип Куртулду1-219-НС/17.03.2017
Рамзи Мехмедов Узунов1-220-НС/21.03.2017
Байрям Фехмиев Аянски1-221-НС/21.03.2017
Рафика Расимова Беделева1-222-НС/21.03.2017
Владимир Асенов Ратайский1-223-НС/21.03.2017
Минка Албенова Беделева1-224-НС/21.03.2017
Мухарем Асанов Сираков1-225-НС/21.03.2017
Христина Антонова Дурсева1-226-НС/21.03.2017
Сергей Минчев Башев1-227-НС/21.03.2017
Сабрие Шабанова Байрямова1-228-НС/21.03.2017
Юксел Юмерова Голева1-229-НС/21.03.2017
Младен Емилов Чаркаджиев1-230-НС/21.03.2017
Роза Събева Митева1-231-НС/21.03.2017
Роза Ясенова Караджова1-232-НС/21.03.2017
Алекси Руменов Радев1-233-НС/21.03.2017
Хубен Милков Топузов1-234-НС/21.03.2017
Нуртин Муса Муса1-235-НС/21.03.2017
Ваклин Асенов Байрактаров1-236-НС/21.03.2017
Цонка Костадинова Мурджева1-237-НС/21.03.2017
Диана Алексиева Касабова1-238-НС/21.03.2017
Трендафилка Миткова Любенова1-239-НС/21.03.2017
Галина Минчева Сиракова1-240-НС/21.03.2017
Златка Йорданова Казанджиева1-241-НС/21.03.2017
Алекси Илиев Казанджиев1-242-НС/21.03.2017
Румяна Дойчева Ковачева1-243-НС/21.03.2017
Мехмед Емилов Гърбелов1-244-НС/21.03.2017
Емилия Минчева Гудева1-245-НС/21.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

  относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

 • № 157-22 НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

 • № 156-22 НС / 26.03.2017

  относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения