Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Софка Атанасова Руженова3-1-НС/23.03.2017
Елена Събева Парунева3-2-НС/23.03.2017
Антим Руменов Палов3-3-НС/23.03.2017
Бисер Радков Гаджев3-4-НС/23.03.2017
Кирчо Тасев Топчиев3-5-НС/23.03.2017
Бойчо Стефанов Николов3-6-НС/23.03.2017
Бойко Огнянов Манолов3-7-НС/23.03.2017
Тодор Николов Иванов3-8-НС/23.03.2017
Минка Ясенова Маринова3-9-НС/23.03.2017
Хюсеин Бекир Али3-10-НС/23.03.2017
Асен Андреев Гайдаров3-11-НС/23.03.2017
Венета Тошева Карамфилова3-12-НС/23.03.2017
Татяна Миткова Хаджиева3-13-НС/23.03.2017
Албена Антонова Дюлева3-14-НС/23.03.2017
Иван Райков Каварджиев3-15-НС/23.03.2017
Бойко Митев Башев3-16-НС/23.03.2017
Росен Асенов Симеонов3-17-НС/23.03.2017
Сали Сали Караахмед3-18-НС/23.03.2017
Реджеп Халил Дряна3-19-НС/23.03.2017
Али Мустафов Амишев3-20-НС/23.03.2017
Шефкет Феимов Шидеров3-21-НС/23.03.2017
Асен Йорданов Чаушев3-22-НС/23.03.2017
Венцислав Радков Илиев3-23-НС/23.03.2017
Румяна Руменова Радулова3-24-НС/23.03.2017
Атидже Мехмед Чешли3-25-НС/23.03.2017
Бинка Максимова Николова3-26-НС/23.03.2017
Валентин Йорданов Ангелов3-27-НС/23.03.2017
Васил Игнатов Гаджаков3-28-НС/23.03.2017
Венелин Младенов Дьовленски3-29-НС/23.03.2017
Веселин Харитов Хаджиев3-30-НС/23.03.2017
Галя Валериева Коджабашева3-31-НС/23.03.2017
Добромир Емилов Топалов3-32-НС/23.03.2017
Елка Сиволинова Кайраманова3-33-НС/23.03.2017
Ема Събинова Долинова3-34-НС/23.03.2017
Имела Маринова Данайлова3-35-НС/23.03.2017
Катя Милчева Кушева3-36-НС/23.03.2017
Красимира Емилова Кръпчева3-37-НС/23.03.2017
Мария Борисова Филева3-38-НС/23.03.2017
Нуртен Рамадан Къртъл3-39-НС/23.03.2017
Росица Симова Топалова3-40-НС/23.03.2017
Румен Атанасов Вутов3-41-НС/23.03.2017
Свежа Емилова Парова3-42-НС/23.03.2017
Севдалина Ставрева Татарова3-43-НС/23.03.2017
Трендафила Славчева Чолакова3-44-НС/23.03.2017
Юри Славчев Малинов3-45-НС/23.03.2017
Ясен Веселинов Чаушев3-46-НС/23.03.2017
Емилия Хариева Белберова3-47-НС/23.03.2017
Невен Емилов Устов3-48-НС/23.03.2017
Евелина Златарова Ситова3-49-НС/23.03.2017
Валентин Севдалино Юруков3-50-НС/23.03.2017
Антоанета Атанасова Пържанова3-51-НС/23.03.2017
Сафет Фетиев Реджепов3-52-НС/23.03.2017
Добрин Свиленов Хаджиев3-53-НС/23.03.2017
Ася Красимирова Поюклиева3-54-НС/23.03.2017
Младен Антонов Серткехайов3-55-НС/23.03.2017
Джамал Салихов Кочаков3-56-НС/23.03.2017
Сашо Асенов Салапатев3-57-НС/23.03.2017
Николай Атанасов Севриев3-58-НС/23.03.2017
Атанас Антимов Севриев3-59-НС/23.03.2017
Сребрин Рилков Моллов3-60-НС/23.03.2017
Орлина Асенова Атанасова3-61-НС/23.03.2017
Алекс Велинов Ломски3-62-НС/23.03.2017
Севдалин Андреев Цацаров3-63-НС/23.03.2017
Зарко Христов Янев3-64-НС/23.03.2017
Емил Илиев Чомезов3-65-НС/23.03.2017
Антоанета Заркова Агушева3-66-НС/23.03.2017
Катя Асенова Башева3-67-НС/23.03.2017
Лилия Христова Делева3-68-НС/23.03.2017
Минка Ангелова Байрактарова3-69-НС/23.03.2017
Фанка Славчева Аламовска3-70-НС/23.03.2017
Фанка Събева Лападжова3-71-НС/23.03.2017
Карамфилка Стефанова Димитрова3-72-НС/23.03.2017
Недялка Фиданова Алчева3-73-НС/23.03.2017
Захарина Андреева Пункова3-74-НС/23.03.2017
Венцислав Асенов Делянов3-75-НС/23.03.2017
Румен Славчев Руменов3-76-НС/23.03.2017
Ваклин Векилов Георгиев3-77-НС/23.03.2017
Здравко Велинов Адамов3-78-НС/23.03.2017
Дарина Радкова Алендарова3-79-НС/23.03.2017
Златко Мирчев Хаджиев3-80-НС/23.03.2017
Светлана Бисерова Байрева3-81-НС/23.03.2017
Есме Нуриева Махмудова3-82-НС/23.03.2017
Емилия Генчова Серафимова3-83-НС/23.03.2017
Камелия Стояхова Николова3-84-НС/23.03.2017
Лилия Недялкова Иванова3-85-НС/23.03.2017
Андреяна Огнянова Чападжиева3-86-НС/23.03.2017
Анулиран3-87-НС/23.03.2017
Силви Руждиев Топчиев3-88-НС/23.03.2017
Медиха Юсеинова Пашова3-89-НС/23.03.2017
Хайрие Кадир Местан3-90-НС/23.03.2017
Милко Данчев Иванов3-91-НС/23.03.2017
Йозджан Мехмед Хюсеин3-92-НС/23.03.2017
Севди Фейзиев Смаилов3-93-НС/23.03.2017
Ирина Миткова Рускова3-94-НС/23.03.2017
Шебан Хилмиев Билянов3-95-НС/23.03.2017
Хайри Хасанов Зелхаров3-96-НС/23.03.2017
Медиха Хасанова Кичукова3-97-НС/23.03.2017
Мелиха Мохамедова Имамова3-98-НС/23.03.2017
Зейре Байрямова Хунева3-99-НС/23.03.2017
Лидия Стефанова Младенова3-100-НС/23.03.2017
Велит Ахмедов Бекташев3-101-НС/23.03.2017
Вадие Ахмедова Мрачникова3-102-НС/23.03.2017
Вахди Фехмиев Акхасанов3-103-НС/23.03.2017
Мехмед Мехмедов Машков3-104-НС/23.03.2017
Ферика Сафетова Тахирова3-105-НС/23.03.2017
Кадир Феимов Мейзински3-106-НС/23.03.2017
Райчо Альошев Димитров3-107-НС/23.03.2017
Хасан Раифов Мехмедалиев3-108-НС/23.03.2017
Ахмед Салихов Петагов3-109-НС/23.03.2017
Исмет Руфатов Козарев3-110-НС/23.03.2017
Бедрие Хайриева Кирулева3-111-НС/23.03.2017
Венета Валериева Асенова3-112-НС/23.03.2017
Теменужка Миткова Корджиева3-113-НС/23.03.2017
Валентина Валентинова Кичукова3-114-НС/23.03.2017
Фатме Мехмед Джемал3-115-НС/23.03.2017
Селви Руфатов Мазолев3-116-НС/23.03.2017
Диана Борисова Антонова3-117-НС/23.03.2017
Любен Асенов Уйчев3-118-НС/23.03.2017
Атанас Иванов Игнатов3-119-НС/23.03.2017
Светла Васкова Пункова3-120-НС/23.03.2017
Надка Живкова Генчева3-121-НС/23.03.2017
Райна Миткова Русанова3-122-НС/23.03.2017
Исеин Исеинов Джуков3-123-НС/23.03.2017
Бисер Стойков Карамфилов3-124-НС/23.03.2017
Снежана Дичева Райчева3-125-НС/23.03.2017
Светослав Митков Стефанов3-126-НС/23.03.2017
Юри Стоянов Омарев3-127-НС/23.03.2017
Яким Алексиев Ръжев3-128-НС/23.03.2017
Митко Атанасов Петров3-129-НС/23.03.2017
Стоян Митков Марангозов3-130-НС/23.03.2017
Славчо Йорданов Ханджиев3-131-НС/23.03.2017
Огнян Райчев Хаджиев3-132-НС/23.03.2017
Николай Велинов Бозов3-133-НС/23.03.2017
Митко Велков Велков3-134-НС/23.03.2017
Митко Асенов Чаушев3-135-НС/23.03.2017
Райчо Асенов Хаджикулов3-136-НС/23.03.2017
Розанка Стефанова Лилчева3-137-НС/23.03.2017
Милчо Ангелов Хаджиев3-138-НС/23.03.2017
Сефидин Лютвиев Емирски3-139-НС/23.03.2017
Вели Вахдиев Паликаров3-140-НС/23.03.2017
Сузана Альошева Башева3-141-НС/23.03.2017
Марияна Симеонова Симеонова3-142-НС/23.03.2017
Гошо Цанков Стоименов3-143-НС/23.03.2017
Христо Филипов Тодоров3-144-НС/23.03.2017
Мирослав Бехчетов Манафов3-145-НС/23.03.2017
Нино Филипов Филипов3-146-НС/23.03.2017
Боян Христов Башев3-147-НС/23.03.2017
Захра Хасанова Бозова3-148-НС/23.03.2017
Севина Робертова Кичукова3-149-НС/23.03.2017
Веселин Мирославов Саневски3-150-НС/23.03.2017
Ферад Хайриев Шевелиев3-151-НС/23.03.2017
Недко Фиданов Кехайов3-152-НС/23.03.2017
Росен Асенов Парев3-153-НС/23.03.2017
Росен Симов Карамфилов3-154-НС/23.03.2017
Диляна Здравкова Сариева3-155-НС/23.03.2017
Вахди Фехмиев Хусков3-156-НС/23.03.2017
Веселин Китанов Шанов3-157-НС/23.03.2017
Диян Недков Величков3-158-НС/23.03.2017
Мехди Хасанов Молабрахимов3-159-НС/23.03.2017
Севди Хайриев Чакъров3-160-НС/23.03.2017
Николай Севделинов Сираков3-161-НС/23.03.2017
Мирослав Александров Добрев3-162-НС/23.03.2017
Трендафил Емилов Калемджиев3-163-НС/23.03.2017
Ася Минчева Кавалова3-164-НС/23.03.2017
Албена Валентинова Делева3-165-НС/23.03.2017
Мая Сашева Колибарова3-166-НС/23.03.2017
Розалина Минкова Кехайова3-167-НС/23.03.2017
Емил Асенов Шехов3-168-НС/23.03.2017
Христина Минкова Буйкова3-169-НС/23.03.2017
Радка Василева Иванова3-170-НС/23.03.2017
Иво Трендафилов Калемджиев3-171-НС/23.03.2017
Емин Кирилов Росенов3-172-НС/23.03.2017
Кадир Кирилов Росенов3-173-НС/23.03.2017
Славчо Малинов Язеджиев3-174-НС/23.03.2017
Албена Яворова Балканска3-175-НС/23.03.2017
Павел Савков Велев3-176-НС/23.03.2017
Анелия Бисерова Войводова3-177-НС/23.03.2017
Росен Стефанов Касабов3-178-НС/23.03.2017
Любомира Асенова Фандъкова3-179-НС/23.03.2017
Радослава Асенова Кубинска3-180-НС/23.03.2017
Милена Бисерова Манева3-181-НС/23.03.2017
Магдалена Милкова Маринова3-182-НС/23.03.2017
Захари Асенов Кисьов3-183-НС/23.03.2017
Ася Асенова Козарева3-184-НС/23.03.2017
Сергей Минчев Чолаков3-185-НС/23.03.2017
Кремена Младенова Омбашева3-186-НС/23.03.2017
Венета Севдалинова Сантева3-187-НС/23.03.2017
Христина Невенова Капурова3-188-НС/23.03.2017
Захарина Сабинова Котлийска3-189-НС/23.03.2017
Софка Венкова Деянова3-190-НС/23.03.2017
Венета Бисерова Войводова3-191-НС/23.03.2017
Атанас Николов Камбуров3-192-НС/23.03.2017
Розалия Славеева Беширова3-193-НС/23.03.2017
Георги Асенов Санков3-194-НС/23.03.2017
Живка Димитрова Гъоргиева3-195-НС/23.03.2017
Севдалин Демиров Боев3-196-НС/23.03.2017
Нели Недкова Смилянова3-197-НС/23.03.2017
Красимира Вакрилова Хаджийска3-198-НС/23.03.2017
Кина Райкова Петкова3-199-НС/23.03.2017
Фатме Салихова Бозова3-200-НС/23.03.2017
Венцислав Миленов Бойков3-201-НС/23.03.2017
Евгени Замфиров Минчев3-202-НС/23.03.2017
Илияна Миткова Парова3-203-НС/23.03.2017
Емилия Славчева Шумкова3-204-НС/23.03.2017
Валери Атанасов Ковачев3-205-НС/23.03.2017
Диляна Асенова Кашокова3-206-НС/23.03.2017
Валентина Миткова Семерджиева3-207-НС/23.03.2017
Мария Георгиева Камбурова3-208-НС/23.03.2017
Емилия Събинова Шекирова3-209-НС/23.03.2017
Малин Ясенов Шиблов3-210-НС/23.03.2017
Сафие Илмиева Ратайска3-211-НС/23.03.2017
Бисер Емилов Сербезов3-212-НС/23.03.2017
Карамфилка Чавдарова Адамова3-213-НС/23.03.2017
Илина Чавдарова Христова3-214-НС/23.03.2017
Юри Огнянов Божидаров3-215-НС/23.03.2017
Захари Асанов Ратайски3-216-НС/23.03.2017
Медиха Фехриева Кропова3-217-НС/23.03.2017
Валя Младенова Грошева3-218-НС/23.03.2017
Рахиме Шакирова Махмудова3-219-НС/23.03.2017
Малинка Веселинова Шидерова3-220-НС/23.03.2017
Рифат Реджепов Молаасанов3-221-НС/23.03.2017
Дияна Стоянова Калайджиева3-222-НС/23.03.2017
Атанас Красимиров Николов3-223-НС/23.03.2017
Елза Асенова Халваджиева3-224-НС/23.03.2017
Анастасия Аспарухова Ясенова3-225-НС/23.03.2017
Румен Драгомиров Гудев3-226-НС/23.03.2017
Бойко Русенов Гълъбов3-227-НС/23.03.2017
Емилия Димкова Велинова3-228-НС/23.03.2017
Асен Трендафилов Шкодров3-229-НС/23.03.2017
Недко Събинов Сарачев3-230-НС/23.03.2017
Миглена Рашкова Маринска3-231-НС/23.03.2017
Фидан Митков Инджов3-232-НС/23.03.2017
Ясен Севдалинов Каменов3-233-НС/23.03.2017
Росица Миткова Оршакчиева3-234-НС/23.03.2017
Донка Щерева Чавдарова3-235-НС/23.03.2017
Росица Асенова Самуилова3-236-НС/23.03.2017
Валентин Минчев Гърбелов3-237-НС/23.03.2017
Велко Свиленов Пашов3-238-НС/23.03.2017
Елица Миленова Инджова3-239-НС/23.03.2017
Юри Кочев Дерменджиев3-240-НС/23.03.2017
Сение Мехмедова Гърбелова3-241-НС/23.03.2017
Ирина Стефанова Найденова3-242-НС/23.03.2017
Минка Минчева Сиракова3-243-НС/23.03.2017
Здравко Найденов Илиев3-244-НС/23.03.2017
Здравко Янков Георгиев3-245-НС/23.03.2017
Валентин Алексиев Алексиев3-246-НС/23.03.2017
Милена Любенова Текьова3-247-НС/23.03.2017
Соня Емилова Червенкова3-248-НС/23.03.2017
Сафие Еминова Калемджиева3-249-НС/23.03.2017
Денис Найденов Давидов3-250-НС/23.03.2017
Христо Петров Кименов3-251-НС/23.03.2017
Стефана Маринова Солакова3-252-НС/23.03.2017
Роза Стефанова Колаклиева3-253-НС/23.03.2017
Силвина Събева Кьорова3-254-НС/23.03.2017
Елмира Сашова Дуева3-255-НС/23.03.2017
Мария Георгиева Гайдаджиева3-256-НС/23.03.2017
Елица Станиславова Горялова3-257-НС/23.03.2017
Йорданка Карамфилова Илъкова3-258-НС/23.03.2017
Сияна Алексиева Кирова3-259-НС/23.03.2017
Георги Димитров Учиков3-260-НС/23.03.2017
Съвина Банкова Калинова3-261-НС/23.03.2017
Велко Любков Ангелов3-262-НС/23.03.2017
Кирил Асенов Кирилов3-263-НС/23.03.2017
Милена Трендафилова Меркова - Хасан3-264-НС/23.03.2017
Росена Стефанова Такова3-265-НС/23.03.2017
Милена Асенова Стамболова3-266-НС/23.03.2017
Ива Красимирова Сарджова3-267-НС/23.03.2017
Недка Тодоорова Атанасова3-268-НС/23.03.2017
Адриана Йосифова Керозова3-269-НС/23.03.2017
Анулиран3-270-НС/23.03.2017
Йордан Александров Димитров3-271-НС/23.03.2017
Валери Карамфилов Хомков3-272-НС/23.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

  относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

 • № 157-22 НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

 • № 156-22 НС / 26.03.2017

  относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения