Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Адриана Севдалинова Кацарова2-1-НС/18.03.2017
Ангел Иванов Стойчев2-2-НС/18.03.2017
Атанас Ангелов Пейков2-3-НС/18.03.2017
Бинка Събинова Караджова2-4-НС/18.03.2017
Бисер Векилов Манев2-5-НС/18.03.2017
Бисера Данчева Патева2-6-НС/18.03.2017
Бистра Захариева Топова2-7-НС/18.03.2017
Божидар Райчев Добриков2-8-НС/18.03.2017
Васил Анастасов Кидиков2-9-НС/18.03.2017
Васил Николов Узунов2-10-НС/18.03.2017
Венелин Смилянов Калфов2-11-НС/18.03.2017
Венцислав Веселинов Кюлхански2-12-НС/18.03.2017
Венцислав Карамфилов Куртинов2-13-НС/18.03.2017
Анулиран2-14-НС/18.03.2017
Веселин Велинов Балийски2-15-НС/18.03.2017
Весиха Мехмедова Доварджиева2-16-НС/18.03.2017
Георги Цветков Димитров2-17-НС/18.03.2017
Димитър Стефанов Владимиров2-18-НС/18.03.2017
Добринка Андонова Карапиперкова2-19-НС/18.03.2017
Донка Иванова Петкова2-20-НС/18.03.2017
Дорка Стефанова Димова2-21-НС/18.03.2017
Елена Илиева Карапетрова2-22-НС/18.03.2017
Емил Анчев Ръжеников2-23-НС/18.03.2017
Емине Мехмедова Чаушева2-24-НС/18.03.2017
Захари Бойков Александров2-25-НС/18.03.2017
Здравко Павлов Николов2-26-НС/18.03.2017
Златка Атанасова Рашева2-27-НС/18.03.2017
Иван Ангелов Жухов2-28-НС/18.03.2017
Иванка Бориславова Бекриева2-29-НС/18.03.2017
Иванка Тодорова Лазарова2-30-НС/18.03.2017
Илиян Руменов Илиев2-31-НС/18.03.2017
Илко Малинов Юруков2-32-НС/18.03.2017
Илко Неденов Кавалов2-33-НС/18.03.2017
Илчо Руменов Кършалийски2-34-НС/18.03.2017
Йорданка Христова Червенакова2-35-НС/18.03.2017
Исмет Шабанов Тикалчев2-36-НС/18.03.2017
Костадин Николов Перпериев2-37-НС/18.03.2017
Костадин Тодоров Пичуров2-38-НС/18.03.2017
Костадин Янков Кудин2-39-НС/18.03.2017
Лиляна Андонова Апостолова2-40-НС/18.03.2017
Лиляна Николова Драгинова2-41-НС/18.03.2017
Максим Илиев Хаджиев2-42-НС/18.03.2017
Максим Маринов Раков2-43-НС/18.03.2017
Марин Минчев Пашов2-44-НС/18.03.2017
Мария Александрова Маргаритова2-45-НС/18.03.2017
Мария Василева Вълчева2-46-НС/18.03.2017
Мария Василева Марковска2-47-НС/18.03.2017
Мария Георгиева Бочукова2-48-НС/18.03.2017
Мария Стефанова Бакларова2-49-НС/18.03.2017
Мария Тодорова Кехайова2-50-НС/18.03.2017
Мерием Фахри Мустафа2-51-НС/18.03.2017
Мехмед Хасанов Метков2-52-НС/18.03.2017
Минка Людмилова Илиева2-53-НС/18.03.2017
Мирослав Детелинов Мерков2-54-НС/18.03.2017
Мирослав Петков Даровски2-55-НС/18.03.2017
Митко Асенов Башев2-56-НС/18.03.2017
Надка Иванова Мирчева2-57-НС/18.03.2017
Недка Славчева Якемова2-58-НС/18.03.2017
Нели Василева Заимова2-59-НС/18.03.2017
Никола Манолов Манолов2-60-НС/18.03.2017
Пенко Красимиров Пенев2-61-НС/18.03.2017
Петрана Иванова Щерева2-62-НС/18.03.2017
Петър Ангелов Герзилов2-63-НС/18.03.2017
Радко Давидов Аянски2-64-НС/18.03.2017
Радко Живков Донев2-65-НС/18.03.2017
Росана Стоянова Панайотовa2-66-НС/18.03.2017
Румен Митков Димитров2-67-НС/18.03.2017
Руска Дельова Шкодрова2-68-НС/18.03.2017
Светла Асенова Грошева2-69-НС/18.03.2017
Севда Славова Инджова2-70-НС/18.03.2017
Сийка Георгиева Симеонова-Христова2-71-НС/18.03.2017
Славка Димитрова Коюмджиева2-72-НС/18.03.2017
Снежана Албенова Атанасова2-73-НС/18.03.2017
Сотир Еленов Каневски2-74-НС/18.03.2017
Стела Захариева Бекярова2-75-НС/18.03.2017
Стефан Димитров Гайдаров2-76-НС/18.03.2017
Стефка Тодорова Василева2-77-НС/18.03.2017
Стойчо Дафов Пищалов2-78-НС/18.03.2017
Стою Георгиев Мусорлиев2-79-НС/18.03.2017
Стоян Ясенов Калайджиев2-80-НС/18.03.2017
Сузан Фахри Мустафа2-81-НС/18.03.2017
Събка Асенова Миткова2-82-НС/18.03.2017
Танчо Захариев Пачелиев2-83-НС/18.03.2017
Таня Ангелова Троева2-84-НС/18.03.2017
Тодора Тодорава Койчева2-85-НС/18.03.2017
Улвие Мюмюн Кьосе2-86-НС/18.03.2017
Фернандес Митков Митев2-87-НС/18.03.2017
Фиданка Русева Трампова2-88-НС/18.03.2017
Цонка Атанасова Сиракова2-89-НС/18.03.2017
Черешка Чавдарова Дрянкова2-90-НС/18.03.2017
Щиляна Георгиева Иванова2-91-НС/18.03.2017
Даниела Ангелова Иванова2-92-НС/21.03.2017
Величка Георгиева Каленова2-93-НС/21.03.2017
Цветка Димитрова Такова2-94-НС/21.03.2017
Йорданка Василева Бочукова2-95-НС/21.03.2017
Фиданка Емилова Капова2-96-НС/21.03.2017
Венцислава Филчева Цанкова2-97-НС/21.03.2017
Галя Филчова Юрукова2-98-НС/21.03.2017
ВАСКА ДИМИТРОВА ТАУШАНОВА2-99-НС/21.03.2017
РУЖА ТОДОРОВА ЧУШКОВА2-100-НС/21.03.2017
Анулиран2-101-НС/21.03.2017
МАРИЯ АТАНАСОВА ДЖУБРОВА-ИВАНОВА2-102-НС/21.03.2017
ЦОНКА НИКОЛОВА ПИЩАЛОВА2-103-НС/21.03.2017
ПЕНКА ИЛИЕВА ПОНЧЕВА2-104-НС/21.03.2017
НИКОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЧИЛИКОВА2-105-НС/21.03.2017
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ХАДЖИЕВА2-106-НС/21.03.2017
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КАЧОРОВ2-107-НС/21.03.2017
АНАСТАС СТЕФАНОВ САРИЕВ2-108-НС/21.03.2017
БЛАГОВЕСТ ПЕТЕВ РУСИНОВ2-109-НС/21.03.2017
ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ТЕРЗИЕВА-ПАЙОВИЧ2-110-НС/21.03.2017
ГИНА ТОМОВА ВУЛДЖЕВА2-111-НС/21.03.2017
АННА АЛЕКСАНДРОВА СТАЙКОВА2-112-НС/21.03.2017
НЕЛИ МЛАДЕНОВА ВЕЛИНОВА2-113-НС/21.03.2017
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КИСОВА2-114-НС/21.03.2017
НАДЕЖДА ИВАНОВА САНТОВА2-115-НС/21.03.2017
РИЧАРД МИТКОВ КИСЬОВ2-116-НС/21.03.2017
КАТЯ СЕДОЕВА СВИЛЕНОВА2-117-НС/21.03.2017
НЕЙЧО АТАНАСОВ КЕЛЕШЕВ2-118-НС/21.03.2017
ЮЛИЯН МИТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ2-119-НС/21.03.2017
ВАСКО ГЕОРГИЕВ БЕШИРОВ2-120-НС/21.03.2017
ЗАХАРИНКА ЯСЕНОВА КИСИМОВА2-121-НС/21.03.2017
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ2-122-НС/21.03.2017
БИСЕР АСЕНОВ АТАНАСОВ2-123-НС/21.03.2017
ВЕСЕЛИН МИТКОВ ДУГАНОВ2-124-НС/21.03.2017
ВЕСКО БОРИСОВ УЗУНОВ2-125-НС/21.03.2017
ЕВГЕНИ ВЕСЕЛИНОВ ДУГАНОВ2-126-НС/21.03.2017
РОСЕН СТЕФАНОВ ДАНЧИЛОВ2-127-НС/21.03.2017
БОРЯНА ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪТНИКОВА2-128-НС/21.03.2017
НАЧКО МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ2-129-НС/21.03.2017
МИТКО ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ2-130-НС/21.03.2017
СТАНЧО АНГЕЛОВ СИНАПОВ2-131-НС/21.03.2017
ТИХОМИР СЛАВЧЕВ ТИКЛЕВ2-132-НС/21.03.2017
БОРИС РОСЕНОВ ДАНЧИЛОВ2-133-НС/21.03.2017
СТЕФАН БОРИСОВ ПЕТРОВ2-134-НС/21.03.2017
ЗДРАВКО АНГЕЛОВ СИНАПОВ2-135-НС/21.03.2017
МАРИЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА2-136-НС/21.03.2017
Иван Георгиев Дичев2-137-НС/21.03.2017
Анастас Стоянов Русев2-138-НС/21.03.2017
Юлиян Събев Дрянков2-139-НС/21.03.2017
Георги Андонов Николов2-140-НС/21.03.2017
Теменужка Колева Кехайова2-141-НС/21.03.2017
Елка Росенова Терзиева2-142-НС/21.03.2017
Иван Димитров Пановски2-143-НС/21.03.2017
Захаринка Петрова Райчева2-144-НС/21.03.2017
Звездалин Дейков Кундражиев2-145-НС/21.03.2017
Звездалина Асенова Чилингирова2-146-НС/21.03.2017
Златко Йорданов Йорданов2-147-НС/21.03.2017
Иванка Запрянова Тодорова2-148-НС/21.03.2017
Илза Цанкова Кундражиева2-149-НС/21.03.2017
Евелина Хайриева Тарашева2-150-НС/21.03.2017
Цветана Страхилова Петрова2-151-НС/21.03.2017
Иван Николов Деянов2-152-НС/21.03.2017
Фатиме Сабриева Бунарева2-153-НС/21.03.2017
Милица Ефремова Минчева2-154-НС/21.03.2017
Милка Здравкова Карева2-155-НС/21.03.2017
Минка Русинова Добрева2-156-НС/21.03.2017
Младен Асенов Башев2-157-НС/21.03.2017
Недялка Петрова Младенова2-158-НС/21.03.2017
Събка Филипова Кенанска2-159-НС/21.03.2017
Кирил Петров Кралев2-160-НС/21.03.2017
Огнян Атанасов Терзиев2-161-НС/21.03.2017
Росица Тодорова Иванова2-162-НС/21.03.2017
Руска Димитрова Ковачева2-163-НС/21.03.2017
Руфат Адемов Джилянов2-164-НС/21.03.2017
Виктория Хубенова Николова2-165-НС/21.03.2017
Светла Стоянова Карабова2-166-НС/21.03.2017
Илия Юлиянов Дрянков2-167-НС/21.03.2017
Сабри Мехмедов Бунарев2-168-НС/21.03.2017
Юлка Асенова Лущева2-169-НС/21.03.2017
Нина Величкова Кървачева2-170-НС/21.03.2017
МИНКА ХРИСТОВА КАРАДЖОВА2-171-НС/21.03.2017
АНТОН ЯВОРОВ КАРАДЖОВ2-172-НС/21.03.2017
ЖЕНЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА2-173-НС/21.03.2017
РОСИЦА ЗАМФИРОВА МИНЧЕВА2-174-НС/21.03.2017
МАРИЯ ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА2-175-НС/21.03.2017
СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ ИВОНОВ2-176-НС/21.03.2017
ХРИСТО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ2-177-НС/21.03.2017
ИВАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА2-178-НС/21.03.2017
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА СЕРЕЗЛИЕВА-БАЛАБАНСКА2-179-НС/21.03.2017
СТЕФАН ИЛИЕВ КИСОВ2-180-НС/21.03.2017
ИВАНКА СТОИЛОВА ГАНЧЕВА2-181-НС/21.03.2017
ВИОЛЕТА ФИДАНОВА МИЛЕВА2-182-НС/21.03.2017
КРАСИМИР ХРИСТОВ ХАДЖИЕВ2-183-НС/21.03.2017
ШУКРИ ЮСЕИНОВ МАЗОЛЕВ2-184-НС/21.03.2017
РУСКА МАНОЛОВА ЧИЛИНГИРОВА2-185-НС/21.03.2017
ЦВЯТКО СЛАВОВ ХАДЖИЕВ2-186-НС/21.03.2017
АНТОН ТОДОРОВ ШУКЕРОВ2-187-НС/21.03.2017
ЛИЛИЯ СЕВДАЛИНОВА КУНДЕВА2-188-НС/21.03.2017
ДАНКА КОСТАДИНОВА ЧАКЪРОВА2-189-НС/21.03.2017
АНДРЕЙ НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ2-190-НС/21.03.2017
ФИЛИП АНТОНОВ КУНДЕВ2-191-НС/21.03.2017
ПЕТЪР МАРИНОВ ТОДОРОВ2-192-НС/21.03.2017
ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ХАДЖИЕВ2-193-НС/21.03.2017
САЛИХ МЕХМЕДОВ КАРАОСМАНОВ2-194-НС/21.03.2017
Веждан Силвестъров Кертов2-195-НС/21.03.2017
Димитър Георгиев Димитров2-196-НС/21.03.2017
Румен Костадинов Башев2-197-НС/21.03.2017
Серьожа Георгиев Пехливанов2-198-НС/21.03.2017
Милко Събев Шехов2-199-НС/21.03.2017
Юлия Христова Башева2-200-НС/21.03.2017
Даниела Иванова Биджонова2-201-НС/21.03.2017
Веска Атанасова Лападжова2-202-НС/21.03.2017
Антония Севдалинова Руменова2-203-НС/21.03.2017
Калин Александров Хаджиев2-204-НС/21.03.2017
Миглена Веселинова Върбанова2-205-НС/21.03.2017
Веселин Велинов Райчев2-206-НС/21.03.2017
Цветана Емилова Букова2-207-НС/21.03.2017
Румяна Желязкова Баткаджова2-208-НС/21.03.2017
Станислав Емилов Хъмчев2-209-НС/21.03.2017
Жечка Серафимова Кикьова2-210-НС/21.03.2017
Веселин Митков Хаджиев2-211-НС/21.03.2017
Атанас Иванов Карамучев2-212-НС/21.03.2017
Динко Недков Кушалиев2-213-НС/21.03.2017
Хари Митков Агушев2-214-НС/21.03.2017
Антон Йорданов Агушев2-215-НС/21.03.2017
Митко Радков Каров2-216-НС/21.03.2017
Веселин Здравков Нардов2-217-НС/21.03.2017
Валентин Венков Павлов2-218-НС/21.03.2017
Сийка Миткова Стоева2-219-НС/21.03.2017
Райчо Митков Димитров2-220-НС/21.03.2017
Захаринка Филипова Уручева2-221-НС/21.03.2017
Албена Карамфилова Чолакова2-222-НС/21.03.2017
Александър Стоянов Блатев2-223-НС/21.03.2017
Живко Асенов Карамфилов2-224-НС/21.03.2017
Милен Радев Шаламанов2-225-НС/21.03.2017
Милена Асенова Кокалова2-226-НС/21.03.2017
Веселин Александров Кирилов2-227-НС/21.03.2017
Ангелина Илиева Стоева2-228-НС/21.03.2017
Искра Христова Бозова2-229-НС/21.03.2017
Бинка Асенова Терзиева2-230-НС/21.03.2017
Валентин Стоянов Чавдаров2-231-НС/21.03.2017
Мария Димитрова Кехайова2-232-НС/21.03.2017
Албена Емилова Сакаджиева2-233-НС/21.03.2017
Елисавета Чавдарова Чаушева2-234-НС/21.03.2017
Галя Илиева Гачилова2-235-НС/21.03.2017
Савка Альошева Филева2-236-НС/21.03.2017
Теменужка Александрова Иметска2-237-НС/21.03.2017
Ирена Демирова Юрукова2-238-НС/21.03.2017
Елена Костадинова Маркова2-239-НС/21.03.2017
Христо Иванов Иванов2-240-НС/21.03.2017
Ружка Лазарова Сакалийска2-241-НС/21.03.2017
Костадинка Веселинова Димитрова2-242-НС/21.03.2017
Христо Симеонов Присадов2-243-НС/21.03.2017
Милена Манчева Кьорова2-244-НС/21.03.2017
Джамал Люман Узун2-245-НС/21.03.2017
Асен Асенов Гушков2-246-НС/21.03.2017
Славка Антимова Димитрова2-247-НС/21.03.2017
Васил Димитров Шайков2-248-НС/21.03.2017
Калитко Александров Иванов2-249-НС/21.03.2017
Милка Николова Бодурова2-250-НС/21.03.2017
Венелина Рамизова Ботева2-251-НС/21.03.2017
Андрей Тихомиров Мутишев2-252-НС/21.03.2017
Цвятко Насков Шуменски2-253-НС/21.03.2017
Севдалина Славеева Димитрова2-254-НС/21.03.2017
Велин Събев Белберов2-255-НС/21.03.2017
Ана Асенова Димитрова2-256-НС/21.03.2017
Димитрина Атанасова Ангелова2-257-НС/21.03.2017
Мария Петрова Кавъркова2-258-НС/21.03.2017
Емил Райчев Кацаров2-259-НС/21.03.2017
Пламен Руменов Станоев2-260-НС/21.03.2017
Венелин Станимиров Авкатев2-261-НС/21.03.2017
Джамал Халилов Чернягов2-262-НС/21.03.2017
Азъм Салихов Авкатев2-263-НС/21.03.2017
Емил Николов Коцакев2-264-НС/21.03.2017
Красимир Версилов Кехайов2-265-НС/21.03.2017
Иван Маринов Ушев2-266-НС/21.03.2017
Байрям Салихов Кочаков2-267-НС/21.03.2017
Лидия Любомирова Делиева2-268-НС/21.03.2017
Нина Иванова Стоянова2-269-НС/21.03.2017
Валери Радежов Савов2-270-НС/21.03.2017
Деница Светославова Якимова2-271-НС/21.03.2017
Мартин Алексеев Емилов2-272-НС/21.03.2017
Андрей Велинов Парутев2-273-НС/21.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

  относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

 • № 157-22 НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

 • № 156-22 НС / 26.03.2017

  относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения